Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 110/1998 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N A 106/2022 Sb.o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.
I N 84/2022 Sb.krizové opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
I N A 77/2022 Sb.o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
DEMODEMO
I N A D 70/2022 Sb.o přijetí krizového opatření (pobyt cizinců v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině)
DEMODEMO
I N A D 46/2022 Sb.o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
I N 45/2022 Sb.o přijetí krizového opatření (poskytování nepojistných sociálních dávek)
I N D 44/2022 Sb.o přijetí krizového opatření (udělování víz občanům Ukrajiny)
DEMODEMO
I N A 524/2021 Sb.o změně krizového opatření
I N A 459/2021 Sb.o změně krizového opatření
I N 439/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (usnadnění výplaty sociálních dávek)
DEMODEMO
I N 436/2021 Sb.k zajištění poskytování zdravotních služeb po dobu trvání nouzového stavu
DEMODEMO
I N 434/2021 Sb.o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV-2
I N A 147/2021 Sb.o změně krizových opatření
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 135/2021 Sb.změna krizových opatření vyhlášených pod č. 100/2021 Sb. a 112/2021 Sb.
DEMODEMO
I N D 133/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí)
DEMODEMO
I N A D 131/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (vycházky v zařízeních sociálních služeb)
DEMODEMO
I N 122/2021 Sb.k zajištění poskytování zdravotních služeb po dobu trvání nouzového stavu - studenti
DEMODEMO
I N A 119/2021 Sb.změna krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.
DEMODEMO
I N A 116/2021 Sb.o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.
DEMODEMO
I N D 114/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí)
DEMODEMO
I N D 112/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let)
DEMODEMO
I N D 110/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (možnost urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR)
DEMODEMO
I N D 108/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (usnadnění výplaty sociálních dávek)
DEMODEMO
I N D 106/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (pracovně lékařské prohlídky)
DEMODEMO
I N 104/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení vstupu a opuštění území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov)
DEMODEMO
I N D 102/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (vycházky v zařízeních sociálních služeb)
DEMODEMO
I N D 100/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
DEMODEMO
I N 98/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 73/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (možnost urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR)
DEMODEMO
I N 71/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (pracovně lékařské prohlídky)
DEMODEMO
I N 69/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění kritické infrastruktury)
DEMODEMO
I N 67/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích)
DEMODEMO
I N 65/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
DEMODEMO
I N 63/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
DEMODEMO
I N 61/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 32/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 22/2021 Sb.o změně krizových opatření
DEMODEMO
I N 17/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zdravotní způsobilost, periodické lékařské prohlídky, posudky)
DEMODEMO
I N D 12/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (zpopelňování a provoz krematorií)
I N D 11/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
DEMODEMO
I N A 9/2021 Sb.o změně krizových opatření
DEMODEMO
I N D 598/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
DEMODEMO
I N D 596/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, akcí)
DEMODEMO
I N A 594/2020 Sb.o změně krizových opatření
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 537/2020 Sb.o zrušení krizových opatření
DEMODEMO
I N D 535/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 532/2020 Sb.o změně krizového opatření
DEMODEMO
I N 521/2020 Sb.o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
DEMODEMO
I N A 512/2020 Sb.o změně krizového opatření
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 499/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
DEMODEMO
I N A 483/2020 Sb.o změně krizových opatření
I N D 478/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů)
DEMODEMO
I N D 476/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
DEMODEMO
I N 474/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
DEMODEMO
I N A 472/2020 Sb.o změně krizových opatření
DEMODEMO
I N A D 465/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí)
DEMODEMO
I N A D 463/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 446/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
DEMODEMO
I N D 444/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
DEMODEMO
I N A 442/2020 Sb.o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.
DEMODEMO
I N A D 440/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 431/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 426/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů)
DEMODEMO
I N A D 424/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
I N A 421/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
DEMODEMO
I N 419/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zaměstnávání cizinců při provádění krizových opatření)
DEMODEMO
I N A 417/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (změna usnesení č. 409/2020 Sb.)
I N D 414/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance)
DEMODEMO
I N 412/2020 Sb.o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
DEMODEMO
I N 410/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek)
DEMODEMO
I N A D 408/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
DEMODEMO
I N D 402/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
DEMODEMO
I N D 400/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz a omezení hromadných akcí, stravovacích služeb, prodejen...)
DEMODEMO
I N D 398/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů)
I N D 392/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (hromadné akce, stravovací služby)
DEMODEMO
I N A 236/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (posouzení zdravotní způsobilosti, pracovnělékařské prohlídky)
DEMODEMO
I N A 226/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 223/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (pobyt na veřejně dostupných místech, svatby, bohoslužby...)
DEMODEMO
I N 221/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (výjimka pro bohoslužbu k 75. výročí Pražského povstání)
DEMODEMO
I N 219/2020 Sb.o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
DEMODEMO
I N 203/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (vstup specialistů z Korejské republiky na území ČR)
DEMODEMO
I N D 197/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (přítomnost žáků a studentů na vzdělávání)
DEMODEMO
I N A D 195/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (maloobchodní prodej, prodej služeb, trhy, autoškoly, ZOO...)
DEMODEMO
I N A D 193/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky)
I N 179/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
I N 174/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 151/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (územní samosprávné celky)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 144/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (přednostní zásobování Ministerstva vnitra)
I N D 143/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zóny placeného stání)
I N A D 142/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky, vycestování z České republiky)
DEMODEMO
I N 140/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury)
DEMODEMO
I N 131/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb)
DEMODEMO
I N D 128/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (výjimka pro přeshraniční pracovníky)
DEMODEMO
I N A 126/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (prodloužení omezení volného pohybu osob)
DEMODEMO
I N 124/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
DEMODEMO
I N D 122/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (územní samosprávné celky)
DEMODEMO
I N A 111/2020 Sb.o zrušení usnesení č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
DEMODEMO
I N 109/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (ošetřovné pro OSVČ)
I N D 108/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (vyhrazená doba pro osoby starší 65 let v prodejnách potravin)
DEMODEMO
I N D 106/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (povinné ochranné prostředky dýchacích cest, nařízení pro pendlery)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 98/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (doporučení osobám starším 70 let)
DEMODEMO
I N D 96/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (prodej textilu a galanterie, servis elektroniky)
DEMODEMO
I N 89/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
DEMODEMO
I N D 87/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů)
DEMODEMO
I N A D 85/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (pohyb osob na území ČR)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 81/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (hlášení návratu z rizikových oblastí)
DEMODEMO
I N D 79/2020 Sb.o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
DEMODEMO
I N 77/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 73/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz přepravy cestujících přes hranice ČR)
DEMODEMO
I N D 71/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz vstupu z rizikových oblastí a cestování do rizikových oblastí)
DEMODEMO
I N 69/2020 Sb.o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s koronavirem
DEMODEMO
I N A 171/2013 Sb.o zrušení nouzového stavu pro území krajů a hl. m. Prahy
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 11/2007 Sb.vyhlášení nouzového stavu v důsledku rozsáhlé živelní pohromy
I N A 126/2006 Sb.o prodloužení nouzového stavu
DEMODEMO
I N A 3/2006 (KS4)k prodloužení nouzového stavu
I N D 2/2006 (KS3)k nouzovému stavu
DEMODEMO
I N 383/2002 Sb.o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje
DEMODEMO
I N D 374/2002 Sb.o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje
DEMODEMO