Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 361/2003 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N 257/2022 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí
I N 140/2022 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí
I N A 532/2021 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
DEMODEMO
I N A D 421/2021 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
I N A 181/2021 Sb.změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
DEMODEMO
I N 546/2020 Sb.o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 226/2019 Sb.o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
I N A D 304/2018 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 329/2016 Sb.změna tarifních stupňů pro příslušníky bezpečnostních sborů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 397/2015 Sb.náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti
DEMODEMO
I N A D 285/2015 Sb.změna tarifních stupňů pro příslušníky bezpeč. sborů pro r. 2015
I N D 277/2015 Sb.určování výše náhrady za bolest příslušníkům bezpečnostních sborů
DEMODEMO
I N 314/2014 Sb.náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti
I N A D 227/2014 Sb.tarifní stupně pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
DEMODEMO
I N A 126/2014 Sb.změna nař. o údajích do informačního systému o služebním příjmu
I N A D 455/2013 Sb.tarifní stupně pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 484/2012 Sb.náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti
I N A 474/2012 Sb.změna vyhlášky o způsobilosti pro službu v bezpečnostním sboru
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 378/2011 Sb.tarifní stupně pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012
DEMODEMO
I N A 335/2011 Sb.změna vyhlášky o způsobilosti pro službu v bezpečnostním sboru
DEMODEMO
I N 412/2010 Sb.náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti
I N A D 374/2010 Sb.tarifní stupně pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011
I N A 335/2010 Sb.změna vyhlášky o služebních medailích bezpečnostních sborů
I N 395/2009-OBKŘo justiční stráži
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 467/2008 Sb.tarifní stupně pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2009
DEMODEMO
I N A 450/2008 Sb.změna katalogu činností v bezpečnostních sborech
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 347/2008 Sb.náhrada nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezp. sborů
I N A 218/2008 Sb.změna nař. o přípravě na služební zkoušku, její obsah a průběh
DEMODEMO
I N 368/2007 Sb.náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti
DEMODEMO
I N 147/2007 Sb.pořadí srážek ze služeb. příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
I N D 556/2006 Sb.tarifní stupně pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2007
I N D 393/2006 Sb.o zdravotní způsobilosti
I N A 517/2005 Sb.změna nabytí účinnosti nař. o služ.poměru příslušníků bezpečnosti
I N A 468/2005 Sb.změna vyhlášky o způsobilosti pro službu v bezpečnostním sboru
I N D 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
DEMODEMO
I N A D 658/2004 Sb.změna účinnosti vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb.
DEMODEMO
I N D 507/2004 Sb.poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
DEMODEMO
I N D 487/2004 Sb.osobnostní předpoklady pro výkon služby v bezpečnostním sboru
I N A D 433/2004 Sb.služební medaile bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení
DEMODEMO