Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Pasivní derogace k - 372/2011 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 111/2019 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
DEMODEMO
I A 44/2019 Sb.změna zákona o léčivech a zákona o zdravotních službách
I P A 290/2017 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších zákonů
I A 251/2017 Sb.změna zákonů v souvislosti se zákonem o elektronické identifikaci
DEMODEMO
I A 193/2017 Sb.změna zákona o pohřebnictví a dalších souvisejících zákonů
DEMODEMO
I A D 65/2017 Sb.o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I A 189/2016 Sb.změna zákona o sociálních službách a dalších zákonů
DEMODEMO
I A 126/2016 Sb.změna zákona o uznávání odborné kvalifikace a dalších zákonů
I A 47/2016 Sb.změna branného zákona a změna dalších souvisejících zákonů
I A 205/2015 Sb.změna zákoníku práce a změna a zrušení některých dalších zákonů
I A D 60/2014 Sb.změna z. o veřejném zdravotním pojištění a změna souvisejících z.
I A D 303/2013 Sb.změna zákonů v souvis. s přijetím rekodifikace soukromého práva
I A 66/2013 Sb.změna zákona o zdravotních službách
I A 437/2012 Sb.ve věci zrušení části z. č. 435/2004 Sb. a z. č. 372/2011 Sb.
DEMODEMO