Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 586/1992 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A 353/2021 Sb.změna zákona o bankách a některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A 324/2021 Sb.jednorázové odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu Vlachovice-Vrbětice
I A 297/2021 Sb.o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem
I A 286/2021 Sb.změna občanského soudního řádu, exekučního řádu a některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A 609/2020 Sb.změna některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů
I A 588/2020 Sb.zákon o náhradním výživném
DEMODEMO
I A 540/2020 Sb.změna zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů v souvislosti s paušální daní
DEMODEMO
I A 386/2020 Sb.zrušení zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
I A 343/2020 Sb.změna zákonů v souvislosti s implementací daňových předpisů EU a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
I P A 299/2020 Sb.změna některých daňových zákonů a zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I A 364/2019 Sb.změna některých zákonů v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 32/2019 Sb.změna zákoníku práce a některých dalších zákonů
I A 306/2018 Sb.změna zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 225/2017 Sb.změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A 170/2017 Sb.změna některých zákonů v oblasti daní
I A 454/2016 Sb.změna zákona o daních z příjmů
I A 321/2016 Sb.změna zákonů v souvislosti s prokazováním původu majetku
DEMODEMO
I A 188/2016 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách
I A 148/2016 Sb.změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů
DEMODEMO
I A 113/2016 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
I A D 105/2016 Sb.změna zákonů v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní
I A 47/2016 Sb.změna branného zákona a změna dalších souvisejících zákonů
I A D 377/2015 Sb.změna zákonů souvislosti se zákonem o ukončení důchodového spoření
I A 375/2015 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím z. o ozdravných postupech
DEMODEMO
I A 127/2015 Sb.změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
I A 84/2015 Sb.změna zákona o investičních pobídkách a změna souvisejících zákonů
I A 332/2014 Sb.změna zákona o vojácích z povolání a změna souvisejících zákonů
I P A 267/2014 Sb.změna zákona o daních z příjmů a změna dalších souvis. zákonů
I P A D 247/2014 Sb.poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
I A 162/2014 Sb.ve věci návrhu na zrušení části § 35ba zákona o daních z příjmů
I P A D 344/2013 Sb.změna zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
I A D 241/2013 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních fondech
I A D 215/2013 Sb.změna zákona o loteriích a změna zákona o daních z příjmů
I A D 160/2013 Sb.změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 503/2012 Sb.zákon o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů
I P A D 500/2012 Sb.změna zákonů v souvislosti se snižováním schodků veř. rozpočtů
DEMODEMO
I A 403/2012 Sb.změna zákona o doplňkovém penzijním spoření a změna souvis. zákonů
I A D 401/2012 Sb.změna z. o sociálně-právní ochraně dětí a změna souvisejících z.
I A D 399/2012 Sb.o změně zákonů souvis. se z. o pojistném na důchodové spoření
I A 192/2012 Sb.změna zákona o investičních pobídkách a změna někt. dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 458/2011 Sb.o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
DEMODEMO
I A D 420/2011 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
DEMODEMO
I A D 370/2011 Sb.změna zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvis. zákonů
DEMODEMO
I A 353/2011 Sb.změna zákona o stavebním spoření a změna zákona o daních z příjmů
I P A D 329/2011 Sb.o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
I A D 188/2011 Sb.změna z. o kolektivním investování a změna některých dalších z.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 199/2010 Sb.změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů
I A D 362/2009 Sb.změna zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 303/2009 Sb.změna zákonů v souv. s přijetím statutu poslanců Evropského parl.
I A D 289/2009 Sb.změna z. o povinném značení lihu a změna z. o daních z příjmů
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 216/2009 Sb.změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů
I A 87/2009 Sb.změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna některých zákonů
I A 2/2009 Sb.změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 296/2007 Sb.změna insolvenčního zákona a změny souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A 159/2007 Sb.změna zákona o investičních pobídkách a změna dalších zákonů
I A 67/2007 Sb.změna zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
I A D 267/2006 Sb.změna zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění
I A D 264/2006 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákoníku práce
I P A D 245/2006 Sb.o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 179/2006 Sb.o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
I A D 112/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákonů 110 a 111/2006 Sb.
DEMODEMO
I P A D 57/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 441/2005 Sb.změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a dalších zákonů
I P A D 357/2005 Sb.o ocenění účastníků národního boje za osvobození Československa
I A D 342/2005 Sb.změny související se zákonem o veřejných výzkumných institucích
DEMODEMO
I A D 179/2005 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zrušení FNM
DEMODEMO
I P A D 676/2004 Sb.o povinném značení lihu a o změně zákona o daních z příjmů
I A D 669/2004 Sb.změna zákona o daních z příjmů
I A D 628/2004 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím z. o evropské společnosti
I A D 562/2004 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
I A D 360/2004 Sb.o Evropském hospodářském zájmovém sdružení a o změnách zákonů
DEMODEMO
I P A D 280/2004 Sb.změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 162/2003 Sb.o zoologických zahradách
I A D 575/2002 Sb.změna zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a dalších zákonů
I A D 308/2002 Sb.změna zákona o KCP a doplnění dalších zákonů souvisejících s CP
I A D 260/2002 Sb.změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží a změna některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 128/2002 Sb.změna branného zákona
I A D 50/2002 Sb.změna zákona o vinohradnictví a vinařství
I P A 483/2001 Sb.změna některých daňových zákonů
I A D 453/2001 Sb.změna zákona o investičních pobídkách a některých dalších zákonů
DEMODEMO
I R P A D 120/2001 Sb.exekuční řád
DEMODEMO
I A D 99/2001 Sb.úplné znění zákona o daních z příjmů
I A D 492/2000 Sb.změna zákona o daních z příjmů
I A D 340/2000 Sb.změna zákona o politických stranách
I R P A D 241/2000 Sb.o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
I R P A D 121/2000 Sb.autorský zákon
I A D 103/2000 Sb.změna zákona o vlastnictví bytů a některých dalších zákonů
DEMODEMO
I P A D 72/2000 Sb.o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
I A D 27/2000 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 225/1999 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
DEMODEMO
I A D 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
I A D 129/1999 Sb.Novela zák. o spotřebních daních
DEMODEMO
I P A 333/1998 Sb.Novela zákona o daních z příjmů
I A D 168/1998 Sb.Novela zákona o daních z příjmů
I A D 149/1998 Sb.Novela zákona o loteriích
DEMODEMO
I A D 22/1998 Sb.úplné znění zákona o daních z příjmů
I A D S 227/1997 Sb.o nadacích a nadačních fondech
I A D 210/1997 Sb.Novela zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
I R P A D 151/1997 Sb.zákon o oceňování majetku
I P A D U 18/1997 Sb.atomový zákon
DEMODEMO
I A D 28/1996 Sb.úplné znění zákona o daních z příjmů
I R P A D U 248/1995 Sb.o obecně prospěšných společnostech
DEMODEMO
DEMODEMO
I V O § R P A D U 87/1995 Sb.o spořitelních a úvěrních družstvech
I A 32/1995 Sb.Novela zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 157/1993 Sb.novela zákona ČNR o daních z příjmů
I R P A D U 96/1993 Sb.o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
I A D 35/1993 Sb.novela zákona ČNR o správě daní a poplatků