Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 289/1995 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 261/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
I P A 609/2020 Sb.změna některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 314/2019 Sb.změna lesního zákona a dalších souvisejících zákonů
I A 90/2019 Sb.změna lesního zákona
I A D 225/2017 Sb.změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 250/2016 Sb.o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
DEMODEMO
I A D 64/2014 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
I P A D 344/2013 Sb.změna zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
DEMODEMO
I P A D 503/2012 Sb.zákon o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů
I A 501/2012 Sb.změna rozpočtových pravidel a změna některých dalších zákonů
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 167/2008 Sb.o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
I A D 124/2008 Sb.změna zákona o Rejstříku trestů a dalších zákonů
I A D 267/2006 Sb.změna zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění
I A D U 222/2006 Sb.změna zákona o integrované prevenci a některých dalších zákonů
I A D 186/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
I A 67/2000 Sb.změna zákona o lesích (lesní zákon)
I A D 238/1999 Sb.novela některých zákonů týkajících se veřejného činitele
I A RS03/96o opravě chyby