Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 22/1997 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A 526/2020 Sb.změna zákona o technických požadavcích na výrobky a zákona o posuzování shody stanovených výrobků
DEMODEMO
I A 265/2017 Sb.změna zák. o posuzování shody výrobků při jejich dodávání na trh
DEMODEMO
I A D 91/2016 Sb.změna zákona o technických požadavcích na výrobky
I A D 64/2014 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
I A 100/2013 Sb.změna zákona o technických požadavcích na výrobky
DEMODEMO
I A D 155/2010 Sb.změna některých zákonů ke zkvalitnění jejich aplikace
I A 490/2009 Sb.změna zákonů v souvis. s přijetím nařízení Evropského parlamentu
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
I A 481/2008 Sb.změna zákona o technických požadavcích na výrobky
I A 229/2006 Sb.změna zákona o ochraně spotřebitele a některých dalších zákonů
I A D 186/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 205/2002 Sb.změna zák. o technických požadavcích na výrobky a změna někt. zák.
I P A D 102/2001 Sb.o obecné bezpečnosti výrobků
DEMODEMO