Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 334/1992 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N ZP20/2021společný metodický pokyn MŽP a Státního pozemkového úřadu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZP12/2020o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
DEMODEMO
I N ZP21/2018výklad pojmů "přírodě blízké koryto vodního toku" a pojmu "vodní nádrž"
I N A ZP61/2017k aplikaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
DEMODEMO
I N A D ZP02/2017k aplikaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
DEMODEMO
I N D ZP22/2015k aplikaci části zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
I N A 150/2013 Sb.změna vyhlášky o stanovení tříd ochrany
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N OOLP/1067/96k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
DEMODEMO
DEMODEMO