Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 239/2000 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N A 377/2021 Sb.změna vyhlášky o požární prevenci
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 102598/2011-MZE(2)k jednotnému postupu k zajištění nouzového zásobování pitnou vodou
I N ZP21/2007k povolování vypouštění odpadních vod do vod povrch. nebo podzem.
I N D PO-365/IZS-2004pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce
DEMODEMO
I N D PO-1590/IZS-2003zásady pro vymezení prací souvisejících s mimořádnými událostmi
DEMODEMO
I N 380/2002 Sb.k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
I N D 5/2002 (KP), kterým se vydává požární poplachový plán Plzeňského kraje
DEMODEMO
I N P D 463/2000 Sb.pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací
I N D 11/2000 (ZA)Podávání informací státními zastupitelstvími
I N D 3/1997 (ZA)Postih trestných činů spáchaných v souvislosti s povodněmi