Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 48/1997 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A D 371/2021 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a některých dalších zákonů
I A 363/2021 Sb.změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících zákonů
I A 274/2021 Sb.změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a dalších souvisejících zákonů
I A D 261/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
I A 569/2020 Sb.o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19
I A 540/2020 Sb.změna zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů v souvislosti s paušální daní
I A 538/2020 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 111/2019 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
DEMODEMO
I A 282/2018 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
I P A 290/2017 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších zákonů
I A 231/2017 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb.
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 150/2017 Sb.zákon o zahraniční službě
DEMODEMO
I A 47/2016 Sb.změna branného zákona a změna dalších souvisejících zákonů
I A D 314/2015 Sb.změna zákona o azylu a změna dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A 267/2014 Sb.změna zákona o daních z příjmů a změna dalších souvis. zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 60/2014 Sb.změna z. o veřejném zdravotním pojištění a změna souvisejících z.
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 403/2012 Sb.změna zákona o doplňkovém penzijním spoření a změna souvis. zákonů
I A D 401/2012 Sb.změna z. o sociálně-právní ochraně dětí a změna souvisejících z.
DEMODEMO
I A D 1/2012 Sb.změna zákona o zaměstnanosti a změna souvisejících zákonů
I A D 458/2011 Sb.o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
I A 369/2011 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a souvis. zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 362/2009 Sb.změna zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 270/2008 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 296/2007 Sb.změna insolvenčního zákona a změny souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 340/2006 Sb.o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
I A D 264/2006 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákoníku práce
I P A D 245/2006 Sb.o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 117/2006 Sb.změna některých zákonů v oblasti veřejného zdravotního pojištění
I A D 112/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákonů 110 a 111/2006 Sb.
DEMODEMO
I A D 47/2006 Sb.změna zákona o sociálním zabezpečení a někt. dalších zákonů
I A D 361/2005 Sb.změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
I A 350/2005 Sb.změna zákona o azylu a změny některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 168/2005 Sb.změna zákona o státní sociální podpoře a některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
I A D 422/2004 Sb.změna z. o péči o zdraví lidu, z. o matrikách a dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 455/2003 Sb.změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
DEMODEMO
I A D 424/2003 Sb.změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 176/2002 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících zák.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 167/2000 Sb.návrh na zrušení § 17 odst.5 zák. o veřejném zdravotním pojištění
I A D 155/2000 Sb.změna zákoníku práce
I P A D 132/2000 Sb.o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích
I A D 18/2000 Sb.změna zákonů v souvislosti se zákonem o Veřejném ochránci práv
DEMODEMO
I P A D 225/1999 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 242/1997 Sb.Novela zák. o státní sociální podpoře