Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 458/2000 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I V O § N 357/2022 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A 14/2022 (ER)ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
I N A 12/2022 (ER)o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
I V O § N 333/2022 Sb.o zajištění dodávek plynu
DEMODEMO
I N A 299/2022 Sb.zrušení nařízení o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
DEMODEMO
I N A 11/2022 (ER), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 271/2022 Sb.změna vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
DEMODEMO
I N A D 8/2022 (ER)změna cenového rozhodnutí o stanovení cen za související službu v elektroenergetice
I N D 263/2022 Sb.o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
DEMODEMO
I N 239/2022 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I N A D 7/2022 (ER)změna cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
DEMODEMO
I N 5/2022 (ER)ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu
I N A 224/2022 Sb.změna vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 149/2022 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I N A 147/2022 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
DEMODEMO
I N A D 2/2022 (ER)změna cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 490/2021 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou
I N A 488/2021 Sb.o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 8/2021 (ER), kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny
DEMODEMO
I N 381/2021 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 5/2021 (ER), kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu
I N A D 4/2021 (ER)k cenám tepelné energie
I N 279/2021 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N A 277/2021 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
DEMODEMO
I N A D 3/2021 (ER)o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
I N A D 207/2021 Sb.o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 1/2021 (ER)změna cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 554/2020 Sb.změna vyhlášky o regulačním výkaznictví
DEMODEMO
I N A D 10/2020 (ER)ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 497/2020 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 6/2020 (ER)k cenám tepelné energie
DEMODEMO
I N A 359/2020 Sb.o měření elektřiny
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 290/2020 Sb.celkový počet odběrných míst elektřiny a celkové množství plynu spotřebované v ČR v roce 2019
I N A D 4/2020 (ER)o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
I N 241/2020 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 2/2020 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice
DEMODEMO
I N A D 8/2019 (ER)změna cenového rozhodnutí o podporovaných zdrojích energie
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 333/2019 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 5/2019 (ER), kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny
DEMODEMO
I N 258/2019 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 2/2019 (ER)cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu
DEMODEMO
I N 154/2019 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
I N ER01/2019hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu v r. 2018
I N 18/2019 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
I N 331/2018 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 8/2018 (ER)ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
I N A D 6/2018 (ER)o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 4/2018 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách souvisejících s dodávkou plynu
DEMODEMO
I N A D 3/2018 (ER), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 154/2018 Sb.změna statistické vyhlášky
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 1/2018 (ER)o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
I N ER01/2018hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu v r. 2017
DEMODEMO
I N A 8/2017 (ER)změna cenového rozhodnutí o podporovaných zdrojích energie
I N 6/2018 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I N 421/2017 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 7/2017 (ER)ceny za související službu odběratelům ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
I N A D 5/2017 (ER)o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 4/2017 (ER)některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb.
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 127/2017 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou
I N 122/2017 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N A D 2/2017 (ER)změna cenového rozhodnutí o podporovaných zdrojích energie
I N 82/2017 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N A D 1/2017 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách souvisejících s dodávkou plynu
I N A 50/2017 Sb.změna vyhlášky o regulačním výkaznictví
DEMODEMO
I N ER01/2017hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu v r. 2016
I N A D 11/2016 (ER)změna cenového rozhodnutí o podporovaných zdrojích energie
DEMODEMO
I N A D 9/2016 (ER)změna cenového rozhodnutí o podporovaných zdrojích energie
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 404/2016 Sb.statistická vyhláška
I N A D 8/2016 (ER)ceny za související službu odběratelům ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
I N A D 6/2016 (ER)o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
I N 339/2016 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I N A D 5/2016 (ER), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
I N A D 4/2016 (ER)změna cenového rozhodnutí o podpoře pro podporované zdroje energie
I N D 3/2016 (ER)některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 199/2016 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N A D 2/2016 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách plynu
I N A D 152/2016 Sb.změna vyhlášky o měření elektřiny
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 10/2016 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N A D 8/2016 Sb.o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
I N 4/2016 Sb.o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
DEMODEMO
I N A 405/2015 Sb.dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 8/2015 (ER)ceny za související službu odběratelům ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
I N A D 6/2015 (ER)o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
DEMODEMO
I N 316/2015 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 262/2015 Sb.o regulačním výkaznictví
I N 249/2015 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 1/2015 (ER)změna regulovaných cen souvisejících s dodávkou elektřiny
DEMODEMO
I N A 215/2015 Sb.změna vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
I N P 196/2015 Sb.regulace cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice
DEMODEMO
I N A 194/2015 Sb.regulace cen a postupy pro regulaci cen v elektroenergetice
DEMODEMO
I N A D 291/2014 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
DEMODEMO
I N A D 3/2014 (ER)regulované ceny elektřiny pro odběratele ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
I N 290/2014 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I N 276/2014 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
I N P A D 195/2014 Sb.o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
DEMODEMO
I N 438/2013 Sb.Vydání cenového rozhodnutí
I N A D 436/2013 Sb.regulace cen a postupy pro regulaci cen v elektroenergetice
I N A D 7/2013 (ER)Změna cenového rozhodnutí o cenách souvis. s dodávkou plynu
DEMODEMO
I N 418/2013 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 3/2013 (ER)o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
I N 367/2013 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 289/2013 Sb.změna vyhlášky o měření plynu a náhradě za neoprávněný odběr
I N 152/2013 Sb.o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v ČR v r. 2012
I N A 1/2013 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách služeb souvis. s dodávkou plynu
I N A D 476/2012 Sb.změna vyhlášky o měření elektřiny
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 436/2012 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
DEMODEMO
I N A D 5/2012 (ER)ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 3/2012 (ER)o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu
DEMODEMO
I N D 387/2012 Sb.o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 345/2012 Sb.o dispečerském řízení plynárenské soustavy
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 218/2012 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 7/2011 (ER)podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
DEMODEMO
I N A D 5/2011 (ER)ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 442/2011 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 393/2011 Sb.změna vyhlášky o způsobu regulace cen v energetice
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 3/2011 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách elektřiny a souvis. služeb
I N A D 2/2011 (ER)k cenám tepelné energie
DEMODEMO
I N A D 1/2011 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách služeb souvis. s dodávkou plynu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 82/2011 Sb.o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody
I N A D 62/2011 Sb.o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 4/2010 (ER)o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 401/2010 Sb.o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy
DEMODEMO
I N A D 370/2010 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 311/2010 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N A D 1/2010 (ER)k cenám tepelné energie
I N A D 264/2010 Sb.změna vyhlášky o způsobu regulace cen v energetice
I N ER07/2010o schválení "Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku"
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 80/2010 Sb.o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 30/2010 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 9/2009 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách elektřiny a souvis. služeb
DEMODEMO
I N A D 19/2010 Sb.způsoby tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství
DEMODEMO
I N A D 468/2009 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou
I N A D 8/2009 (ER)pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
I N A D 6/2009 (ER)o cenách plynů
I N A D 5/2009 (ER)změna cen. rozh. o podpoře pro výrobu elektřiny z obnovit. zdrojů
I N A D 4/2009 (ER)podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
I N A D 408/2009 Sb.o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů
I N 394/2009 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N A D 3/2009 (ER)změna cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 334/2009 Sb.o stavech nouze v plynárenství
I N 152/2009 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ER13/2009o schválení "Pravidel provozování distribučních soustav"
DEMODEMO
I N 72/2009 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N ER06/2009hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu v r. 2008
I N ER05/2009o schválení "Pravidel provozování přenosové soustavy"
DEMODEMO
I N 459/2008 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I N A D 454/2008 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou
I N 432/2008 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 354/2008 Sb.změna vyhlášky o pravidlech pro organizování trhu s plynem
I N 349/2008 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
I N 175/2008 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 10/2008 (ER)pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 7/2008 (ER)k cenám tepelné energie
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 5/2008 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách plynů
I N A D 4/2008 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách plynů
I N ER12/2008hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu v r. 2007
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 2/2008 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách plynů
I N ER04/2008o schválení "Pravidel provozování přenosové soustavy (leden 2008)"
DEMODEMO
I N A D 365/2007 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou
I N A D 363/2007 Sb.změna vyhlášky o udělování licencí pro podnikání v energetice
DEMODEMO
I N 325/2007 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 295/2007 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 184/2007 Sb.změna vyhlášky o pravidlech organizování trhu s plynem
I N P A D 150/2007 Sb.o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
I N 131/2007 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
I N 12/2007 (ER)odlišné podmínky pro sjednání ceny tepelné energie
I N A D 11/2007 (ER)o cenách plynů
DEMODEMO
I N D 9/2007 (ER), kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 5/2007 (ER)k cenám tepelné energie
I N A D 4/2007 (ER)změna cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie
I N A D 3/2007 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách plynů
DEMODEMO
I N ER13/2007hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu v r. 2006
I N A D 2/2007 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách elektřiny a souvis. služeb
