Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 38/1993 Z.z.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 72/2017 Z.z.zmena zákona o organizácii Ústavného súdu
DEMODEMO
I A D 125/2016 Z.z.o opatreniach súvisiacich s rekodifikáciou OSP
I A D 402/2015 Z.z.zmena zákona o organizácii Ústavného súdu
DEMODEMO
I A D 331/2014 Z.z.vo veci nesúladu § 28 ods. 2 zák. o organ. Ústav. súdu s Ústavou
DEMODEMO
I A D 195/2014 Z.z.zmena zákona o sudcoch a prísediacich
I A D 402/2013 Z.z.o Úrade pre reguláciu elektron. komunikácií a poštových služieb
I A D 114/2013 Z.z.zmena zákona o organizácii Ústavného súdu SR a o konaní pred ním
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 102/2010 Z.z.zmena zákona o obecnom zriadení
I P A D 400/2009 Z.z.o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
I A D 520/2008 Z.z.zmena organizácie Ústavného súdu SR a konania pred ním
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 94/2006 Z.z.zmena zákona o platoch ústavných činiteľov a z. o Ústavnom súde
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 514/2003 Z.z.o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 97/1999 Z.z.Novela zákona o organizácii Ústavného súdu SR
DEMODEMO
DEMODEMO