Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 132/2000 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I P A 51/2020 Sb.zákon o územně správním členění státu
I P A D 250/2016 Sb.o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
I P A D 344/2013 Sb.změna zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
I P A D 340/2013 Sb.o dani z nabytí nemovitých věcí
I A D 496/2012 Sb.zákon o audiovizi
DEMODEMO
I P A D 456/2011 Sb.o Finanční správě České republiky
DEMODEMO
I P A D 329/2011 Sb.o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
I A D 264/2006 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákoníku práce
DEMODEMO
I A D 186/2006 Sb.změna některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
DEMODEMO
I A D 587/2004 Sb.o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých zákonů
I A D 562/2004 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona
I P A D 99/2004 Sb.o rybářství
I P A 93/2004 Sb.změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D 86/2002 Sb.o ochraně ovzduší
I R P A D 143/2001 Sb.zákon o ochraně hospodářské soutěže
I A D 217/2000 Sb.změna zákona o mzdě, zákona o platu a některých dalších zákonů