I N A D 1/2007 (ER)změna cenového rozhodnutí o cenách plynů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 608/2006 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
I N 606/2006 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 545/2006 Sb.o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
I N A D 524/2006 Sb.o pravidlech pro organizování trhu s plynem a o diagramech dodávek
I N 516/2006 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N A 478/2006 Sb.výpočet škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 392/2006 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I N 348/2006 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
DEMODEMO
I N A D 12/2006 (ER)změna cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 9/2006 (ER), kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb
DEMODEMO
I N A D 7/2006 (ER)změna cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie
I N A D 6/2006 (ER)o cenách plynů
DEMODEMO
I N ER09/2006hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu v r. 2005
DEMODEMO
I N ER07/2006o schválení "Pravidel provozování distribučních soustav"
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 2/2006 (ER)o cenách plynů
DEMODEMO
I N ER23/2006o metod.pokynu k obsahu zpráv o údržbě zařízení přepravní soustavy
DEMODEMO
I N 4/2006 (MP)o vydání metod. pokynu ke zprávám provozovatelů přepravní soustavy
I N A D 542/2005 Sb.změna vyhl. stanovující pravidla pro organizování trhu s plynem
DEMODEMO
I N P A D 540/2005 Sb.o kvalitě dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice
I N A D 481/2005 Sb.Dispečerský řád plynárenské soustavy ČR
I N A D 439/2005 Sb.určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
I N A D 426/2005 Sb.o udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
DEMODEMO
I N A D 375/2005 Sb.o stavech nouze v plynárenství
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 14/2005 (ER), kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb
DEMODEMO
I N A D 12/2005 (ER)o cenách plynů
DEMODEMO
I N A D 10/2005 (ER)podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
I N 9/2005 (ER), kterým se určuje odlišný postup stanovení ceny tepelné energie
DEMODEMO
I N 7/2005 (ER), kterým se určuje odlišný postup stanovení ceny tepelné energie
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 4/2005 (ER), kterým se určuje odlišný postup stanovení ceny tepelné energie
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 614/2004 Sb.změna vyhlášky o pravidlech pro organizování trhu s elektřinou
DEMODEMO
I N A D 431/2004 Sb.změna vyhl. o způsobu organizace krátkodobého trhu s elektřinou
I N A D 13/2004 (ER)o cenách plynů
DEMODEMO
I N A D 11/2004 (ER)pevné ceny distribuce elektřiny ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 8/2004 (ER)o cenách plynů
I N A 6/2004 (ER)o změně cenového rozhodnutí ERÚ č. 26/2003
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 2/2004 (ER)maximální ceny elektřiny ze sítí vysokého napětí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 28/2003 (ER)maximální ceny elektřiny ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
I N A D 26/2003 (ER), kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb
DEMODEMO
I N D 24/2003 (ER), kterým se určuje odlišný postup stanovení ceny tepelné energie
DEMODEMO
I N 22/2003 (ER), kterým se určuje odlišný postup stanovení ceny tepelné energie
I N A D 21/2003 (ER)k cenám tepelné energie pro rok 2004
DEMODEMO
I N 19/2003 (ER), kterým se určuje odlišný postup stanovení ceny tepelné energie
DEMODEMO
I N 17/2003 (ER), kterým se určuje odlišný postup stanovení ceny tepelné energie
I N 16/2003 (ER), kterým se určuje odlišný postup stanovení ceny tepelné energie
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 10/2003 (ER)stanovení odlišného postupu kalkulace ceny tepelné energie
I N D 9/2003 (ER)o cenách zemního plynu
I N D 8/2003 (ER)souhlas s odlišnou kalkulací cen tepelné energie pro domácnosti
DEMODEMO
I N 6/2003 (ER)souhlas s odlišnou kalkulací cen tepelné energie pro domácnosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 366/2002 Sb.změna vyhlášky o Energetickém regulačním fondu
I N P D 19/2002 Sb.způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou
DEMODEMO
I N A D 5/2003 (ER)k cenám tepelné energie pro rok 2003
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 2/2003 (ER)maximální ceny elektřiny ze sítí vysokého napětí
I N A D 1/2003 (ER), kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb
I N A 14/2002 (ER)zrušení rozhodnutí o pevné ceně za použití přenosové soustavy
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ER06/2002stanovisko ke kontrolám cen energie za období před 1.1.2001
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 7/2002 (ER)o cenách zemního plynu
DEMODEMO
I N A D 439/2001 Sb.pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb v energetice
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 373/2001 Sb.pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen
I N P D 372/2001 Sb.pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii
I N A D 329/2001 Sb.o podmínkách připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 251/2001 Sb.Pravidla provozu přepravní a distribučních soustav v plynárenství
DEMODEMO
I N D 226/2001 Sb.o udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie
DEMODEMO
I N A D 224/2001 Sb.pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie
DEMODEMO
I N D 222/2001 Sb.podrobnosti udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elekt.
DEMODEMO
I N A D 220/2001 Sb.o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky
DEMODEMO
I N D 218/2001 Sb.podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
DEMODEMO
I N D 166/2001 Sb.podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku
DEMODEMO
I N A D 154/2001 Sb.podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energet. odvětvích
DEMODEMO
I N D 10/2001 (ER)výjimky ze způsobu regulace cen tepelné energie pro domácnosti
I N P A D 5/2002 (ER)k cenám tepelné energie pro rok 2002
I N A D 4/2002 (ER)o cenách plynů
I N D 3/2002 (ER)maximální ceny elektřiny ze sítí nízkého napětí
DEMODEMO
I N P A D 1/2002 (ER), kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb
I N D 9/2001 (ER)výjimky ze způsobu regulace cen tepelné energie pro domácnosti
I N A D 8/2001 (ER)o změně cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2001
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 5/2001 (ER), kterým se stanovují maximální ceny elektřiny
I N A D 4/2001 (ER)o změně cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2001
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 1/2001 (ER), kterým se stanovují maximální ceny elektřiny