Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 56/2001 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N MD-246/2022-150/21Informace pro SME a STK - Schválení rozšíření přístrojů AVL o další moduly snímání otáček (MD)
DEMODEMO
I N MD03/2022INFORMACE PRO STK, Schválení přístroje pro použití v STK (MD)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N MD-246/2022-150/10 (2)doplnění složení zkušební komise k ověření odborné způsobilosti pracovníků STK A SME (MD)
DEMODEMO
I N MD-246/2022-150/10pověření osob zabezpečováním činností a služeb pro STK (MD)
I N D MD-246/2022-150/6informace pro STK a SME, Schválení přístroje pro použití v STK a SME (MD)
DEMODEMO
DEMODEMO
I N MD-121/2021-150/18INFORMACE PRO SME a STK SCHVÁLENÍ PŘÍSTROJE PRO POUŽITÍ V SME, STK a TSK (MD)
DEMODEMO
I N MD-121/2021-150/14informace pro SME a STK - schválení přístroje pro použití v SME, STK a TSK (MD)
I N 1/2020-150-ORG3/15doplnění složení zkušební komise k ověření odborné způsobilosti
I N 1/2020-150-ORG3/11doplnění složení zkušební komise k ověření odborné způsobilosti
I N A 303/2020 Sb.změna vyhlášky o technických prohlídkách vozidel a vyhlášky o technických silničních kontrolách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 1/2019-150-ORG3/12informace pro SME a STK - prodloužení platnosti osvědčení o schválení přístroje
I N 1/2019-150-ORG3/7instrukce pro SME a STK - prodloužení platnosti osvědčení o schválení přístroje
DEMODEMO
I N 1/2018-150-ORG3/30termíny k přezkoušení odborné způsobilosti kontrolních techniků (KT) a kontrolních techniků (KTE)
I N 1/2018-150-ORG3/28uvolnění člena a doplnění složení zkušební komise
I N A D 1/2018-150-ORG3/19provozní řád informačního systému technických prohlídek
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 1/2018-150-ORG3/15uvolnění členů a doplnění složení zkušební komise
DEMODEMO
I N 1/2018-150-ORG3/3doplnění členů zkušební komise k ověření odborné způsobilosti
I N 1/2018-150-ORG3/2schválený software pro použití v SME
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 1/2017-150-ORG3/10termín povinného vybavení STK zařízením na měření prostupu světla
DEMODEMO
I N A 235/2017 Sb.změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
DEMODEMO
I N 1/2017-150-ORG3/5schválené přístroje pro použití v SME
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 86/2017 Sb.změna vyhlášky o registraci vozidel
DEMODEMO
I N A 10/2017 Sb.změna vyhlášky o registraci vozidel
I N A 3/2016-150-ORG3/63uvolnění člena a doplnění složení zkušební komise
I N 3/2016-150-ORG3/54schválené přístroje pro použití v SME
DEMODEMO
I N 9/2008-150-METOk aplikaci novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
DEMODEMO
I N 3/2016-150-ORG3/48schválení přístroje pro použití v SME - SUN
I N 3/2016-150-ORG3/47jmenování členů zkušební komise k ověření odborné způsobilosti
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 3/2016-150-ORG3/35schválení přístroje pro použití v SME, MAHA
DEMODEMO
I N 3/2016-150-ORG3/32schválení přístroje pro použití v SME, Brain Bee
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 3/2016-150-ORG3/31zavedení zkušebního období
I N 3/2016-150-ORG3/27schválení přístroje pro použití v SME
I N 3/2016-150-ORG3/20rozšíření pověření k zabezpečování činností a služeb
I N A D 132/2016 Sb.změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 3/2016-150-ORG3/1instrukce pro SME - Měření emisí v období 1.1.-30.6.2016
DEMODEMO
I N A 399/2015 Sb.změna vyhlášky o registraci vozidel
I N S2/2015-150-ORG3/20instrukce pro STK č. 4/2015
DEMODEMO
I N S2/2015-150-ORG3/12schválení přístrojů pro použití v STK a SME
DEMODEMO
I N 2/2015-150-ORG3/7změna zkušební komise k ověření odborné způs. pracovníků STK a SME
I N 2/2015-150-ORG3/3schválení přístrojů pro použití v STK a SME
DEMODEMO
I N 1/2014-150-ORG3/18schválení přístrojů pro použití v STK
DEMODEMO
I N P A D 342/2014 Sb.změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
DEMODEMO
I N 1/2014-150-ORG3/14schválení přístrojů pro použití v STK a SME
DEMODEMO
I N 1/2014-150-ORG3/12schválení přístrojů pro použití v STK a SME
DEMODEMO
I N 1/2014-150-ORG3/7schválení přístrojů pro použití v STK
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 1/2013-150-ORG3/7změny zkušební komise k ověření odbor. způsobilosti pracovníků SME
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 1/2013-150-ORG3/2schválení přístrojů pro použití v STK a SME
DEMODEMO
I N 1/2012-150-ORG3/5schválení přístrojů pro použití v STK a SME
I N A D 315/2012 Sb.změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel
I N A 144/2012 Sb.změna vyhl. o registraci, provozu a testování silničních vozidel
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 1/2011-150-ORG3/6schválení přístrojů pro použití v STK a SME
I N A D 182/2011 Sb.změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel
DEMODEMO
I N 1/2011-150-ORG3/2schválení přístrojů pro použití v STK a SME
I N A D 51/2010-150-STK3/1změna zkušební komise k ověření odb. způsobilosti pracovníků STK
DEMODEMO
I N 1/2010-150-ORG3/8schválení přístrojů pro použití v STK a SME
DEMODEMO
I N 1/2010-150-ORG3/2pro schválení přístrojů pro použití v STK a SME
DEMODEMO
I N A D 1/2009-150-ORG3/8pověření osob zabezp. činností a služeb pro STK a SME - 7. dodatek
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 64/2008-150-STK3/3pověření osob zabezp. činností a služeb pro STK a SME - 5. dodatek
DEMODEMO
I N 3/2008-150-ORG3/13schválení přístrojů pro použití v STK a SME
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 3/2008-150-ORG3/7změny zkušební komise k ověření odbor. způsobilosti pracovníků SME
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 3/2008-150-ORG3/2schválení přístrojů pro použití v STK a SME
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 17/2007-150-STK3/1změny zkušební komise k ověření odb. způsobilosti pracovníků STK
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 197/2006 Sb.změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 16/2006-150-ORG3/2změny zkušební komise k ověření odborné způsobilosti pracovníků
DEMODEMO
I N A D 9/2006 Sb.změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
I N D 365/2005 Sb.o emisích ve výfukových plynech zážehových motorů
I N 245/2005 Sb.náležitosti štítků a plakátů o spotřebě pohonných hmot a emisích
DEMODEMO
I N 9/2004-150-ORG3/4Schválení přístrojů pro použití v STK a SME
I N A D 291/2004 Sb.změna vyhlášky o registraci vozidel
DEMODEMO
I N 9/2004-150-ORG3/2schválení přístrojů pro použití ve SME
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 99/2003 Sb.změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
DEMODEMO
I N 3943/2003-150Ukončení používání hustiče pneu PNEUMAX P 10L v STK
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 368/2002 Sb.změna vyhlášky o registraci vozidel
I N A D 341/2002 Sb.o schvalování technické způsobilosti vozidel
I N D 240/2002 Sb.o registraci historických vozidel
I N D-241rozhodnutí o prominutí daně silniční
I N 893/02-0150Protokoly o technické prohlídce vozidla před registrací
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 302/2001 Sb.o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P MDS-0150směrnice rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970
DEMODEMO