Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 326/2004 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I A 36/2021 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
DEMODEMO
I A 299/2017 Sb.změna zákona o rostlinolékařské péči a souvisejících zákonů
I A 193/2017 Sb.změna zákona o pohřebnictví a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 243/2016 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím celního zákona
I A 279/2013 Sb.změna zákona o ÚKZÚZ a změna dalších souvisejících zákonů
I P A D 503/2012 Sb.zákon o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 490/2009 Sb.změna zákonů v souvis. s přijetím nařízení Evropského parlamentu
I A D 291/2009 Sb.změna zákona o zemědělství a změna souvisejících zákonů
I A D 281/2009 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 626/2004 Sb.změna z. v návaznosti na reformu veřejných financí v oblasti odměn