Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 13/1993 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 344/2013 Sb.změna zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
I A D 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
I A D 218/2009 Sb.změna občanského soudního řádu a změna některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 136/2008 Sb.změna zákona o Celní správě České republiky
I A D 296/2007 Sb.změna insolvenčního zákona a změny souvisejících zákonů
I A D 170/2007 Sb.změna zákonů v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru
I A D 342/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s oblastí evidence obyvatel
I A D 267/2006 Sb.změna zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 430/2004 Sb.úplné znění celního zákona
I P A D 187/2004 Sb.změna celního zákona
DEMODEMO
I A D 354/2003 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
DEMODEMO
I A 481/2002 Sb.úplné znění celního zákona
DEMODEMO
I A D 1/2002 Sb.změna celního zákona
I P A D 265/2001 Sb.změna trestního řádu a některých dalších zákonů
DEMODEMO
I R A D 63/2000 Sb.o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
I A D 113/1997 Sb.Novela celního zákona, z. o nemocenském pojištění a jiných zákonů
DEMODEMO
I A D 35/1993 Sb.novela zákona ČNR o správě daní a poplatků