Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 61/1988 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N A 123/2022 Sb.o bezpečnosti a ochraně zdraví při hornické činnosti a při nakládání s výbušninami
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 75/2017 Sb.změna vyhlášky o bezpečnosti provozu technických zařízení
I N A 12/2017 Sb.změna vyhlášky o skladování výbušnin
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 110/2014 Sb.změna vyhlášky o separátním větrání při hornické činnosti
I N A 13/2013 Sb.změna vyhlášky k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
DEMODEMO
I N A 382/2012 Sb.změna vyhlášky o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti
DEMODEMO
I N A 380/2012 Sb.změna vyhlášky o oprávnění k hornické činnosti
DEMODEMO
I N A 378/2012 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti
DEMODEMO
I N A 395/2011 Sb.změna vyhl. o bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování nerostů
DEMODEMO
I N A 176/2011 Sb.změna vyhlášky o separátním větrání při hornické činnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 240/2009 Sb.změna vyhl. o bezpečnosti práce v hornictví při práci na povrchu
I N P D 378/2008 Sb.proces schvalování plastických trhavin bez detekčních látek
I N D 153/2008 Sb.tiskopisy žádostí o povolení k předávání a nabývání výbušnin
I N D 49/2008 Sb.o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
DEMODEMO
I N A 56/2007 Sb.změna vyhlášky o separátním větrání při hornické činnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 485/2006 Sb.změna vyhl. o zajištění bezpečnosti důlní dráhy hnědouhelného lomu
DEMODEMO
I N A 200/2006 Sb.změna vyhlášky o skladování výbušnin
DEMODEMO
I N A D 87/2006 Sb.změna vyhlášky o báňské záchranné službě
DEMODEMO
I N A 299/2005 Sb.změna vyhlášky o racionálním využívání výhradních ložisek
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 407/2004 Sb.zrušení vyhlášky o ochraně před výbuchy hořlavých plynů a par
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 144/2004 Sb.změna vyhl. o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce v podzemí
DEMODEMO
I N A 142/2004 Sb.změna vyhl. o bezpečnosti práce v hornictví při práci na povrchu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 394/2003 Sb.změna vyhlášky o určení vyhrazených zdvihacích zařízení
DEMODEMO
I N A D 392/2003 Sb.bezpečnost provozu technických zařízení při hornické činnosti
I N A 293/2003 Sb.bližší podmínky použití výbušnin v rizikovém prostředí
I N A 118/2003 Sb.změna vyhlášky o určení vyhrazených tlakových zařízení
DEMODEMO
I N A 90/2003 Sb.změna vyhl. o požadavcích na objekty pro rozvod větrů u důl. děl
I N A 39/2003 Sb.zrušení vyhl. o bezpeč. práce a tech. zařízení při provozu vozidel
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 306/2002 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
I N D 165/2002 Sb.o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
I N A D 159/2002 Sb.změna vyhl. o elektrických zařízeních a podm. jejich bezpečnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 341/2001 Sb.změna vyhlášky o používaní výbušnin
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 434/2000 Sb.změna vyhlášky o racionálním využívání výhradních ložisek
DEMODEMO
I N A 209/1999 Sb.zrušení některých právních předpisů v oblasti výbušnin
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 237/1998 Sb.Novela vyhl. o bezpečnosti práce při úpravě nerostů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 52/1997 Sb.Požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany při likvidaci důl. děl
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 55/1996 Sb.o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce v podzemí
DEMODEMO
I N D S 202/1995 Sb.o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při hornické činnosti
I R N A D 99/1995 Sb.o skladování výbušnin
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 73/1994 Sb.o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 6/1994 Sb.Novela výnosu o bezpečnosti zdraví při práci pro vrtné práce
DEMODEMO
I R N D 4/1994 Sb.o požadavcích na objekty pro rozvod větrů a uzavírání důlních děl
I N A 3/1994 Sb.novela vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
I R N 2/1994 Sb.o podmínkách pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu
I N A 242/1993 Sb.novela vyhlášky o racion. využívání výhr. ložisek
I N A D 120/1993 Sb.novela vyhlášky o určování obvodů OBÚ
I R N A D 435/1992 Sb.o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti
DEMODEMO
I R N A D U 340/1992 Sb.o kvalifikaci a odborné způsobilosti k hornické činnosti
DEMODEMO
I R N P D 175/1992 Sb.o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
DEMODEMO
I N A 173/1992 Sb.novela vyhlášky o výbušninách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 553/1990 Sb.novela vyhlášky o vyhrazených el. zařízení a zajištění bezpečnosti
DEMODEMO
I N A 551/1990 Sb.novela vyhlášky o tlakových zařízeních a zajištění jejich bezp.
I N A D 443/1990 Sb.novela předpisů vydaných v působnosti ČBÚ
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R N A D 103/1989 Sb.o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti
I N D 1820/1989Bezpečnostní předpis pro doly s nebezpečím průtrží
I R N D S 60/1989 Sb.o revizních lhůtách elektrických zařízeních
I R N D 51/1989 Sb.o bezpečnosti práce při úpravě a zušlechťování nerostů
DEMODEMO
I R N A D U 22/1989 Sb.o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v hornictví v podzemí
I R N P A D 104/1988 Sb.o racionálním využívání výhradních ložisek
I N D 92/1988 Sb.o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů
DEMODEMO
I R N D 68/1988 Sb.o vybraných důlních zařízeních
DEMODEMO