Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 48/1997 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N A 211/2022 Sb.změna vyhlášky o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské péče
DEMODEMO
I N 527/2021 Sb.o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a výše náhrad výdajů za konzultace prováděné SÚKL
I N A 525/2021 Sb.změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
DEMODEMO
I N 474/2021 Sb.o antigenním složení hrazených očkovacích látek proti lidskému papilomaviru
DEMODEMO
I N 396/2021 Sb.o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022
DEMODEMO
I N A CAU-04/5k vyplnění žádosti o stanovení maximální ceny léčivého přípravku / potraviny pro lékařské účely
I N A UST-29/20správní poplatky a náhrady výdajů za odborné a ostatní úkony
DEMODEMO
I N A D 1/2021/OLZPo regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
DEMODEMO
I N CAU-9procesní kroky Ústavu a účastníků řízení v individuálních správních řízení o úhradě LP/PZLÚ
DEMODEMO
I N A 259/2020 Sb.změna seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a vyhlášky o preventivních prohlídkách
I N A 5/2020/CAUATC skupiny léčivých přípravků nepodléhajících cenové regulaci
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 268/2019 Sb.o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
I N A D UST-29/19správní poplatky a náhrady výdajů za odborné a ostatní úkony
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 143/2018 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
I N ZD03/2018poskytovatelé zdravotních služeb v oblasti akutní lůžkové péče
I N A 354/2017 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD26/2016poskytovatelé zdravotních služeb v oblasti akutní lůžkové péče
I N 348/2016 Sb.o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017
DEMODEMO
I N ZD19/2016seznam zkratek specializací pro preskripční omezení
I N ZD39/2015Statut a Jednací řád pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů
I N A 350/2015 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 2/2015 Sb.o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské péče
I N A 326/2014 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
I N P 324/2014 Sb.o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
DEMODEMO
DEMODEMO
I N CAU-06/2k žádosti o zrušení max. ceny léčivého přípravku nebo potraviny
DEMODEMO
I N D CAU-04/4k vyplnění žádosti o stanovení maximální ceny léčivého přípravku / potraviny pro lékařské účely
I N ZD11/2014seznam zkratek specializací pro preskripční omezení
I N P D 428/2013 Sb.o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014
DEMODEMO
I N A D 1/13-FARATC skupiny léčivých přípravků nepodléhajících cenové regulaci
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 1/12-FARATC skupiny léčivých přípravků nepodléhajících cenové regulaci
I N P A D 1/2012/FARregulace cen léčivých přípravků a potravin pro lékařské účely
I N 425/2011 Sb.hodnoty bodu, výše úhrad služeb a regulační omezení pro rok 2012
I N A 411/2011 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
I N A D 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 397/2010 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
I N A D 3/10-FARATC skupiny léčivých přípravků nepodléhajících cenové regulaci
I N A D 2/10-FARATC skupiny léčivých přípravků nepodléhajících cenové regulaci
DEMODEMO
I N A D 3/2010 Sb.vyhláška o obsahu a časovém rozmezí preventivních prohlídek
I N A 472/2009 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
I N A 244/2009 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
I N A 114/2009 Sb.změna vyhlášky o seznamu referenčních skupin
DEMODEMO
I N P A D 2/2009/FARregulace cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely
I N 464/2008 Sb.hodnoty bodu, výše úhrad služeb a regulační omezení pro rok 2009
I N A 439/2008 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 1/2008/FARregulace cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní účely
DEMODEMO
I N A D 386/2007 Sb.nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče
DEMODEMO
I N D 384/2007 Sb.o seznamu referenčních skupin
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 620/2006 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
I N A 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy
I N A D 387/2006 Sb.změna vyhl. o úhradách léčiv a potravin pro lékařské účely
DEMODEMO
I N P A D 290/2006 Sb.rámcové smlouvy pro zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny
DEMODEMO
I N A D 37/2006 Sb.změna vyhl. o úhradách léčiv a potravin pro lékařské účely
DEMODEMO
I N A D 532/2005 Sb.o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
I N A 493/2005 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
I N A D 337/2005 Sb.změna vyhl. o úhradách léčiv a potravin pro lékařské účely
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD07/2005hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 1. pololetí 2006
I N D ZD04/2005hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 2. pololetí 2005
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD04/2004hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 2. pololetí 2004
I N A D 12/2004 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
I N OZP/1Předepisování léčivých přípravků pacientům
I N A D 191/2003 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
DEMODEMO
I N ZD06/2003hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 2. pololetí 2003
I N P 532/2002 Sb.úhrady zdravotní péče hrazené ze zdrav. pojištění pro 1. pol. 2003
DEMODEMO
I N A D 372/2002 Sb.změna vyhlášky o časovém rozmezí preventivních prohlídek
DEMODEMO
I N A D 271/2002 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD08/2002hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 1. pololetí 2003
DEMODEMO
I N 458/2001 Sb.výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravot. pojištění
I N A D 435/2001 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
I N 211/2001 Sb.úhrady zdravotní péče hrazené ze zdravot. pojiš. pro 2. pol. 2001
I N A D 184/2001 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
I N D ZD03/2001hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 1. pololetí 2002
I N ZD07/2001 (6/2001)hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 2. pololetí 2001
I N 38005/2001/OZP, kterým se stanovuje síť traumacenter v ČR a jejich spádová území
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 449/2000 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
I N D 187/2000 Sb.hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 2. pololetí 2000
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 135/2000 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
I N A 55/2000 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
DEMODEMO
I N ZD02/2000hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 1. pololetí 2001
DEMODEMO
I N A D 295/1999 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
I N A D 199/1999 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD06/99hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 1. pololetí 2000
I N ZD04/99hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče pro 2. pololetí 1999
DEMODEMO
I N A D 291/1998 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD19/98o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče
DEMODEMO
I N A D ZD07/98o výsledcích dohodovacího řízení
I N 5253/98/OZP/4-212Posuzované personální, technické, odborné a další předpoklady
I N A D 317/1997 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
DEMODEMO
I N A D 131/1997 Sb.změna vyhlášky o léčivých přípravcích plně hrazených z pojištění
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 59/1997 Sb.Indikační seznam pro zdravotní péči v odb. dětských léčebnách
DEMODEMO
I N P D 57/1997 Sb.Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravot. pojištění
DEMODEMO
I N A D 2/27/DŘZ/1997Výsledky dohod. řízení zástupců zdrav. pojišťoven a poskytovatelů
I N A D 1/27/DŘZ/1997Výsledky dohodovacího řízení zástupců VZP a poskytovatelů péče