Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 140/1961 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N A D 40/2002 Sb.změna nařízení vlády o jedech, nakažlivých chorobách a škůdcích
I N D 15/2001 (ZA)Působnost státního zastupitelství v netrestní oblasti
I N D 6/2000 (ZA)Postih trestných činů podle § 187a tr. zák.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 103/1997 Sb.ve věci návrhu na zrušení části ust. § 171 odst. 1 písm. d) tr.z.
I N D 72/1997 Sb., kterým se stanoví, co se považuje za anabolika
I N 32/1997 Sb.ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě
I N D 3/1997 (ZA)Postih trestných činů spáchaných v souvislosti s povodněmi
I N D 3/1995 (ZA)Postih trestných činů spáchaných z národnostní či rasové pohnutky
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N 238/1988 Sb.čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy
I R N A 105/1987 Sb.o určování, ktoré choroby sa považujú za nakažlivé v zmysle tr. z.
DEMODEMO
I N A D 9/1986 Sb.novela vyhlášky o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
DEMODEMO
I N 1105/82-KOHlediska pořadí naléhavosti ochranné ústavní léčby protialkoholní
DEMODEMO
I N A D 146/1980 Sb.o doplnění vyhlášky č. 57/1967 Sb. o provádění vl.nař. o jedech
I N A D 85/1980 Sb.zmena vyhlášky o opatreniach proti prenos. chorobám
I N D 41/1980 Sb.změna vyhlášky o opatřeních proti přenos. nemocem
DEMODEMO
I N A D 60/1977 Sb.novela vyhlášky o opatřeních proti přenos. nemocem
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 62/1964 Sb.prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby