Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 29/1984 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N A D 595/2007 Z.z.zmena vyhlášky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov učilíšť
I N A D 390/2007 Z.z.zmena vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 343/2006 Z.z.zmena vyhl. o poskytovaní štipendií žiakom stredných a špec. škôl
DEMODEMO
I N A D 379/2005 Z.z.zmena vyhl. o ukončovaní štúdia na stredných školách a učilištiach
DEMODEMO
I N A D 706/2004 Z.z.zmena vyhlášky o prijímaní na štúdium na stredných školách
I N A D 672/2004 Sb.změna vyhl. o ukončování studia ve středních školách a učilištích
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 155/2004 Sb.změna vyhlášky o základních uměleckých školách
I N A D 49/2004 Z.z.zmena vyhlášky o špeciálnych školách
I N P A D 21 264/2004-22k rozšíření učebních plánů pro základní školy o 1 vyučovací hodinu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 6/2004 Z.z.zmena vyhlášky o prijímaní na štúdium na stredných školách
I N D 10 849/2004-24ukončení ověřování "Integrace žáků s mentálním postižením do ZŠ"
I N A 30 327/2003-23k experimentálnímu ověřování maturitních zkoušek v cizím jazyce
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 235/2003 Sb.změna některých vyhlášek min. školství, mládeže a tělovýchovy
DEMODEMO
I N A D 160/2003 Sb.změna vyhlášky o přijímání žáků ke studiu na státní střední školy
I N A D 144/2003 Sb.změna vyhlášky o středních školách
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 22 655/2003-II-2/1Seznam povinné dokumentace škol a škol. zařízení pro 2004-2005
DEMODEMO
I N D 15 989/2003-24k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou
DEMODEMO
I N 17 347/2003-23ověřování dálkového studia VOŠ s využitím informačních technologií
DEMODEMO
I N A D 12 343/2003-23změna pokusného ověřování ukončování studia v oboru Techn. lyceum
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 30 060/2002-20zrušení některých pokusných ověřování podle z. č. 29/1984 Sb.
I N D 14 779/2002-23o pokusném ověřování ukončování studia v Ekonomickém lyceu
I N A D 725/2002 Z.z.zmena vyhlášky o prijímaní na štúdium na stredných školách
I N A D 200/2002 Z.z.zmena vyhl. o odbornej a pedagog. spôsobilosti pedag. pracovníkov
DEMODEMO
I N A D 99/2002 Sb.změna vyhlášky o organizaci školního roku
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 68/2001 Z.z.o stredných odborných školách Policajného zboru
DEMODEMO
I N D 18 864/2001-11-23o pokusném ověřování studia v Německé škole v Praze s.r.o.
DEMODEMO
I N A D 11 861/2001-23změna Rozhodnutí o experimentálním ověřování maturitních zkoušek
DEMODEMO
I N A D 379/2000 Z.z.zmena vyhlášky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagógov
I N A D 63/2000 Z.z.zmena zákona o špeciálnych školách
I N D 19 942/2000-20,23o ověřování ukončování studia ve studijním oboru Technické lyceum
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 108/1999 Z.z.Novela vyhl. o stredných školách požiarnej ochrany
I N A D 30 567/98-23Prodloužení platnosti experiment. ověřování maturit. zkoušek
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 325/1998 Sb.Novela vyhl. o zabezpečení žáků učilišť
I N A D 321/1998 Sb.Novela nařízení vlády o poskytování dotací soukromým školám
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 19 096/97-24o doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 30 000/97-70Rovnocennosti základního vzdělání ve víceletých gymnáziích
DEMODEMO
I N A D 314/1997 Sb.Novela vyhl. o fin. a hmot. zabezpečení žáků učilišť
DEMODEMO
I N A D 139/1997 Sb.o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogů
I N D 19 709/97-22Nové pedagogické dokumenty pro zvláštní a pomocné školy
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 153/1996 Sb.Výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách
DEMODEMO
I N A D 41/1996 Z.z.o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
I N 30 597/96-70Termíny přijímacích zkoušek a podávání přihlášek ke studiu
DEMODEMO
I N D 18 371/96-24k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou
I N D 27 170/95-26Vzdělávací program Občanská škola - základní pedagogické dokumenty
I N D 16 969/96-42pro zaměstnance škol a školských zařízení
I N D 10 788/96-22Rámcová pravidla při schvalování vzdělávacích programů
I N D 13 187/96-25,IIMaturitní zkoušky v konzervatořích
DEMODEMO
I N 13/1996 Sb.ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb.
I N A D 10 920/96-23podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb.
I N A D 255/1995 Z.z.Novela vyhlášky o stredných školách
I N A D 275/1995 Sb.Novela vyhlášky o zabezpečení studujících cizinců
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 25 047/95-21-23k maturitním zkouškám konaným podle § 25 zákona č. 29/1984 Sb.
DEMODEMO
I N D 11 576/95-21o experimentálním ověřování maturitních zkoušek
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N P A D 15/1994 Sb.o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 222/1993 Z.z.o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
I N A D 219/1993 Sb.novela vyhlášky o finan. a hmot. zabezpečení žáků SOU
I R N D 196/1993 Z.z.o poskytovaní učebníc žiakom
I N A D 116/1993 Z.z.novela vyhlášky o prijímaní na štúdium na SŠ
DEMODEMO
I R N D 616/1992 Sb.o středních odborných školách Federálního policejního sboru
DEMODEMO
I R N A D 122/1992 Sb.o organizácii školského roka na ZŠ a SŠ
I R N D 85/1992 Sb.prováděcí vyhláška školského zákona pro střední školy MV ČR
DEMODEMO
I R N A D 64/1992 Sb.o domovech mládeže
I R N D U 452/1991 Sb.zřizování církevních škol a škol náboženských spol.
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N P A D S U 399/1991 Sb.o speciálních školách a speciálních mateřských školách
DEMODEMO
I R N D 358/1991 Sb.o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v SR
I R N P A D S 354/1991 Sb.o středních školách
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 292/1991 Sb.o základních uměleckých školách
DEMODEMO
I R N A D 262/1991 Sb.o postupe a úlohách orgánov pri príprave na povolanie v SOU
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 212/1991 Sb.o špeciálnych školách
DEMODEMO
I R N A D 188/1991 Sb.o postupu orgánů při přípravě mládeže pro povolání v SOU
DEMODEMO
I R N A D 102/1991 Sb.o ukončovaní štúdia na SŠ a o ukončování prípravy v OU
DEMODEMO
I R N A D 79/1991 Sb.o prijímaní na štúdium na stredných školách
I R N P A D 30/1991 Sb.o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
I N D 11/1991 Sb.o súkromných školách
DEMODEMO
I R N A D 503/1990 Sb.o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov SOU, špec. SOU a OU
I N A D 477/1990 Sb.o základných umeleckých školách
I N A D 449/1990 Sb.o postupe ústredných orgánov a NV pri príprave mládeže
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 25/1990 Sb.novela vyhlášky o stredných školách
I N A D 186/1989 Sb.o přijímání ke studiu ve středních školách
I N A D 119/1989 Sb.o ukončování studia ve SŠ a o ukončování přípravy zvláštních OU
DEMODEMO
I R N A D 65/1988 Sb.o športových školách a SOU s triedami s vrcholovou šport. prípr.
DEMODEMO
I N A D 17/1988 Sb.novela vyhlášky o finančním zabezpečení žáků SOU
I N A D 47/1987 Sb.Organizaci školního roku v ZŠ, SŠ a školách se zvl. péčí
I N A D 38/1987 Sb.o ukončovaní štúdia na SŠ a o ukončovaní prípravy osobitných OU
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 4/1987 Sb.o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov SOU
DEMODEMO
I N A D 2/1987 Sb.o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
I N A D 80/1986 Sb.novela vyhlášky o stredných školách
DEMODEMO
I N 3/1986novela přílohy č. 2 a 3 k výnosu o seznamu prací zakázaných ženám
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 66/1985 Sb.o postupe ÚO a NV pri riadení prípravy mládeže na povolanie
DEMODEMO
I N D 64/1985 Sb.o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
I N A D 62/1985 Sb.o postupu ÚO a NV při řízení přípravy mládeže pro povolání
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 124/1984 Sb.o středních školách
DEMODEMO
I N A D 96/1984 Sb.o prijímaní na štúdium na stredných školách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO