Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 289/1995 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N A 456/2021 Sb.podrobnosti přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, evidence původu reprodukčního materiálu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 297/2020 Sb.změna pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na myslivecké činnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 59596/2019-MZE-16221průměrné ceny dřeva pro rok 2020 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků
I N A 5519/2019-MZE-16221finanční příspěvky krajských úřadů na podporu hospodaření v lesích
I N A 298/2018 Sb.o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
I N A 296/2018 Sb.změna vyhlášky o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
I N A 245/2018 Sb.změna pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na myslivecké činnosti
DEMODEMO
I N 69213/2017-MZE-16221průměrné ceny dřeva pro rok 2018
I N A 419/2017 Sb.změna vyhlášek v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů
I N 46156/2017-MZE-16221o postupu při vykazování údajů o odnětí pozemků plnění funkce lesa
DEMODEMO
I N A 209/2016 Sb.změna pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na myslivecké činnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 51/2015 Sb.změna pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na myslivecké činnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P D 30/2014 Sb.pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
DEMODEMO
I N A 25937/2013-MZE-16212předběžný souhlas k nakládání s lesy ve vlastnictví státu
DEMODEMO
I N 203026/2011-16200průměrná cena dřeva pro rok 2012
I N A D 423/2011 Sb.o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
DEMODEMO
I N 35072/2009-16000průměrná cena dřeva pro rok 2010
DEMODEMO
I N 39738/2008-16220průměrná cena dřeva pro rok 2009
DEMODEMO
I N 40066/2007-16220průměrná cena dřeva pro rok 2008
DEMODEMO
I N 44645/2005-16220průměrná cena dřeva pro rok 2006
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 34008/2003-5030průměrná cena dřeva pro rok 2004
DEMODEMO
I N 30607/2002-5030průměrná cena dřeva pro rok 2003
DEMODEMO
I N D 44340/2001-5030změna směrnice o poskytování fin.příspěvků na hospodaření v lesích
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 1833/2000-5030průměrná cena dřeva pro rok 2001
I N D 593/2000-5000předběžný souhlas k nakládání s lesy ve vlastnictví státu
DEMODEMO
I N 150/2000 - 5100uznaných výběrových stromů lesních dřevin
I N 148/2000 - 5100Vyhlášení uznaných semenných sadů lesních dřevin
DEMODEMO
I N A D 55/1999 Sb.o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 31/98-5130průměrná cena dřeva pro rok 1998
I N A D 191/1997 Sb.Novela vyhl. o výpočtu nákladů na činnost odb. les. hospodáře
DEMODEMO
I N A D 1327/96-5030průměrná cena dřeva pro rok 1997
DEMODEMO
I N D 101/1996 Sb.podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P D 83/1996 Sb.o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů
DEMODEMO
I N P D 81/1996 Sb.Výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 78/1996 Sb.o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 767/95-5030průměrná cena dřeva pro rok 1996