Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 128/2000 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A 330/2021 Sb.změna zákona o nemocenském pojištění a některých dalších zákonů
I A D 261/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
I A D 36/2021 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
I A 263/2019 Sb.změna zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze
I A 32/2019 Sb.změna zákoníku práce a některých dalších zákonů
I A 175/2018 Sb.změna obecního zřízení
I A 257/2017 Sb.změna obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o hl. m. Praze
DEMODEMO
I A 99/2017 Sb.změna zákona o obcích a dalších zákonů
DEMODEMO
I A 24/2015 Sb.změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
I A D 64/2014 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
I A D 303/2013 Sb.změna zákonů v souvis. s přijetím rekodifikace soukromého práva
I A D 257/2013 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím katastrálního zákona
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 246/2011 Sb.změna obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o Praze
DEMODEMO
I A D 347/2010 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s úspornými opatřeními MPSV
DEMODEMO
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 305/2008 Sb.změna zákona o nemocenském pojištění
DEMODEMO
I A 169/2008 Sb.změna z. o místním referendu, z. o obcích a z. o Praze
DEMODEMO
I P A D 245/2006 Sb.o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 186/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
I A 61/2006 Sb.změna zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 626/2004 Sb.změna z. v návaznosti na reformu veřejných financí v oblasti odměn
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 59/2003 Sb.změna zákona o myslivosti a zákona o obcích
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D 320/2001 Sb.o finanční kontrole
I P A D 273/2001 Sb.o právech příslušníků národnostních menšin