Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 219/2003 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 365/2020 Sb.seznam katastrálních území pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu brambor
DEMODEMO
I N A 314/2020 Sb.změna vyhlášky o množitelských porostech a materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 138/2020 Sb.změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů
I N A D 218/2019 Sb.o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
DEMODEMO
I N A D 166/2018 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
DEMODEMO
I N A 95/2018 Sb.změna vyhlášky o množitelských porostech a materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů
I N A 3/2018 Sb.změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin a dalších souvisejících vyhlášek
I N A 334/2017 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
I N D 331/2017 Sb.stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem
I N A D 177/2017 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
DEMODEMO
I N A D 208/2016 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
DEMODEMO
I N A D 362/2015 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
I N A D 91/2014 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
I N A 42/2014 Sb.změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
I N A D 430/2013 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
I N A 410/2013 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 129/2012 Sb.o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 389/2010 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
I N D 378/2010 Sb.o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
DEMODEMO
I N A D 446/2009 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 320/2007 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
DEMODEMO
I N A D 125/2007 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 384/2006 Sb.podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
I N A D 332/2006 Sb.o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů
I N A D 40/2005 Sb.změna vyhl. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
I N 27906/2005-17220vymezení druhů, s jejichž rozmnožovacím materiálem lze obchodovat
I N D 206/2004 Sb.požadavky na odběr vzorků a metody zkoušení osiva a sadby
I N A D 175/2004 Sb.podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
DEMODEMO
I N 19962/04-11000vymezení druhů, jejichž osivo se smí uvádět do oběhu jako obchodní
I N D 8/2004 Sb.posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin