Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 166/1999 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A D 261/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
I A D 36/2021 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
DEMODEMO
I A 238/2020 Sb.změna zákona o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících zákonů
I A 368/2019 Sb.změna veterinárního zákona a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 225/2017 Sb.změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 243/2016 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím celního zákona
I A 126/2016 Sb.změna zákona o uznávání odborné kvalifikace a dalších zákonů
I A 264/2014 Sb.změna veterinárního zákona a změna zákona o správních poplatcích
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 64/2014 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
I A 279/2013 Sb.změna zákona o ÚKZÚZ a změna dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 291/2009 Sb.změna zákona o zemědělství a změna souvisejících zákonů
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 332/2008 Sb.úplné znění veterinárního zákona
DEMODEMO
I A D 124/2008 Sb.změna zákona o Rejstříku trestů a dalších zákonů
I A D 186/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
I A D 147/2006 Sb.úplné znění veterinárního zákona
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 316/2004 Sb.změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
DEMODEMO
I A D 131/2003 Sb.změna veterinárního zákona a některých dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 120/2002 Sb.o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
DEMODEMO
I P A D 102/2001 Sb.o obecné bezpečnosti výrobků
DEMODEMO
DEMODEMO