Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 334/1992 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A D 261/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
I P A 609/2020 Sb.změna některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů
I A 544/2020 Sb.změna vodního zákona a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 225/2017 Sb.změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 41/2015 Sb.změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
I A D 64/2014 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
I P A D 503/2012 Sb.zákon o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 402/2010 Sb.změna z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a dalších zákonů
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
I A D 9/2009 Sb.změna zákona o hnojivech a dalších souvisejících zákonů
I P A D 167/2008 Sb.o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
I A D U 222/2006 Sb.změna zákona o integrované prevenci a některých dalších zákonů
I A D 186/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
I A D 231/1999 Sb.úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
DEMODEMO
I R P A D 10/1993 Sb.o státním rozpočtu ČR na rok 1993