Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 2/1969 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N A 213/2021 Sb.o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 272/2018 Sb.o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
DEMODEMO
I N 111/2017 Sb.o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území
DEMODEMO
I N A 191/2015 Sb.zrušení vyhlášky o stanoviscích k politice územního rozvoje
DEMODEMO
I N A 27/2014 Sb.zrušení vyhlášky o změně vyhlášky o kosmetických prostředcích
DEMODEMO
I N A 172/2011 Sb.zrušení vyhlášky o atestačním řízení pro elektronické nástroje
I N A 157/2011 Sb.zrušení vyhlášky o povrchových vodách využívaných ke koupání osob
DEMODEMO
I N A 268/2010 Sb.zrušení směrnice o podmínkách pro umělé oplodnění
DEMODEMO
I N 399/2009 Sb.zrušení někt. obecně závazných nařízení národních výborů
DEMODEMO
I N 392/2009 Sb.zrušení vyhl. okresního úřadu Břeclav o zákazu kouření v úřadě
I N 390/2009 Sb.zrušení někt. obecně závazných nařízení okresních národních výborů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 306/2005 Sb.zrušení vyhl. o bezpečnosti techn. zařízení v jaderné energetice
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 246/2005 Sb.zrušení směrnice o organizačním zajištění transfúzí krve
I N A 224/2005 Sb.zrušení některých vyhlášek v působnosti ministerstva školství
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 529/2004 Sb.zrušení vyhlášky o částce pro určení výše příspěvku na dopravu
DEMODEMO
I N A 407/2004 Sb.zrušení vyhlášky o ochraně před výbuchy hořlavých plynů a par
DEMODEMO
I N 385/2004 Sb., kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů
I N A 405/2003 Sb.zrušení vyhl. o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení horníků
I N A 258/2003 Sb.zrušení Českého lékopisu 1997
I N A 171/2003 Sb.zrušení vyhlášky o omezení obchodování s Irákem
I N A 39/2003 Sb.zrušení vyhl. o bezpeč. práce a tech. zařízení při provozu vozidel
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 359/2001 Sb.zrušení vyhlášky o užívání státního znaku a státní vlajky ČR
I N A 182/2001 Sb.zrušení vyhl. o reg. příslušnosti příjemců povinného period.tisku
I N A 118/2001 Sb.zrušení vyhl. MV ČSR stanovujíci podrobnosti o veřejných sbírkách
I N A D 95/2001 Sb.změna vyhlášky o formě provádění evidence daní
DEMODEMO
I N A 20/2001 Sb.zrušení některých právních předpisů vydaných v působnosti MZ
I N A 497/2000 Sb.zrušení některých právních předpisů v oblasti pracovní doby
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 389/2000 Sb.zrušení vyhlášky o hospodaření s rozpočtovými prostředky
I N A 186/2000 Sb.zrušení vyhlášky o vydávání úředního povolení k dovozu zboží
I N A D 73/2000 Sb.změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
I N P A 240/1999 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 3/1981 (11/1982)o vyhlášení bilančních indexů pro přecenění dodávek stav. prací
I N 9/1980 (14/1981), kterým se stanoví obecné kondice nerudných surovin
DEMODEMO
I N 1/1981 (14/1981-2)dalším seznam staveb. strojů, k jejichž obsluze je třeba opr.
I N A 26/1974 Sb.zrušení vyhl. o organizaci byt. hospodářství NV
DEMODEMO
I N D 17/1970 Sb.o udělování souhlasu k zahajování staveb
I N A D 135/1969 Sb.změna řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení
I N A D 105/1969 Sb.o změně vyhl. o úhradě za užívání bytu a služby
I N A D 74/1969 Sb.o cenách
DEMODEMO