Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 99/1963 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I V O § N A 289/2022 Sb.navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a změna nařízení o nezabavitelných částkách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 88/2019 Sb.změna vyhlášky o srážkách z odměny odsouzených
I N A 362/2017 Sb.změna vyhlášky o srážkách z odměny odsouzených
I N A 449/2015 Z.z.zmena Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 222/2015 Z.z.zmena Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy
I N A 84/2015 Z.z.zmena Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy
I N D 9/2010 (JU)o opatrovaní rozhod. Súdneho dvora EÚ potvrdením o vykonateľnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 216/2013 Z.z.zmena rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
I N A 105/2013 Z.z.zmena Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy
I N A 327/2012 Z.z.zmena Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy
I N A 94/2012 Z.z.zmena Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy
I N A D 64/2012 Sb.změna vyhl. o sazbách odměny za zastupování účastníka advokátem
I N A 438/2011 Sb.změna vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
I N D 474/2011 Z.z.podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí
DEMODEMO
I N A D 43/2011 Sb.změna vyhlášky o vzoru formuláře na elektronický platební rozkaz
DEMODEMO
I N A 425/2009 Sb.změna vyhlášky o srážkách z odměny odsouzených
I N A 450/2009 Z.z.zmena Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy
I N A 329/2009 Sb.změna vyhlášky o výši odměny správců podniků
I N A 168/2009 Sb.změna vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 604/2008 Z.z.zmena vyhlášky o odmenách a náhradách notárov
I N D 544/2008 Z.z.o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 389/2008 Z.z.zmena Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 315/2007 Sb.změna vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
DEMODEMO
I N A 202/2007 Sb.změna vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
I V O § N A D 595/2006 Sb.nařízení o nezabavitelných částkách
I N A 417/2006 Z.z.zmena vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
DEMODEMO
I N P A D 543/2005 Z.z.o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
DEMODEMO
I N 87/2005 Sb.orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů ES
I N A D 617/2004 Sb.změna vyhl. o sazbách odměny za zastupování účastníka advokátem
DEMODEMO
I N A 268/2003 Sb.změna vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
I N A D 503/2002 Z.z.o rozúčtovaní pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
I N P A D 423/2002 Z.z.o odmene Notárskej komore SR
I N A 104/2002 Sb.změna vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
I N A D 196/2001 Sb.notářský tarif
I N A 94/2001 Sb.změna vyhlášky o srážkách z odměny odsouzených
I N A D 49/2001 Sb.změna vyhl. o sazbách odměny za zastupování účastníka advokátem
I N D 15/2001 (ZA)Působnost státního zastupitelství v netrestní oblasti
I N D 485/2000 Sb.o výši odměny správce obchodního závodu a správce nemovité věci
DEMODEMO
I N 483/2000 Sb.případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 234/1997 Sb.Novela vyhl. o jednacím řádům pro okresní a krajské soudy
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 88/1997 Sb.Návrh na zrušení někt. ust. zák. o volbách do Parlamentu ČR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 163/1995 Z.z.Novela Spravovacieho poriadku pre okres. a krajské súdy
I N 71/1995 (FS)na zamedzenie nezrovnalostí zákona SNR č. 318/1992 Zb.
I N A 209/1994 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti
I N D 11/1994 (ZA)Postup při přijímání, projednávání a vyřizování peticí
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 612/1992 Sb.o odměnách notářů a správců dědictví
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D S 37/1992 Sb.o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
DEMODEMO
I R N A D 426/1991 Sb.o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu
DEMODEMO
I N D 698/88-LPostup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 16/1983 Sb.o způsobu výpočtu zákl. částky, a o stanovení částky
I N A D 1/1977 Sb.o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu
DEMODEMO