Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 586/1992 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N GFŘ-D-54stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021
I N A MF-3325/2021/2503-5seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti
I N GF04/2021k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců
I N A GFŘ-D-47k promíjení příslušenství daně
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 7732/20/7100-40110-013213k Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba ZDP
DEMODEMO
I N GF01/2020informace k protikrizovému balíčku MF
I N A D GFŘ-D-45k promíjení příslušenství daně
I N MF-4869/2020/15-4k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N GFŘ-D-34k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky
I N A GFŘ-D-40stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018
DEMODEMO
I N A GFŘ-D-32k posouzení způsobu vytvoření ceny sjednávané mezi spojenými osobami
I N MF-1132/2018/15-1sdělení k § 19 zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
I N A GFŘ-D-33ke stanovení daně paušální částkou
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A GF02/2015daňové zvýhodnění u zaměstnavatele
DEMODEMO
I N GF07/2014promíjení příslušenství daně od 1. 1. 2015
I N 28889/15/7100-10110-011620dílčí platby příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem
DEMODEMO
I N 51754/16/7100-10114-010025daň z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N GFŘ-D-25stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2015
I N GFŘ-125472/15/7100uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na život. pojištění
I N 45965/13/7001-11001-806324k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů
I N 50098/12-3130-11042k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N GFŘ-D-14stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012
DEMODEMO
I N GFŘ-D-8stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011
DEMODEMO
I N GFŘ-D-2k sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmu právnických osob
I N GFŘ-D-1stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010
I N A D-334k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
I N A D D-333k posouzení způsobu vytvoření ceny sjednávané mezi spojenými osobami
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D-337stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009
DEMODEMO
I N D D-324výklad pojmu "bytové potřeby" pro účely uplatnění úroků z úvěrů
I N A D 15/22 534/2009oprava Pokynu D-300
DEMODEMO
I N D-320průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet daně z příjmu za rok 2008
I N 05/13 797/08-152k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb.
I N D-318stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 15/112 988/2006-151K § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
I N D-306průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet daně z příjmů za rok 2006
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 26/93 876/2006-261k aplikaci Pokyn č. D-280 od. 1.1.2007
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D-296průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet daně z příjmů za rok 2005
I N D D-293k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D D-288k uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů
I N P A D-286zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů v ČR
I N D-285aplikace § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D-277stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004
DEMODEMO
I N D D-274výplata měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D D-258k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí
DEMODEMO
I N D-256stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2003
I N FZ2003/01sdělení o upřesnění tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů
DEMODEMO
I N D-249průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet daně z příjmů za rok 2002
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D-230průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet daně z příjmů za rok 2001
I N 391/88 179/2001uplatnění pojistného zaplaceného poplatníkem na životní pojištění
DEMODEMO
I N D-222stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2000
DEMODEMO
I N 391/137 447/2000k uplatňování plateb příspěvků účastníka penzijního připojištění
DEMODEMO
I N D-203průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet daně z příjmů za rok 1999
DEMODEMO
I N A D D-190k jednotnému postupu při uplatňování zákona o dani z příjmů
DEMODEMO
I N D D-187průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet daně z příjmů za rok 1998
I N 391/6 387/1999Uplatňování úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb
I N D D-183k jednotnému postupu při uplatňování zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D D-179k jednotnému postupu při uplatňování zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D D-175průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet daně z příjmů za rok 1997
DEMODEMO
I N D-154k postupu při zdaňování daňových nerezidentů
I N A FZ29/97o opravě chyb
DEMODEMO
I N A D D-153K jednotnému postupu při uplatňování zák. o daních z příjmů
DEMODEMO
I N D D-151Postup při uplatňování § 6 odst. 2 zák. o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D D-137Oznámení k zákonu o daních z příjmů za zdaňovací období 1995
DEMODEMO
I N A D 124/74 358/1995pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1996
I N D D-135průměrné ceny pohonných hmot pro výpočet daně z příjmů za rok 1995
I N D-127o postupu při uplatňování silniční daně
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D D-116k jednotnému postupu při uplatňování zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 124/2 208/1995pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1995
I N D-108Účtování postoupených pohledávek v nižší než nominál. hodnotě
I N D D-99k jednotnému postupu při uplatňování zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
I N D D-85Prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 153/20 983/94k aplikaci zákona o daních z příjmů
I N D D-87k postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob
DEMODEMO
I N D D-80ke zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyz. osob
DEMODEMO
I N D D-76o zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nebytových prostor
I N D D-74k jednotnému postupu při uplatňování zákona o daních z příjmů
DEMODEMO
I N D D-72Přechod z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví
DEMODEMO
I N D 153/7 023/1994k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství"
DEMODEMO
I N D D-65o odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných koní
I N D D-62o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti
I N 144/3 501/1994k odvodu pojistného na sociální zabezpečení
I N D D-67o uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty
DEMODEMO
I R N P 238/1993 Sb.o zákoně o daních z příjmů na výr. biologicky rozložitelných látek
I R N 146/1993 Sb.provedení zákona ČNR o daních z příjmů
DEMODEMO
DEMODEMO