Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 359/1999 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A 130/2022 Sb.změna trestního zákoníku, zákona o obětech trestných činů a některých dalších zákonů
I A 363/2021 Sb.změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících zákonů
I A D 261/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
I A 588/2020 Sb.zákon o náhradním výživném
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 314/2015 Sb.změna zákona o azylu a změna dalších zákonů
I A 205/2015 Sb.změna zákoníku práce a změna a zrušení některých dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 64/2014 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
I A D 306/2013 Sb.o zrušení karty sociálních systémů
I A D 303/2013 Sb.změna zákonů v souvis. s přijetím rekodifikace soukromého práva
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 401/2012 Sb.změna z. o sociálně-právní ochraně dětí a změna souvisejících z.
I A D 399/2012 Sb.o změně zákonů souvis. se z. o pojistném na důchodové spoření
I A D 420/2011 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 305/2008 Sb.změna zákona o nemocenském pojištění
I A 295/2008 Sb.změna občanského soudního řádu
DEMODEMO
I A D 124/2008 Sb.změna zákona o Rejstříku trestů a dalších zákonů
I A 176/2007 Sb.změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 112/2006 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákonů 110 a 111/2006 Sb.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 436/2004 Sb.změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
DEMODEMO
I A D 52/2004 Sb.změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
DEMODEMO
I A D 518/2002 Sb.změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 257/2000 Sb.o Probační a mediační službě