Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 121/1975 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N D 9/1985 (35/1989)o zoznamu zamestnaní zaradených pre dochodkové zabezpečenie
I N A D 2/1988; 033620/88novela výnosu o vydávání seznamu zaměstnání pro důchodové zabezp.
DEMODEMO
I N A D SD/33-2063/88novela výnosu o seznamu zaměstnání zařazených pro důch. zabezp.
I N A 1/1988 (19/1988)o platnosti výnosů vydaných bývalými federálními min. hutnictví
I N A D 6 627/88-V/3o vydávání seznamu zaměstnání zařazených pro důchodové zabezpečení
DEMODEMO
I N A D 230/1988-44o vydaní zoznamu zamestnaní zaradených na dôchodkové zabezp.
DEMODEMO
I N D 2/1987 (26/1987)o vydávání seznamu zaměstnání zařazených pro důchodové zabezpečení
I N A D 1/1987 (25/1987)novela seznamu zaměstnání zařazených pro důchodové zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 2/1985 (18/1987)novela seznamu zaměstnání pro důchodové zabezp.
DEMODEMO
I N A D 1/1987 (18/1987)novela seznamu zaměstn. pro důchodové zebezpečení
I N A D 411-1110-16.6.1987novela směrnice o výkonu státní správy na úseku sociální péče
I N A D 31/43-881/1987novela úpravy o poskytování sociálnej starostlivosti NV
I N D F 72-31064-7203-1702o vydání seznamu zaměstnání zařazených důchodové zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 58/1987 Sb.o stanovení podrobností v nemocenském zabezp. družstevních rolníků
DEMODEMO
I N A D 6/1986novela seznamu zaměstnání zařazených pro důchodové zabezpečení
I N A D 1/1987 (5/1987)novela výnosu o seznamu zam. zařazených pro důchodové zabezpečení
DEMODEMO
I N A D FMS-6493/KP/1986o výnosu o vydání seznamu zaměstnání pro důchodové zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 62.092/85-Pers.o seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení
DEMODEMO
I N A D MH-561/220/1985novela úpravy o vydávání zoznamu zamestnání pro dochodkové zabezp.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D AS02/85o vydání seznamu zaměstnání zařazených pro důchodové zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 1486/84/2o zaraďeniu zamestnaní do dochodkového zabezpečenia
DEMODEMO
I N A D KP-616-14.9.1984novela výnosu o seznamu zaměstnání pro důchodové zabezpečení
I N A D 36314/SO/84novela výnosu o vydání seznamu pro důchodové zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 112/1984 Sb.o zvýšení některých sociálních dávek na děti
I N A D SD/33-550/84o vydání seznamu zaměstnání zařazených pro důchodové zabezpečení
DEMODEMO
I N A D 94/1984 Sb.novela vyhlášky o působnosti orgánů ČSSR v sociálním zabezpečení
I N A D 92/1984 Sb.novela vyhlášky o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení
DEMODEMO
I N A D MH 2303/220/1983novela úpravy o zoznamu zam. na účely dochodkového zabezpečenia
DEMODEMO
I N A D 73/1984 Sb.novela vyhlášky o soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 144/1983 Sb.novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
I N A D 142/1983 Sb.o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
I N D 1/1983 (30/1983-2)o vydávání resortního seznamu zam. zařazených pro důch. zabezp.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D MH/4-1217/12 368/198novela výnosu o vydávání resortního seznamu pro důch. zabezpečení
DEMODEMO
I N A D MH-1871/220/1982novela úpravy o vydávání rezortných zoznamou zam. na dochod. zab.
I N A D 4/1982 (3/1983 )novela resortního seznamu zaměstnání zařazených pro důch. zabezp.
I N A D KP-616-27.8.1982novela výnosu o zařazení I. a II. prac. kategorie ve zdrav. ČSR
I N A D 53 (30/1982)novela seznamu zaměstnání II. prac. kategorie pro důchod. zabezp.
DEMODEMO
I N A D 142/1982 Sb.novela vyhlášky o sociálním zabezpečení
DEMODEMO
I N A D 78/1982 Sb.změny prov. vyhlášky k zák. o soc. zabezpečení
I N P A D 74/1982 Sb.o úpravách v nem. poj. a důchodovém zab. pracujících v hornictví
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 5/1981-Enovela úpravy o zaradení zam. na účely dôch. zabezpečenia do kat.
DEMODEMO
I N A D 5/1981 (7/1982)novela resort. seznamu zaměstnání zařazených pro účely důch. zab.
I N D 61 483/EO/81Doplňky resort. seznamu zaměstnání zařazených pro účely důch. zab.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 18/1982 Sb.novela prov. vyhlášky k zák. o soc. zabezpečení
DEMODEMO
I N A D 9/1982 Sb.o zvýšení některých sociálních dávek na děti
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 5/1982 Sb.zmena vyk. vyhlášky k zák. o soc. zabezpečení
DEMODEMO
I N A D 1/81-Enovela úpravy o zaradění zam. na účely dôch. zabezpečenia do kat.
DEMODEMO
I N A D 22 (34/1981)o doplňku resort. seznamu zaměstnání pro účely důch. zabezpečení
I N A D 2548/81-11novela resort. seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. kat.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 23-8722-17.6.1980k zařizování a provozu zvláštních zař. pro výkon pěstounské péče
I N A D 2 (10/1981)změna výnosu, kterým se vydává seznam zaměstnání
DEMODEMO
I N A 26 (2/1981)novela resort. seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. prac. kat
I N A 34/1980o tiskové a redakční opravě resortního seznamu zaměstnání
I N A D 2/1980 (2/1981)novela resort. seznamu zaměstnání zařaz. do I. a II. prac. kat.
I N A D 26 (37/1980)Resort. seznam zaměstnání obč. pracovníků v působnosti FMV - změna
DEMODEMO
I N D SD/33-2430/80o doplňku resort. seznamu zaměstnání zařazených do prac. kat.
I N D 26 (26/1980)o doplňku resort.seznamu zaměstnání zařazených do prac. kategorií
DEMODEMO
I N A D 3/80novela úpravy o zaradení zam. na účely dôch. zabezp. do kategórií
DEMODEMO
I N A D 12/1980 Sb.novela nař.vl. o zařazování zam. do kategorií
DEMODEMO
I N A D 163/1979 Sb.novela nař.vl. ČSSR o výj. poskytování důchodu pracujícím důch.
I N D 1/1979-Eo zaradení zamestnaní do kat. na účely dôchodkového zabezpečenia
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 112/1979 Sb.zmena vykon. vyhlášky k zákonu o sociálnom zabezpečení
DEMODEMO
I N A D 108/1979 Sb.změny prov. vyhlášky k zák. o soc. zabezpečení
I N A D 106/1979 Sb.o zvýšení hranice příjmů pro poskytování sociálních dávek na děti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 2/1978 (10/1979)o vydání resort. seznamu zaměstnání na účely důch. zabezpečení
I N A D 1/1979 (10/1979-1)novela výnosu č.2/1978 o resort. seznamu zaměstnání pro důch. zab.
I N D 161/1.1/Pr./79o vydání doplňku resort. seznamu zaměstnání pro účely důch. zabezp
I N D 68 067-17/79o doplňku resortního seznamu zaměstnání pro účely důchod. zabezp.
I N D MK-9752/1978-ek./PaMrezortný zoznam zamestnaní I. a II. kat. pre účely dôch. zabezp.
I N D 24 300/1978-032resortní seznam zaměstnání I. a II. kat. pro účely důchod. zabezp.
I N D 8996/1978-PSrezortný zoznam zamestnaní I. a II. kat. pre účely dôch. zabezp.
DEMODEMO
I N D Z-8328/1978-C/4rezortný zoznam zamestnaní I. a II. kat. pre účely dôch. zabezp.
DEMODEMO
I N D 1-2999/1978rezortný zoznam zamestnaní II. kat. pre účely dôch. zabezpečenia
I N D 59 060/SO/78resortní seznam zaměstnání I. a II. kat. pro účely důch. zabezp.
I N D 3230/1978rezortný zoznam zamestnaní I. kat. pre účely dôch. zabezpečenia
DEMODEMO
I N D 15 283/13/78resortní seznam zaměstnání I. a II. kat. pro účely důchod. zabezp.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 11/1978 (1/1979)seznam zaměstnání vykonávaných obč. pracovníky v oboru MNO
I N D 4/1978 (1/1979)resortní seznam zaměstnání I. a II. kat. pro účely důch. zabezp.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 230-5649/671/78-EPrezortný zoznam zamestnaní I. a II. kat. na účely dôch. zabezp.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 46 (34/1978)resortní seznam zaměstnání II. kat. na účely důch. zabezpečení
DEMODEMO
I N D 12 742/1978-44rezortný zoznam zamestnaní II. kat. pre účely dôch. zabezp.
DEMODEMO
I N D 743.1/1 514/78resortní seznam zaměstnání I. a II. kat. pro účely důch. zabezp.
DEMODEMO
I N D 2766/78-11resortní seznam zaměstnání I. a II. kat. pro účely důch. zabezp.
I N D MH/4-1266/13 648/197resortní seznam zaměstnání I. a II. kat. pro účely důch. zabezp.
I N D MH-1456/220/1978rezortný zoznam zamestnaní I. a II. kat. na účely dôch. zabezp.
I N D 3/1978 (33/1978 )resortní seznam zaměstnání I. a II. kat. pro účely důchod. zabezp.
DEMODEMO
I N D 24 011/78-42resortní seznam zaměstnání II. kat. pro účely důchod. zabezpečení
DEMODEMO
I N D 11443/70seznam zaměstnání I. a II. kat. pro účely důchod. zabezpečení
I N D XI/1-18 586/78seznam zaměstnání II. kat. pro účely důchod. zabezpečení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 2608/1978rezortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důch. zabezp.
I N D II/6seznam zaměstnání zařazených pro účely důchod zabezp. do kategorií
DEMODEMO
I N D 1 (28/1978)o resortním seznamu zaměstnání pro účely důchod. zabezpeč.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 221-2160-19.12.1977o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče
DEMODEMO
I N D F V/2-1614/75-1102o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod
DEMODEMO
I N A D 135/1975 Sb.o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení