Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 222/1996 Z.z.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N 5/2003 (VZZ6), ktorou sa zrušuje ochrana chráneného areálu Koliba
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 2/2003 (VZZ6), ktorou sa vyhlasuje chránený areál Chorvátske rameno
I N 7/2003 (VZZ5)zrušenie ochrany chrán. stromu Lipa v Rudne pri drevenom kostole
DEMODEMO
I N 5/2003 (VZZ5), ktorou sa vyhlasuje prírodná pamiatka Megonky
I N 4/2003 (VZZ5)stupeň ochrany prírod. rezerv. a pamiatok národ. pamiatky Lánce
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 1/2003 (VZZ5), ktorou sa vyhlasuje chránený areál Ivančinské močiare
DEMODEMO
I N 4/2003 (VZZ2), ktorou sa vyhlasuje chránený strom Topoľ sivý pod Perpešom
DEMODEMO
I N 2/2003 (VZZ2), ktorou sa vyhlasujú stromy Gaštany v Ratkovskom Bystrom
DEMODEMO
I N 7/2003 (VZZ1), ktorou sa zrušuje chrán. strom Zeleň na cintoríne v Dražkovciach
DEMODEMO
I N 5/2003 (VZZ1), ktorou sa zrušujú chránené stromy Topoľ biely a Paulovnia
DEMODEMO
I N 3/2003 (VZZ1), ktorou sa vyhlasuje chránený strom Dub letný v Dunajskej Lužnej
DEMODEMO
I N 1/2003 (VZZ1)o vyhlásení prírodnej rezervácie Gajdošovo
I N D 157/2006 Z.z.o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojensk. obvodu Valaškovce
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 74/1996 (FS)č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu na rok 1997