Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 92/1991 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N A D 55/2016 (PH)k činnosti rezortnej majetkovej komisie
DEMODEMO
I N D 24/1992 (FS)vedenie účtovníctva inv. privat. fondov, akc. spol.
I N D 32/2012 (PH)smernica o činnosti a postupoch rezortnej majetkovej komisie
I N 117/2004 (PH)Štatút Rezortnej privatizačnej komisie MP SR č. 4620/2004-420
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 34/2006 (PH)o prevode majetku štátu v správe št. podnikov a pozemkového fondu
I N 12/2006 (PH)dodatok k štatútu Rezortnej privatizačnej komisie MP SR
I N 58/2010 (PH)postup pri nakladaní s majetkom štátu a rokovací poriadok
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 49/2005 (ZR)vyňatie časti majetku zdrav. zariadenia Fakultná nemocnica Nitra
DEMODEMO
I N 47/2005 (ZR)vyňatie časti majetku zdrav. zariadenia Fakultná nemocnica Nitra
DEMODEMO
I N 45/2005 (ZR)vyňatie časti majetku zdravotníckeho zariadenia NsP Poprad
DEMODEMO
I N D 43/2005 (ZR)vyňatie časti majetku zdravotníckeho zariadenia NspP Poprad
DEMODEMO
I N PF01/2006podmínky veřejné soutěže na prodej majetku dle z. 92/1991 Sb.
DEMODEMO
I N A D 177/2000 Z.z.zmena o vydávaní a použití investičných kupónov
I N 99/2000 (FS)k zdaneniu transakcií súvisiacich s obchodovaním s dlhopismi FNM
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 31/1997 (FS)k uplatňovaniu zákona o dani z pridanej hodnoty pri dlhopisoch FNM
DEMODEMO
I N D 141/1996 Z.z.o postupe pri prevode majetku v správe MSPNM SR na iné osoby
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 03/1996 (FS), kt. sa ustanovuje postup účtovania odpustenia časti kúpnej ceny
I N D 294/1995 Z.z.o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb.
I N 82/1995 (FS), ktorým sa určujú pre FNM SR vzory účtovných výkazov
DEMODEMO
I N A D 235/1994 Z.z.Vydávaní a použití investičných kupónov - novela
I R N P A D 134/1994 Z.z.o vydávaní a použití investičných kupónov
I R N 98/1994 Sb.provedení zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu
DEMODEMO
I N A D 151/1993 Z.z.novela nariadení o podmienkach prevodu maj. štátu na iné osoby
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 41/1993 (FS), ktorým sa vykonáva bod B ods. 3 uznesenia vlády SR č. 171
I N D 3976/1993-22pro zápis právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí
I N D 984/1993-22pro zápis právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí
I N 02/1993 (FS)č. 6/55/1992, ktorým sa určujú spôsoby oceňovania majetku podnikov
DEMODEMO
I N A D 69/1992 Sb.novela nařízení vlády ČSFR o vydávání invest. kupónů
I R N P D 383/1991 Sb.o vydávání a použití investičních kupónů
I R N D 273/1991 Sb.o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby