Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 65/1965 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N 15/1990 (FS)odmeňovanie pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 534/2005 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
DEMODEMO
I N 362/2005 Sb.požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu
I N 101/2005 Sb.o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 699/2004 Sb.změna nařízení vlády o minimální mzdě,
I N A D 441/2004 Sb.změna nařízení o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci
DEMODEMO
I N A D 405/2004 Sb.změna nařízení o bezpečnostních značkách a signálech
I N A D 342/2004 Sb.změna prováděcího nařízení zákoníku práce
I N A D 88/2004 Sb.změna nařízení o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací
I N 482/2003 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 50/2003 Sb.změna vyhl. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 168/2002 Sb.způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 495/2001 Sb.poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
DEMODEMO
I N A 487/2001 Sb.změna vyhl. o zák. pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu
DEMODEMO
I N 464/2001 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
DEMODEMO
I N A D 436/2001 Sb.změna nařízení vlády o minimální mzdě
I N D 378/2001 Sb.požadavky na bezpečný provoz a používání strojů
DEMODEMO
I N D 235/2001 Z.z.výška percenta a obdobie náhrady za stratu na zárobku
I N D 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 502/2000 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
I N D 499/2000 Sb.o pracovní době a době odpočinku zaměstanců v dopravě
I N D 480/2000 Sb.o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
I N A D 461/2000 Sb.změna nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 222/2000 Sb.o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v civilním letectví
DEMODEMO
I N 111/2000 Z.z.o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 313/1999 Sb.změna nařízení vlády o minimální mzdě
I N 283/1999 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
I N D 192/1999 Sb.ve věci návrhu na zrušení § 202 ods. 2 zákona č. 65/1965 Sb.
I N A D 131/1999 Sb.změna nařízení vlády o minimální mzdě
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 35 465/98-25, kterým se stanoví některé další úkoly ředitelům škol
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 317/1998 Sb.změna nařízení vlády o minimální mzdě
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 29/1998 (FS)na posudzovanie výdavkov vynaložených na pracovné ošatenie
I N A D 320/1997 Sb.změna nařízení vlády o minimální mzdě
I N 318/1997 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
I N A D 261/1997 Sb.Práce a pracoviště zakázané ženám a mladistvým
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 189/1996 Z.z.Novela nariadenia o poskytovaní náhrad výdavkov v zahr. službe
I N A 98/1996 Sb.Novela vyhl. o podmínkách a sazbách pojištění zaměstnavatele
I N D 16 969/96-42pro zaměstnance škol a školských zařízení
I N D MH23/96Vzorový pracovní řád pro Integrované střední školy
I N A D 303/1995 Sb.o minimální mzdě
I N 291/1995 Sb.Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
DEMODEMO
I N A 164/1995 Sb.Návrh na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 novely ZP
I N A 47/1995 Z.z.Novela vyhlášky o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoloč. uplatn.
I N A 43/1995 Sb.Novela vyhl. o podmínkách pojištění organizace za škodu
I R N A D 12/1995 Sb.o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení
DEMODEMO
I R N 263/1994 Sb.Náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 190/1994 Z.z.Novela nariad., ktorým sa vykonáva Zákonník práce
I R N P A D 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 191/1993 Z.z.o nerovnomernom rozvrhnutí prac. času a určení odpočinku v týždni
I R N 191/1993 Sb.o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
I R N D 170/1993 Z.z.o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahr. služby
DEMODEMO
I R N A D 125/1993 Sb.pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
I R N D 104/1993 Sb.o stanovení období s nižší potřebou práce org. lesního hosp.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 560/1992 Sb.novela výnosu o platových pomeroch prokurátorov v SR
DEMODEMO
I N A 354/1992 Sb.o zrušení směrnic SBČs o prac. době řidičů sil. motorových vozidel
I N A D 221/1992 Sb.novela vyhlášky o usměrňování mzd. prostředků rozpočtových org.
I N A D 183/1992 Sb.novela vyhlášky o odmeňování prác vykonávaných mimo prac. pomeru
I N A D 170/1992 Sb.nariaďovanie a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 24/1992 Sb.novela vyhlášky o vymezení obsahu mzd. prostředků
DEMODEMO
I N A D 556/1991 Sb.o platových poměrech prokurátorů Generální prokuratury ČSFR
I N A D 538/1991 Sb.o platových pomeroch prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry
I N A D 532/1991 Sb.novela vyhlášky o usměrňování mzd. prostředků rozpočtových org.
DEMODEMO
I N A D 517/1991 Sb.novela výnosu o odměnách pracovníků v místech Severoč. kraje
DEMODEMO
I N D 504/1991 Sb.o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným infekciou
DEMODEMO
I N A 502/1991 Sb.o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 470/1991 Sb.novela vyhlášky o usměrňování mzd. prostředků rozpočtových org.
DEMODEMO
I N A D 428/1991 Sb.o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 406/1991 Sb.o prodloužení dovolené v org. které neprovozují podnik. činnost
DEMODEMO
I N D 377/1991 Sb.o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry
I N A 372/1991 Sb.zrušení discipl. řádu pro prac. městské dopravy
I R N D 368/1991 Sb.o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v org. kultury
I N A D 359/1991 Sb.novela vyhlášky o usměrňování mzd. prostředků rozpočtových org
I N D 352/1991 Sb.o predžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v org.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 325/1991 Sb.o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 225/1991 Sb.poskytování příplatku k částečnému vyrovnání živ. nákladů v org.
I N A D 202/1991 Sb.novela výnosu o odměňování redaktorů-novinářů
DEMODEMO
I N A D 190/1991 Sb.o platovém řádu pro prokurátory Generální prokuratury ČR
I R N D 177/1991 Sb.o poskytování příplatku k vyrovnání růstu životních nákladů
I N A D 153/1991 Sb.odmeňovanie prac. pohotovosti predsedov senátov krajských súdov
DEMODEMO
I R N D 151/1991 Sb.o poskytování příplatku k vyrovnání růstu životních nákladů
I N P A D 148/1991 Sb.novela vyhlášky o cestovných náhradách
DEMODEMO
I R N D 146/1991 Sb.o odmeňovaní riaditeľov org., ktoré vykonávajú podnikateľsků činn.
DEMODEMO
I N P A D 120/1991 Sb.kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách
DEMODEMO
I R N D 118/1991 Sb.o odměňování ředitelů org., které provozují podnikatelskou činnost
DEMODEMO
I N A D 77/1991 Sb.novela výnosu o odměňování příslušníků SNB
I R N A D 75/1991 Sb.o poskytování odměn ředitelům rozpočtových a příspěvkových org.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 70/1991 Sb.platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu ČR
DEMODEMO
I N A D 53/1991 Sb.Novela výnosu o osobitných paušál. cest. náhradách pre kominárov
DEMODEMO
I R N A D 18/1991 Sb.o jiných úkonech v obecném zájmu
DEMODEMO
I N A D 13/1991 Sb.novela nařízení vlády ČSFR o provedení zákoníku práce
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 515/1990 Sb.novela úpravy o odmeňování učiteľov VŠ
DEMODEMO
I N A D 513/1990 Sb.novela výnosu o odměňování THP v organizacích rozpočtového úseku
DEMODEMO
I N A D 511/1990 Sb.novela výnosu o odměňování THP ve výrobně hospodářských org.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 455/1990 Sb.o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
DEMODEMO
I N A D 451/1990 Sb.novela letecké stravní normy posádek civil. letadel
I N 433/1990 Sb.poskytování náhradního volna pracovníkům za práci přesčas
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 397/1990 Sb.novela náhrad pro prac. Vojenských lesů
DEMODEMO
I N D 355/1990 Sb.o odměňování pracovníků Stát. let. útvaru
I N A D 345/1990 Sb.o změně výnosu o paušálních náhradách cestovních výdajů
DEMODEMO
I N A D 336/1990 Sb.vydanie plat. poriadku pre prokurátorov kraj. prokuratúr
I N D 332/1990 Sb.o poskytování naturálních požitků THP v org. lesního hospodářství
DEMODEMO
I N D 325/1990 Sb.vydanie platového poriadku pre súdcov z povolania
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 292/1990 Sb.Platový řád pro arbitrážní čekatele
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 286/1990 Sb.o odměňování odborných pracovníků Investiční banky
I R N A D 269/1990 Sb.o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obch. provozních a THP
I N A D 255/1990 Sb.odměňování zdrav. prac. v působnosti federálního min. dopravy
I N A D 251/1990 Sb.novela vyhlášky o cestovních náhradách
DEMODEMO
I N A D 243/1990 Sb.odměňování pracovníků ve Státní bance čs., Komerční bance...
I N D 233/1990 Sb.ustanovenie odchýlok od Zákonníka práce
DEMODEMO
I N D 226/1990 Sb.o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů
I N 220/1990 Sb.Ustanovenie zásad pre vymedzenie okruhu prác
DEMODEMO
I N A D 218/1990 Sb.o odměňování zdravotnických pracovníků
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 188/1990 Sb.o odměňování odborných a administrativních pracovníků Č. st. spoř.
DEMODEMO
I N D 154/1990 Sb.kterým se stanoví období s nižší potřebou práce
I N A D 152/1990 Sb.o odměňování zdravotnických pracovníků
DEMODEMO
I N A D 148/1990 Sb.novela výnosu o poskytování příspěvků pracovníkům získaným náborem
I R N D 135/1990 Sb.o odměňování pracovníků při soukromém podnikání
I R N D 122/1990 Sb.o odměňování aparátu politických stran a společenských org.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 44/1990 Sb.Novela výnosu o odměňování THP v organizacích Čs. filmu
DEMODEMO
I N A 33/1990 Sb.novela platového řádu pro soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSSR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D U 196/1989 Sb.o pružné pracovní době
DEMODEMO
I N A D 21 850/89-42novela výnosu o odměňování pracovníků sportovních škol
DEMODEMO
I N A D 6054/1989-C/4o odmeňovaní robotníkov v hosp. org. v posobnosti MZ SSR
DEMODEMO
I N A D 223-11255-5150novela výnosu o odměňování dělníků v organizacích čs. filmu
DEMODEMO
I N A D 181/17 547/89novela výnosu o usměrňování mzdových prostředků ve výr. družstvech
DEMODEMO
I N MH/1-15810/1770/89,o vydávání zásad pro vymezení okruhu prací s nezbytnou pís. dohod.
I N D 5/486/89o usmerňovaní mzdových prostriedkov vo výrobných družstvách v SSR
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 145/1989 Sb.o usměrňování mzdových prostředků
I R N P A D 137/1989 Sb.o závodním stravování
I N A D 22-10932-5119pro úpravu poskytování mzdových preferencí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 221-9510-5102,14.06.novela výnosu o postupu při usměrňování mzdových prostředků
I N D 111/1989 Sb.o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích
DEMODEMO
I N A D 221-8747-5123,06 05novela výnosu o poskytování cestovních náhrad vietnamským občanům
DEMODEMO
I N 1/1989 (26/1989)o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
I N A D 90/1989 Sb.novela vyhl. o náhradách za používání silnič. motorových vozidel
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 18/5909/89o usměrňování mzdových prostředků ve výrobních družstvech
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 19 404/1988-0320o odměňování posádek československých námořních lodí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 20 840/89-42o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
DEMODEMO
I N D EP-600-18.1.1989o poskytování odměn za odběr tvrdé pleny mozkové
DEMODEMO
I N A D 223-6117-5119, 05018novela výnosu o odměnách pracovníků ve vybraných okr. a městech
I N D HS-793/33-1988o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
I N A D 18/27 777/88o usměrňování mzdových prostředků s.p. zemědělskopotr. komplexu
I N A 525/88-330novela pravidel o bezpečnosti práce při chovu zvířat
I N A D 241/1988 Sb.novela vyhlášky o cestovních náhradách
I N D 236/1988 Sb.o jiných úkonech v obecném zájmu
DEMODEMO
I N A D 234/1988 Sb.novela vyhlášky o usměrňování mzdových prostředků
I N A D 232/1988 Sb.novela nařízení o odchylném poskytování nepřetr. odpočinku
DEMODEMO
I R N A D 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce
DEMODEMO
I N A D 1713/OEN/88o odměňování činností a prací konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 6 528/88-44novela úpravy, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov
I N A AS08/88, kterým se zrušují některé resortní předpisy
I N A 1/1988 (19/1988)o platnosti výnosů vydaných bývalými federálními min. hutnictví
DEMODEMO
I N A 867/OS/87stanovení funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody
I N A D HS-234/13-88o odmeňovaní prac. bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra SSR
DEMODEMO
I N A D 1/1988 (7/1988)novela výnosu o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
I N A D 3760/1987-12pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
DEMODEMO
I N A D 9; SP-186/87o odměňování prac. děl. povolání v závodech Správy feder. hm. rez.
I N A D 22 758/1987-03novela výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel v org.
I N A D 3 (1/1988)o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 99/1987 Sb.o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hosp. org.
DEMODEMO
I R N A D 95/1987 Sb.o dodatkové dovolené prac., kteří pracují s chemickými karcinogeny
I N D 19/1982pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
I N A 13 (18/1987)o odškodňování prac. úrazů z povolání příslušníků Pohr. stráže
I N A D 4 163/87-V/3novela výnosu čj. 3 707/83-V/3 o odměňování dělníků
DEMODEMO
I N A 42 (17/1987)zabezpečení dozoru nad ochranou zdraví při práci ve VD
DEMODEMO
I N A 5 (17/1987)novela směrnice ČSVD o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby ve VD
I N A D 7 130/1987-44novela úpravy o odmeňovaní učiteľov VŠ
I N A D PO-1333/V-87o odměňování příslušníků Sboru požární ochrany
DEMODEMO
I R N D 45/1987 Sb.o zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 3050-FS/5-1985o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 4 447/86-V/3novela směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 7 791/1986-03novela směrnice o prac. době jízdních pracovníků sil. motor. voz.
I N F 72-25133-7201-2904o dovolené prac. pracujících při výstavbě integračních akcí v SSSR
DEMODEMO
I N A D AS05/86o odměňování dělníků školních zemědělských podniků VŠ
DEMODEMO
I N D 3/1985 (7/1986)o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
I N D 1/1985 (7/1986)pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D FM 01-1721/85o odměňování pracovníků vykonávajících dělnické prac. činn. v JZD
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D MH/13-370/90/86o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D PO-484/2-85novela úpravy o odmeňování príslušníkov ver. požiarnych útvarov
I N A D 32 400/85-42o odměňování činností a prací konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
I R N D 89/1985 Sb.o úpravě práv a povinností vyplývajících z pracovněpráv. vztahů
I N A D 84/1985 Sb.o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990
DEMODEMO
I N 3/1985 č. 888/22zaměstnání absolventů SŠ v období dovršení přípravy
I N A D 8 (11/1985)novela směrnice o pracích konaných mimo pracovní poměr
I R N D 45/1985 Sb.o záznamech o vzniku a skončení prac. vztahů do občanských průkazů
DEMODEMO
I N A D 22 000/1984-03novela výnosu Federálního min. dopravy o odměňování dělníků
I N A D 15 625/84-V/3novela výnosu o pracích konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N P A D 26/1985 Sb.o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku některým prac.
DEMODEMO
I N A D 24/1985 Sb.novela prov. nařízení k zák. práce
I N A 18 455/1984-03novela směrnice o pracovní pohotovosti
DEMODEMO
I N D F 72-13893-4302-1311o stanovení odchylného způsobu zjišťování průměrného výdělku
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D FMF VI/3-11 811/84;o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách
I N D 17 830/1984-03o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska
I N D 5 (22/1984)o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny
I N D XI/2 - 15 440/84o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
I N D MH-1186/210/1984novela úpravy o odmieňaní pracovníkov drobných prevádzkární NV
I N D 7 (20/1984-II)o odměňování občanských pracovníků
DEMODEMO
I N D 6 (20/1984)o odměňování a o pracích konaných mimo pracovní poměr
I N 8510/84-V/3o nařizování pracovní pohotovosti
DEMODEMO
I N 1 (19/1984)o pracovní době jízdních pracovníků silniční dopravy
I N 7688/13/83-II.o poskytování dovolené v kalendářních dnech
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 56novela výnosu čs. filmu o pracích konaných mimo prac. poměr
I N D 10 (11/1984)úpravy podmínek závodního stravování prac. v org. veř. strav.
I N D 4600-FS/5-1983o odměňování dělníků v NP Naše vojsko
DEMODEMO
I N 747/1983-12o odmeňovaní pracovníkov robotnických povolaní
I N D F 43-8741-4301-22028o zjišťování průměrného výdělku u některých prac. v obch. org.
I N D 10 580/83-V/3o odměňování prac. v org. řízených ministerstvem kultury ČSR
DEMODEMO
I N D 9 124/83-V/3o výjimkách mzdových forem u obchodně provozních pracovníků
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 54novela výnosu o odměňování THP v org. čs. filmu na území ČSR
DEMODEMO
I N A D MH/13-13576/2906/198novela výnosu, kterým se vydávají seznamy prací zakázaných ženám
I N A D Z-5774/1983-C/4novela úpravy o odmeňování práce vykonávanej mimo prac. pomeru
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 51 (32/1983)novela směrnice o činností a prací konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
I N D SD/33-800/83o poskytování os. ochranných prac. prostředků pro prac. v dopravě
I R N D 131/1983 Sb.o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích
I N A D 129/1983 Sb.o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985
DEMODEMO
I N D 33 032/SO/83pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
I N 12-2458-1220/83o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy
I N D 23-821/83o odměňování pracovníků dělnických povolání v Ústřední radě druž.
DEMODEMO
I N D 2460/82-224o odměňování dělníků ve stavebních organizacích
DEMODEMO
I N D MH-5/179/32/83o poskytování os. ochranných pracovních prostředků prac. NV
DEMODEMO
I N A D 315-5981-3147o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech st. správy
DEMODEMO
I N D MH-1619/210/1982o odmieňaní pracovníkov drobných prevádzkarní národných výborov
DEMODEMO
I N D 7072-FS/5-1982o odměňování obchodně provozních prac. v NP Naše vojsko
DEMODEMO
I N D 1200-FS/5-1981o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenské lesy a statky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 38 346/1382/OELH/82o poskytování os. ohodnocení dělníkům org. Státních lesů ČSR
DEMODEMO
I N F 42-2292-4220-320o náhradách cestovného dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby
DEMODEMO
I N D SP-193/82o odměňování dělníků v závodech Správy federálních hmotných rezerv
DEMODEMO
I N D 168/82o odměňování THP vydavatelsko-nakladatelských hosp. zařízení
I N D 20 (8/1983), kterým se upravují některé podmínky závodního stravování
I N D 2-3400/1982o odmeňovaní robot. v org. v pôsobnosti Sl. úrada geod. a kartogr.
I N D 32 (6/1983)o odměňování dělníků v Československé televizi
DEMODEMO
I N A D 2/1982 (5/1983)novela o odměňování činn. a prací konaných mimo prac. poměr
DEMODEMO
I N A D 18/1983 Sb.o zavedení letního času v letech 1983 až 1985
I N A D 31-7071-3130, 160982novela výnosu ze dne 12.4. 1977 čj. o odměňování přísl. z.j. PO
I N D 7000-FS/5-1982o odměňování děl. v org. rozpočtového úseku v působnosti nár. obr.
I N D 1100-FS/5-1981o odměňování děl. v obor. pod. Voj. stavby v působnosti nár. obr.
DEMODEMO
I N A D 230-2100/200/82-EPo odmeňovaní robotníkov v organizáciách lesného hospodárstva
DEMODEMO
I N D 25 352/82-42o odměňování dělníků v národním podniku Komenium
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 127/1982 Sb.o závodním stravování
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 121/1982 Sb.o některých úpravách pracovní doby
I N 14/1982o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
I N MH-1112/217/1982o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v org. miestneho hosp.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 6180-FS/5-1982novela výnosu o odměňování prací na dohodu o práci mimo p. poměr
I N D 38 260/1002/OELH/82o odměňování dělníků v organizacích státních lesů
DEMODEMO
I N D EP-600-9.6.1982o odměňování prací na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr
I N D 50 (18/1982)o odměňování prací na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr
I N A D MK 2104/1982-13/PaMnovela úpravy o odmeňovaní prác na základe dohôd o prácach mimo
DEMODEMO
I N D 13 228/1981-53o odměňování dělníků
I N A 3 (17/1982)o odměňování obchodně provozních pracovníků
DEMODEMO
I N D SD/33-100/82o odměňování v org. dopravy, silničního hosp. a aut. opravárenství
I N A D 96/1982 Sb.novela vyhlášky o odmeňovaní žiakov a učňov robot. povolaní
DEMODEMO
I N D 6/1982, 304/408/82o odměňování dělníků s převažující báňskou činností
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 618/1.70/81/14.1o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p. poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 1400-FS/5-1981o odměňování dělníků podle zvl. statutu stroj. charakteru
I N A D 25 933/OEVH/3/81o odměňování dělníků v org. vodního hospodářství
DEMODEMO
I R N A D 60/1982 Sb.o náhradách za ztrátu po skončení prac. neschopnosti z prac. úrazu
I N A 1/1982 (12/1982)novela výnosu č.4/1981 o odměňování dělníků
I N D 6/1981 (11/1982-1)o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p. poměr
I N D 2 (CT)o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p.poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 17 060/81-03novela směrnice o pracovní době posádek civilních letadel
I N A D 36/1982 Sb.novela vyhl. o hm. zabezpečení žiakov a učňov robot. povol.
DEMODEMO
I N D SD-2968/1981-4o odmeňovaní prác na základe dohôd o prácach mimo pracovný pomer
DEMODEMO
I N D HOc-468/1981o odmeňovaní prác na základe dohôd o práacach mimo pracovný pomer
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 47 (34/1981)o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p. poměr
I N D 29 194/SO/81o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p. poměr
I N D 5031/1981-22o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p. poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 242-1112-21.7.1981o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p.poměr
I N A 13 734/1981-03o doplňku směrnice min. dopravy o pracovní pohotovosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 1723/81-04o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p. poměr
I N D 8/1981 (28/1981)o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p.poměr
I N D 682-81/5-1981o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p.poměr
DEMODEMO
I N A D 14 699/1981-03novela směrnice o úpravě turnusového řádu v žel. dopravě
I N D 23/1981Odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích
DEMODEMO
I N D 3 (25/1981)o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p. poměr
I N D VII Spr 435/81-19o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p. poměr
I N D MH/4-770/8627/1981o odměňování prací na základě dohod o pracích konaných mimo poměr
I N A D 11 333/81-V/3o odměňování činností a o pracích konaných mimo pracovní poměr
I N 6 (23/1981)o určování prac. doby řidičům sil. motor. voz. stát. báňské správ
I N D 241/15 919/1981o odměňování činností a o pracích konaných mimo pracovní poměr
I N D 4/1981 (23/1981)o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod
DEMODEMO
I N D 23-892/81o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p. poměr
DEMODEMO
I N 12 190/81-03o úpravě prac.doby, přesčasech a dovolené lodních posádek
I N D 5 (20/1981)o odměňování činností a o pracích konaných mimo pracovní poměr
I N D 774/1.1/81o odměňování prací na zákl. dohod o pracích konaných mimo p.poměr
I N A D 78/1981 Sb.novela vyhlášky č.32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti
I N D 1/1981 (20/1981)o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr
I N D 9 (18/1981)o odměňování činností a o pracích konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 785/81-51/213-389o odměňování činností a o pracích konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
I N A D 76/1981 Sb.o změně a doplnění vyhlášky č. 32/1965 Sb.
DEMODEMO
I N D 4/1981 (18/1981)o odměňování činností a o pracích konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D XI/1-9518/81o odměňování činností a pracích konaných mimo pracovní poměr
I N D S 137/81o odměňování činností a o pracích konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A F 223/29/81-6550uplatňování metody třístupňové kontroly...
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 12/1980vydávaní pravidel o bezpeč. a ochr. zdr. při pr. v provoz. vys. p.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 24 (2/1981)novela směrnice o určování prac. doby řidičů ve výrob. družstvech
DEMODEMO
I N A 17 (2/1981)novela směrnice k provedení zákoníku práce ve výr. družstvech
DEMODEMO
I N D 12 (2/1981)k provedení ustanovení zákoníku práce ve výrobních družstev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 10/1980pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve slévarnách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 3800-FS/5-1980o odměňování zdravotnických pracovníků
DEMODEMO
I N D 29 (44/1980)Odměňování zdravot. pracovníků - obč. pracovníků v oboru FMV
I N EO 13/77pro odměňování dělníků v podnicích Svazu invalidů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 8 (38/1980)o odmieňaní tech.-hosp. pracovníkov na správach kín a kinách v SSR
DEMODEMO
I N AS13/80pro odměňování dělníků cest. kanceláří org. Nár. fronty a Svazarmu
DEMODEMO
I N A D 147/1980 Sb.o úpravě prac. doby a o přesunu prac. volna v l. 1981 - 1982
DEMODEMO
I N 11/1980 (37/1980)pro postup při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
DEMODEMO
DEMODEMO
I N EP-600-28.1.1980o určování prac. doby řidičů vozidel v hosp. org. min. zdrav. ČSR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 242-1484-24.9.1979seznamy prací zakázaných ženám, matkám po porodu a mladistvým
I N D 24 796/79-Va/3o nerovnoměrném rozvržení prac. doby v období kalendářního roku
I N 39 (7/1980 )Směrnice o určování prac. doby jízdních pracovníků dopravy ČsT
I N A D 17/1979Novela seznamu prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým
I N A D 167/1979 Sb.novela vyhlášky o odmeňovaní a hm. zabezp. žiakov a uč.
DEMODEMO
I N 2035/79-17o určování pracovní doby jízdních pracovniků silniční dopravy
DEMODEMO
I N A D 11 700-81/5.odd.-197novela výnosu o prac. době obč. pracovníků a řidičů v oboru MNO
I N D 17 483/79-Va/3o odměňování pracovníků uměleckých svazů
I N D MH/4-772/8120/79o odměňování THP v organizaci Databanka kraj. orgánů Brno
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D Z-3531/1979-C/4o odmieňaní robotníkov v zdrav. organizáciach
DEMODEMO
I N 9843/1978-44o určovaní prac. času vodičov v org. Min. školstva SSR
I N A D 84/1979 Sb.o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980
I N VI/1-4422/1979o určovaní prac. času vodičov v org. Min. práce a soc. vecí SSR
I N 2/1979 (16/1979)o určování prac. doby řidičů v org. fed. min. hutnictví a stroj.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 1/1979 (13/1979)pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství
DEMODEMO
I N 4/1978 (10/1979)pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví práci ve válcovnách kovů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 36/1979 Sb.o zavedení letního času v letech 1979 a 1980
I N A E/PM-610.2-5.9.1978novela výnosu o prac. době řidičů ve zdravotnictví
DEMODEMO
I N D 23 000/78-03o úpravě pracovního času pracovníků žel. dopravy (turnusový řád)
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D HS-599/13-1978o odmeňovaní niekt. pracovníkov Min. vnútra SSR a útvarov ZNB
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 15 500/78-Va/3o odměňování notografických prací konaných mimo pracovní poměr
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 2/1978 (12/1978)pravidla o bezpečnosti při manipulaci s exotermickými směsemi
I N 230-403/83/77-EPo nerovnomernom rozvrhnutí prac. času a prac. smienách v les. org.
I N A D 43/1978 Sb.o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979
I N D 2/1977o určování pracovní doby řidičů a závozníků motorových vozidel
DEMODEMO
I N D 6 (4/1978)o odmeňovaní robotníkov v organizáciach Slovenského filmu
DEMODEMO
I N D 21 958/1977-03o odměňování tech.-hosp. pracovníků řídících letový provoz
I N Z-11 407/1977-C/13o nerovnomer. rozvrhnutí prac. času a dĺĺlžke prac. smien vo zdr.
I N A D SD/33-2831/77novela výnosu ministerstva vnitra ČSR o prac. době řidičů
I N D R-19/1977o určování prac. doby řidičů sil. motor. vozidel ve SBČs
DEMODEMO
I N D 242-1422-21.6.1977podmínky pro rozvržení prac. doby v org. odvětví soc. zabezpečení
DEMODEMO
I N D 6888/77-03o pracovní době posádek civilních letadel
DEMODEMO
I N 3573/1977-11o nerovnoměrném rozvržení prac. doby v org. geodet. a kartograf.
I N 1/1977 (15/1977)pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s exoterm. směs.
I N D 14 110/1977-03o odměňování příslušníků Sborů ozbrojené ochrany žel. a letišť
I N A 6257/77-03novela směrnic Fed. min. dopravy č. 10 649/73-09/2
DEMODEMO
I N D 7222/77-03o pracovní době jízdních pracovníků silničních motorových vozidel
I N D 8800-81/5.odd.-1976o určování prac. doby obč. pracovníků FMNO - řidičů a závozníků
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 9695/1977-42o určování prac. doby jízdních pracovníků dopravy ve školství
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 12 775/SO/76seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným, mladistvým
DEMODEMO
I N D SD/33-500/77pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D MH/4-1031/7125/1976o určování prac. doby jízdních pracovníků silniční dopravy
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N D 138/1976 Sb.úprava náhrad za ztrátu na výdělku po skončení PN po prac.úrazu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D F V/1-700/76-1112o vymezení pojmu zákl.mzdy pro zjišť.prům.výdělku ve zdravotnictví
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 12 180/76-03o poskytování dovolené pracovníkům s nerovnoměrnou pracovní dobou
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 25 893/75-09novela disciplinárního řádu pro pracovníky organizací žel. dopravy
I N D 38/1976 Sb.o poskytování dovolené na zotavenou pracovníkům v cizině
DEMODEMO
I N A 25 896/75-09novela disciplinárního řádu pro pracovníky čs. civilního letectva
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 1/1976 (2/1976)o funkcích, pro které je nezbytné písemná dohoda o hmot. odpověd.
DEMODEMO
I N A D 126/1975 Sb.o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 8/1975 (23/1975)o změně úpravy FMHTS č. 4/1974 o bezpeč. práce v provozu vleček
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 60/1975 Sb.o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
I N P A D 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce
DEMODEMO
I N D 42/1975 Sb.o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi
I N D II/634/75o změně ve směrnicích o hm. zabezpečení při účasti na pol. školení
I N D 3/1974o poskytování osobního vybavení učňům ve vybraných učeb. oborech
I N Z-8323/1974-C/1o pracovnej pohotovosti pracovníkov v zdravotnických organizáciach
DEMODEMO
I N A D 9/1975 Sb.doplěk vyhl. o úpravě pracovní doby
I N D 4/1974pravidla o bezpečnosti práce a ochraně zdraví v provozu vleček
I N D 31 542/1974-42seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným, mladistvým
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 8 (4/1974)o nařizování práce přesčas a o pracovní pohotovosti
DEMODEMO
I N 1/74o úpravě sazeb za překladatelskou činnost mezi státy RVHP
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 102/1973 Sb.o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna v roce 1974
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 17 348/72-09/4Disciplinární řád pro pracovníky čs. civilního letectví
DEMODEMO
I N D 58/1973 Sb.o internátních středních školách pro pracující a zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 1/1973o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
I N D VT-911-20.11.1972seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, tehotným, mladistvým
DEMODEMO
I N D AS01/73pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
DEMODEMO
I N A D 81/1972 Sb.o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973
I N VS/2-694/72Funkce, pro které je nezbytná písemná dohoda o hmot. odpovědnosti
DEMODEMO
I N AS08/72uzavírání dohod o pracích konaných mimo prac. poměr v ČÚBP
I N 1 (7/1972)uzavírání dohod o pracích konaných mimo prac. poměr v ČSÚ
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 128/1971 Sb.novela vl.nar. o úprave odmien a náhrad poslancov NV
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 137/1970 Sb.novela vyhl. o oprávnění k projektové činnosti
I N 24 (37/1970), kterými se stanoví zásady racionalizace práce
DEMODEMO
I N A D 110/1970 Sb.o zabezpečení učňů v internátních učňovských školách se zvl. péčí
DEMODEMO
I N MH 78/1970vykonávanie činností formou osobitného zapojenia pracovníkov v
I N A D 87/1970 Sb.o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
I N D 7919/69-HPo pracovnej pohotovosti pracovníkov veterinárnych organizácií
I N A D 60/1970 Sb.novela vl. nařízení č. 66/1965 Sb.
I N D 5159/05/1970Seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám
I N A D 24/1970 Sb.o přechodném prodloužení prac. doby a o přesunech pracovního volna
DEMODEMO
I N A D 11/1970 Sb.novela vyhl. o závěrečných učňovských zkouškách
I N A D 143/1969 Sb.novela vyhl. o závěrečných učňovských zkouškách
I N D 12/1968seznam prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným, mladistvým
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D AS01/68předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při zemních pracích - B4
DEMODEMO
I N D AS02/68, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám
I N D VII/2-849Pravidla pro provoz, bezpečnost a ochranu zdraví v kamenolomech
DEMODEMO
I N D SK-615.3-1.11.68o úlevách a hosp. zabezpečení zdravotnických pracovníků
I N A D 151/1968 Sb.o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 132/1968 Sb.novela vyhl. o uvolňování pracovníků při likvidaci provozů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N VII/2-478Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se stroji v zem.
I N A D 61/1968 Sb.o změně směrnic ÚRO pro uzavírání kolektivních smluv
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 1 001/67- Bezpečnostně provozní pravidla pro lunaparky
I N A D 97/1967 Sb.o provádění dalších ustanovení zákoníku práce a předpisů o pojiště
DEMODEMO
I N P D 33 011/66-21o zvláštním příspěvku pro civilní letce
DEMODEMO
I N D 86/1967 Sb.o úpravě uvolňování pracovníků při likvidaci neefektivních provozů
I N A D 84/1967 Sb.změna vyhl. o odškodňování bolesti a ztížení společ. uplatnění
I N A D 4 (29/1967)o změně směrnice 51/1965 Věstníku MSv k zákoníku práce
I R N D 75/1967 Sb.o dodatkové dovolené pracovníků, kteří vykonávají zdraví škodlivé
I N A D 38/1967 Sb.o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních
I N A D 8/1967 Sb.Pracovní volno a hosp. zabezpečení pracovníků na školení
DEMODEMO
I N A D 108/1966 Sb.o oprávnění k projektové činnosti
I N A D 94/1966 Sb.o pracovních úlevách a hosp. zabezpečení studujících při zaměst.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 33/1966 Sb.novela vl.nař. o umísťování absolventů VŠ, konzervatoří a SOŠ
DEMODEMO
I N A D 121/1965 Sb.o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a
DEMODEMO
I N A D 111/1965 Sb.o závěrečných učňovských zkouškách
I N D 82/1965 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce
DEMODEMO
I N D AS01/64o předpisech k zajištění bezpečnosti při práci ve výškách - B1