Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 166/1999 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 57174/2020-MZE-18141kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021
I N A 181/2020 Sb.změna vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 21/2020 Sb.změna vyhlášky o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol
DEMODEMO
I N A ÚSKVBL/UST- 3/2006/Rev.3správní poplatky za úkony prováděné v souvislosti s VLP a VTP
DEMODEMO
I N A 65/2019 Sb.změna vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 18/2018 Sb.o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev
I N D 63193/2017-MZE-17210kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 356/2017 Sb.zrušení vyhlášky o obsahu žádosti o povolení domácí porážky skotu
I N A 51193/2017-MZE-17212úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a vakcinace na rok 2017
DEMODEMO
I N A 43774/2017-MZE-17212úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a vakcinace na rok 2017
DEMODEMO
I N A 211/2017 Sb.změna vyhlášky o označování a pasech psů, koček a fretek
DEMODEMO
I N 58015-2/2016-MZE-17210vypracování pohotovostního plánu chovatelem hospodářských zvířat
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 5640/2016-MZE-17212úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a vakcinace na rok 2016
I N D 53627/2015-MZE-17212kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016
I N A 13/2016 Sb.změna vyhlášky o opatřeních pro tlumení aviární influenzy
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 174/2015 Sb.zrušení informačních povinností příjemců živočišných produktů
I N A 64/2015 Sb.změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem
I N 72403/2014-MZE-17212kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015
I N A 11/2015 Sb.změna vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty
DEMODEMO
I N A 32017/2014-MZE-17411seznam Národních referenčních laboratoří
DEMODEMO
I N A 286/2014 Sb.změna veterinárních požadavků na obchodování se zvířaty
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 82/2014 Sb.o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
I N D 71808/2013-MZE-17212kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014
DEMODEMO
I N A D 392/2013 Sb.o výši paušálních nákladů na vytištění veterinárního osvědčení
DEMODEMO
I N A 191/2013 Sb.změna vyhl. o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků
I N A 136/2013 Sb.změna vyhl. o stanovení podmínek vyšetřování skotu na BSE
I N A 125/2013 Sb.změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem
I N A 10307/2013-MZE-17212úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a vakcinace na r. 2013
I N A D 108/2013 Sb.změna vyhlášky o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat
I N A 72/2013 Sb.Změna vyhl. o předcházení nemocem přenosným ze zvířat na člověka
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 2/2013 Sb.o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu
I N A 416/2012 Sb.změna vyhl. o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
DEMODEMO
I N A 291/2012 Sb.změna vyhl. o požadavcích na přepravu vedlejších živočiš. produktů
I N A 161/2012 Sb.změna vyhl. o předcházení nemocem přenosným ze zvířat na člověka
I N D 5362/2012-MZE-17212seznam schválených národních referenčních laboratoří
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 199179/2011-MZE-1741seznam schválených národních referenčních laboratoří
DEMODEMO
I N D 26/2012 Sb.o výši paušálních nákladů na vytištění veterinárního osvědčení
I N D 309/2011 Sb.o stanovení podmínek vyšetřování skotu na BSE
DEMODEMO
I N A 89056/2011-MZEúprava metodiky kontroly zdraví zvířat a vakcinace na r. 2011
DEMODEMO
I N D 32214/2010-10000kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 94/2010 Sb.veterinární a hygien. požadavky na přepravu živočišných produktů
I N 34994/2009-10000kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2010
I N A 12/2010 Sb.změna vyhl. o předcházení nemocem přenosných ze zvířat na člověka
DEMODEMO
I N A 129/2009 Sb.změna vyhl. o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 43059/2008-10000kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2009
DEMODEMO
I N A D 290/2008 Sb.o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 134/2007 Sb.změna vyhl. o zdraví zvířat a o oprávnění k veterinární činnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 7765/2007-17000seznam schválených národních referenčních laboratoří
I N A D 580/2006 Sb.náhrada nákladů spojených s veterinár. prohlídkou jatečných zvířat
I N A D 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
I N A 156/2006 Sb.změna vyhl. o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 40079/2006-11000kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2007
DEMODEMO
I N A D 330/2005 Sb.změna vyhl. o zdraví zvířat a o oprávnění k veterinární činnosti
I N A 260/2005 Sb.změna vyhl. o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
DEMODEMO
I N A D 232/2005 Sb.změna vyhl. o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí
I N A 214/2005 Sb.změna vyhlášky o opatřeních proti nemocem přenosným ze zvířat
I N A D 164/2005 Sb.změna vyhl. o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
I N A 122/2005 Sb.změna vyhl. o podnicích s odchylnými veterin. požadavky na provoz
I N 47 793/2004-11000kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2005
I N A D 652/2004 Sb.změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na maso a masné výrobky
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 638/2004 Sb.změna vyhlášek o požadavcích na vaječné a mléčné výrobky
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 356/2004 Sb.o sledování zoonóz a původců zoonóz
DEMODEMO
I N A D 201/2004 Sb.změna předpisů o veterinárních požadavcích na maso a ryby
DEMODEMO
I N D 383/2003 Sb.veterinární podmínky dovozu některých živočišných produktů
DEMODEMO
I N D 381/2003 Sb.o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury
DEMODEMO
I N D 379/2003 Sb.veterinární požadavky na obchodování s živočišnými produkty
DEMODEMO
I N D 377/2003 Sb.veterinární kontroly dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
DEMODEMO
I N A D 375/2003 Sb.Prováděcí vyhláška k veterinárnímu zákonu
DEMODEMO
I N D 373/2003 Sb.o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
DEMODEMO
I N 329/2003 Sb.o informačním systému Státní veterinární správy
I N D 299/2003 Sb.opatření pro předcházení nemocem přenosným ze zvířat na člověka
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 290/2003 Sb.o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 201/2003 Sb.o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso
DEMODEMO
I N A D 190/2003 Sb.změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
DEMODEMO
I N 14326/2003-1000výčet části těl zvířat zařazených do rizikového materiálu
I N A D 269/2002 Sb.změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
I N 33 479/02-2000kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2003
I N 34147/02-7010doplnění seznamu míst, kde se provádí pohraniční veterin. kontrola
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 441/2001 Sb.změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
I N A D 400/2001 Sb.změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 33/2000-1000 Mkontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2000
DEMODEMO
I N A D 286/1999 Sb.Prováděcí vyhláška k veterinárnímu zákonu