Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 50/1973 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I R N A D 245/1994 Sb., kterým se zvyšují částky život. minima a dávky pěstoun. péče
DEMODEMO
I N A D 244/1993 Z.z.Novela vyk. vyhlášky k zák. o pestúnskej starostlivosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 546/1991 Sb.o změně vyhlášky o pěstounské péči
DEMODEMO
I N A D 411-1110-16.6.1987novela směrnice o výkonu státní správy na úseku sociální péče
DEMODEMO
I N A D 85/1984 Sb.novela vyk. vyhlášky k zák. o pestúnskej starostlivosti
I N P A D 77/1984 Sb.novela prov. vyhlášky k zákonu o pěstounské péči
I N D 23-8722-17.6.1980k zařizování a provozu zvláštních zař. pro výkon pěstounské péče
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 68/1980 Sb.o zvýšení částky příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěst. péči
I N A D 106/1979 Sb.o zvýšení hranice příjmů pro poskytování sociálních dávek na děti
DEMODEMO
I R N D 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
DEMODEMO