Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 108/2006 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I A 371/2021 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a některých dalších zákonů
I A 363/2021 Sb.změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících zákonů
I A 328/2021 Sb.změna zákona o sociálních službách
I A D 261/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
DEMODEMO
I A 335/2018 Sb.změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 189/2016 Sb.změna zákona o sociálních službách a dalších zákonů
DEMODEMO
I A 101/2014 Sb.změna z. o pobytu cizinců, z. o zaměstnanosti a dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 306/2013 Sb.o zrušení karty sociálních systémů
I A D 303/2013 Sb.změna zákonů v souvis. s přijetím rekodifikace soukromého práva
I P A D 45/2013 Sb.zákon o obětech trestných činů
I A D 401/2012 Sb.změna z. o sociálně-právní ochraně dětí a změna souvisejících z.
I A 384/2012 Sb.změna zákona o sociálních službách
DEMODEMO
I A D 420/2011 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 427/2010 Sb.změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a změna souvis. zákonů
I A D 347/2010 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s úspornými opatřeními MPSV
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 206/2009 Sb.změna zákona o sociálních službách a změna někt. dalších zákonů
DEMODEMO
I A D 479/2008 Sb.změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečí
DEMODEMO
DEMODEMO
I A D 124/2008 Sb.změna zákona o Rejstříku trestů a dalších zákonů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO