Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 85/1996 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N A 3/2022 (AD)změna usnesení o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem
I N A 2/2022 (AD)změna usnesení o podrobnostech o placení ročního příspěvku na činnost ČAK
DEMODEMO
I N A 406/2021 Sb.změna advokátního tarifu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 7/2021 (AD)změna usnesení o sociálním fondu České advokátní komory
DEMODEMO
I N A 5/2021 (AD)změna usnesení o výši a splatnosti příspěvku na činnost ČAK
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N AD02/2021výzva k navrhování kandidátů do orgánů ČAK
I N A 1/2021 (AD)změna usnesení o poplatku za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 2/2020 (AD)změna usnesení o pravidlech pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů
I N A 1/2020 (AD)změna usnesení o prohlášení o pravosti podpisu
I N A 3/2019 (AD)změna usnesení o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem
I N A 2/2019 (AD)změna usnesení o postupu při určování zástupce ČAK při provádění prohlídek a kontrol
DEMODEMO
I N A 10/2018 (AD)změna usnesení o zajištění bezplatné právní pomoci
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 7/2018 (AD)změna advokátního smírčího řádu
DEMODEMO
I N A 5/2018 (AD)změna usnesení o zajištění bezplatné právní pomoci
DEMODEMO
I N A 219/2018 Sb.změna advokátního zkušebního řádu
DEMODEMO
I N A 120/2018 Sb.o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta
DEMODEMO
I N A 2/2018 (AD)změna usnesení o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů
DEMODEMO
I N A AD17/2017změna stálého volebního řádu sněmu ČAK
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 4/2017 (AD)změna organizačního řádu ČAK
DEMODEMO
I N A 2/2017 (AD)změna usnesení o povinnostech advokátů a postupu kontrolní rady ČAK ve vztahu k zákonu 253/2008 Sb.
DEMODEMO
I N A 1/2017 (AD)změna usnesení o prohlášení o pravosti podpisu
DEMODEMO
I N A 4/2015 (AD)změna etického kodexu České advokátní komory
I N A 3/2015 (AD)změna usnesení o minimálních limitech pojistného plnění z pojištění advokátů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A AD09/2014změna usnesení o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů
DEMODEMO
I N A 2/2014 (AD)změna usnesení o jednorázové částce náhrady nákladů kárného řízení
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 3/2013 (AD)změna organizačního řádu ČAK
DEMODEMO
I N A AD07/2013změna etického kodexu České advokátní komory
DEMODEMO
I N A 486/2012 Sb.změna advokátního tarifu
DEMODEMO
I N AD18/2012k otázce sepisu návrhů na oddlužení za úplatu živnostníkem
DEMODEMO
I N A 1/2012 (AD)změna usnesení o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 4/2011 (AD)změna usnesení o poplatku za zápis do seznamu advokátů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 1/2011 (AD)změna usnesení stanovujícího podrobnosti o dokumentaci advokáta
I N A D 399/2010 Sb.změna advokátního tarifu
DEMODEMO
I N A 6/2010 (AD)změna usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 4/2010 (AD), kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu advokáta
I N A D 3/2010 (AD)poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo seznamu evrop. advokátů
DEMODEMO
I N A 1/2010 (AD)změna usnesení stanovujícího podrobnosti o dokumentaci advokáta
I N 176/2010 Sb.podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů
DEMODEMO
I N A D AD34/2009stálý volební řád sněmu České advokátní komory
DEMODEMO
I N A AD30/2009zvýšení náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v ČAK
DEMODEMO
I N A AD28/2009změna organizačního řádu ČAK
DEMODEMO
I N A 3/2009 (AD)změna usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 1/2009 (AD)změna usnesení o pravidlech pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A AD09/2008úplné znění zásad posuz. žádostí o zápis do seznamu koncipientů
I N A 1/2008 (AD)změna etického kodexu České advokátní komory
I N 121/2007 Sb.profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
I N A AD09/2007změna usnesení o postupu při určování zástupce ČAK při provádění prohlídek a kontrol
DEMODEMO
I N A 276/2006 Sb.změna advokátního tarifu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 12/2006 (AD)změna etického kodexu České advokátní komory
DEMODEMO
I N A D 10/2006 (AD)podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost ČAK
I N A 9/2006 (AD)změna etického kodexu České advokátní komory
DEMODEMO
I N A 7/2006 (AD)změna usnesení stanovujícího podrobnosti o dokumentaci advokáta
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D AD04/2006žádosti o zápis do seznamu adv. koncipientů a do seznamu advokátů
DEMODEMO
I N AD24/2006k problematice klientských spisů vedených advokátem, který zemřel
DEMODEMO
I N AD21/2005o placení příspěvků na činnost ČAK
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 7/2005 (AD)o fondu ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů
I N A 6/2005 (AD)změna etického kodexu České advokátní komory
I N A D 5/2005 (AD)změna usnes. o postupu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
DEMODEMO
I N A D 4/2005 (AD)změna usnesení o povin. advokáta při prohlášení o pravosti podpisu
DEMODEMO
I N AD05/2005k výkladu ustanovení části třetí (§ 36 a násl.) zákona č. 85/1996i
I N AD03/2005advokátům k navrhování kandidátů
I N A D 2/2005 (AD)změna usnes. o postupu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P 253/2004 Sb.profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii
DEMODEMO
I N 13/2004 (AD)k výkonu oprávnění advokáta navrhovat důkazy v trestním řízení
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 10/2004 (AD)výše úplaty za vydání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 4/2004 (AD)používání stavovských předpisů ČAK pro evropské advokáty
DEMODEMO
I N A D 2/2004 (AD)poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení
I N A D 1/2004 (AD)změna usnesení představenstva o poplatku za advokátní zkoušku
DEMODEMO
I N A 68/2003 Sb.změna advokátního tarifu
DEMODEMO
I N AD13/2003o advokátních zkouškách v roce 2004
I N D AD11/2003o umožnění vykonání advokátní zkoušky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N AD07/2003o advokátních zkouškách ve druhém pololetí roku 2003
DEMODEMO
I N D AD23/2002prozatímní volební řád ČAK
DEMODEMO
I N A 5/2002 (AD)změna usnesení o výši a splatnosti příspěvku na činnost ČAK
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 2/2002 (AD)změna organizačního řádu ČAK
DEMODEMO
I N AD16/2002o advokátních zkouškách v prvním pololetí roku 2003
I N A 1/2002 (AD)změna usnesení o pravidlech pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů
DEMODEMO
I N AD06/2002o advokátních zkouškách ve druhém pololetí roku 2002
I N AD04/2002k navrhování kandidátů na funkce členů představenstva
DEMODEMO
DEMODEMO
I N AD15/2001o advokátních zkouškách v prvním pololetí roku 2002
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N AD06/2001Oznámení o advokátních zkouškách ve druhém pololetí roku 2001
I N A 246/1999 Sb.novela advokátního kárného řádu
DEMODEMO
I N D 10/1999 (AD)o prokazování oprávnění k výkonu advokacie a o průkazu advokáta
I N D 9/1999 (AD), kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 5/1999 (AD)o sociálním fondu ČAK
DEMODEMO
I N A D 3/1999 (AD)organizační řád České advokátní komory
DEMODEMO
I N A D 1/1999 (AD)poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku
I N A D 6/1998 (AD)pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta
I N A D 4/1998 (AD)Novela usnesení o placení ročního příspěvku na činnost ČAK
I N A D 3/1998 (AD)Novela usnesení o vyhlašování stavovských předpisů ČAK
I N D 2/1998 (AD)advokátní smírčí řád
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 7/1997 (AD)Novela usnesení o výši poplatku za advokátní zkoušku
DEMODEMO
I N D 5/1997 (AD)o převzetí některých předpisů přijatých Českou advokátní komorou
I N 4/1997 (AD)o uznávání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta
I N A D 3/1997 (AD), jímž se stanoví poplatek za advokátní zkoušku
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D U 177/1996 Sb.advokátní tarif
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 3/1996 (AD)o výši ročního příspěvku na činnost České advokátní komory
DEMODEMO
DEMODEMO