Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 177/1927 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N UL13/48o zřízení přírodní a krajinné reservace "Stvořidla"
I N 1068/1947 Ú.l.Io oprávnění stavebního úřadu vyhotovovat vlastní geometrické plány
I N 613/1947 Ú.l.Io oprávnění MNV v Mostě vyhotovovat geometricé plány
I N 565/1947 Ú.l.Io oprávnění zeměměřického úřadu v Praze vyhotovovat geomet. plány
I N 555/1947 Ú.l.Io změně v osobách úředníků, oprávněných podepisovat geometr. plány
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 210/1947 Ú.l.Io oprávnění ministerstva národní obrany vyhotovovat geometr. plány
I N 195/1947 Ú.l.Io změnách v osobách oprávněných k podpisu geometrických plánů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 1385/1946 Ú.l.Io oprávnění ředitelství státních drah vyhotovavat geometr. plány
DEMODEMO
I N 414/1945 Ú.l.Io oprávnění MNV vyhotovovat geometrické plány pro vlastní účely
DEMODEMO
I N 114/1943 Sl.z., ktorým sa vykonáva zákon o pozemkovom katastre
I N A D 63/1943 Sb.Novela prováděcího vl. nař. ke katastrálnímu zákonu
DEMODEMO
I N A D 108/1938 Sb.Náhrady za úřední jednání katastrálních úřadů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 14/1933 Sb.Novela vyhl. o poplatcích za výpisy z pozem. katastru
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 40/1931 Sb.o příslušnosti katastrálních měřických úřadů
DEMODEMO
I N P D 64/1930 Sb.Provedení hlavy II., III. a IV. katastrálního zákona
I N D 34/1930 Sb., kterou se uděluje městu Jablonci nad Nisou oprávnění
I N D 164/1929 Sb.o preložení inšpektorátu katastrálneho vymeravania z Bratislavy
DEMODEMO
I N P D 227/1928 Sb., kterou se uděluje měřickému úřadu hlavního města Prahy oprávnění
DEMODEMO
I N P D 205/1928 Sb., jímž se provádí hlava I. zákona o pozemkovém katastru
I N D 179/1928 Sb., jíž se stanoví náhrady za úřední jednání výkonných katastrálních
I N D 145/1928 Sb.Měření na žádost a náklad stran a sazby za měření
DEMODEMO
I N D 113/1928 Sb., kterou se uděluje zemskému správnímu výboru v Praze oprávnění
DEMODEMO