Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 40/1964 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N D 31/2011 (JU)k zverejňovaniu zmlúv, údajov o objednávkach a o faktúrach MS SR
I N A 141/2014 Z.z.zmena vykonávania niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 180/2013 Sb.změna nařízení o výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A AS02/64vzorové stanovy stavebních bytových družstev
I N 9/2012 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
I N D 38/2011 Sb.o formulářích pro smlouvy pro dočasné užívání ubytovacího zařízení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ST91/2009o spolupráci mezi ČSÚ a Jihomoravským krajem
DEMODEMO
I N A 586/2008 Z.z.zmena vykonávania niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka
DEMODEMO
I N 366/2007 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
DEMODEMO
I N 534/2005 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
I N A 403/2005 Sb.změna notářského tarifu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 482/2003 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
I N 268/2003 Z.z.náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
DEMODEMO
I N A D 50/2003 Sb.změna vyhl. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
I N 388/2002 Z.z.náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
I N D D-234o uplatňování DPH při podnikání ve sdružení podle § 829 OZ
I N D 189/2002 (TV)Všeobecný reklamační řád společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
I N FZ2002/23pokyn č. D-234 - Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání
I N 464/2001 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
DEMODEMO
I N 310/2001 Z.z.úprava náhrady za stratu na zárobku po skončení prac. neschopnosti
DEMODEMO
I N A 277/2000 Z.z.úprava náhrady za stratu na zárobku po skončení prac. neschopnosti
I N A 295/2000 Sb.změna nařízení vlády o přepravním řádu pro drážní nákladní dopravu
I N A D 175/2000 Sb.o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 283/1999 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
I N A D 71/1999 Sb.o přepravním řádu pro silniční dopravu osob
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 312/1997 Z.z.Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti
I N 293/1997 Z.z.Nesúlad všeob. záväz. nariadenia Bratislava-Petržalka s Ústavou SR
I N 318/1997 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
I N 140/1997 Z.z.Nesúlad všeob. záväz. nariadenia Bratislavy s Ústavou SR
I N 04/1997 (FS)o zahrňovaní zmluvných pokút a úrokov z omeškania do výdavkov
DEMODEMO
I N 317/1995 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 47/1995 Z.z.Novela vyhlášky o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoloč. uplatn.
I N BU01/1998o sdružení Garanční fond burzy
DEMODEMO
I N D 40/1994 (CBO)o věcném vymezení repo operací
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 128/1992 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschop.
I N A D 15/1992 Sb.novela vyhlášky o úhradě za užívání bytu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 73/1991 Sb.novela vyhlášky o finanční, úvěrové pomoci druž. bytové výstavbě
I N A D 146/1990 Sb.novela vyhlášky o peněžních službách občanům
I N P A D 74/1989 Sb.novela vyhlášky o finanční, úvěrové a jiné pomoci družst. výstavbě
DEMODEMO
I N A D 138/1988 Sb.novela vyhlášky o provádění některých ustanovení zákona ČNR
I N A D 2/1988 Sb.o predaji tovaru na základe povolenia NV
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 35/1985 Sb.novela vyhlášky o přepravním řádu lanových drah
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 63/1984 Sb.o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem NV
I N A D 23/1984 Sb.novela vyhlášky o přepravním řádu vodní dopravy
I N A D 160/1983 Sb.novela vyhlášky o prodeji bytů z národního majetku občanům
DEMODEMO
I N A D 152/1983 Sb.novela vyhlášky o železničním přepravním řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 13/1983 Sb.o poistných podmienkach pre poistenie majetku
DEMODEMO
I R N A D 11/1983 Sb.o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 158/1982 Sb.o poskytování služieb občanmi na základe povolenia NV
I N A D 154/1982 Sb.o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru
I N D 100/1982 Sb.o vykonávaní ustanovenia zák. o vnútornom obchode
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 27/1982 Sb.novela vyhlášky o peněžních službách občanům
DEMODEMO
I N A D 78/1981 Sb.novela vyhlášky č.32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti
I N A D 76/1981 Sb.o změně a doplnění vyhlášky č. 32/1965 Sb.
I R N D 122/1980 Sb.o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 66/1979 Sb.Provedení někt. ustanovení obč. zákoníku o poskytování služeb
I N A D 56/1979 Sb.novela vyhlášky o poistných podm. pre poistenie osôb
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 160/1976 Sb.o fin. a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
I N A D 8/1976 Sb.zmena vyhl. o podmienkach poistenia majetku
DEMODEMO
I N A D 4/1976 Sb.doplnění železničního přepravního řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 66/1973 Sb.novela vyhl. o provedení někt. ustanovení obč. zákoníku
I N III/6-22 500/1972pokyny pro financování přechodu na ušlechtivou formu energie
I N A D 151/1971 Sb.o změně vyhlášky o městském přepravním řádu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 124/1967 Sb.o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v zař. pro mládež
I N A D 84/1967 Sb.změna vyhl. o odškodňování bolesti a ztížení společ. uplatnění
I R N A D U 17/1966 Sb.o leteckém přepravním řádu
I N A D 45/1965 Sb.o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům
DEMODEMO
I N D 23/1965 Sb.o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění
DEMODEMO
I N A D 211/1964 Sb.o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D U 133/1964 Sb.o silničním přepravním řádu
DEMODEMO
I R N A D U 127/1964 Sb.o městském přepravním řádu
I N D 50/1964 Sb.o pojistných podmínkách odpovědnosti za škody
DEMODEMO
I N D 48/1964 Sb.o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
DEMODEMO
I N D 46/1964 Sb.o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku
DEMODEMO