Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 499/2004 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N A 504/2021 Sb.změna vyhlášek provádějících zákon o archivnictví a spisové službě
DEMODEMO
I N A 85/2019 Sb.změna vyhlášek provádějících zákon o archivnictví a spisové službě
DEMODEMO
DEMODEMO
I N MV-75523-1/AS-2012vzorový provozní řád digitálního archivu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 213/2012 Sb.změna vyhlášky k provedení zákona o archivnictví a spisové službě
I N 266/2010 Sb.o převodu některých archiválií ve vlastnictví ČR do zahraničí
DEMODEMO
I N A D 191/2009 Sb.o podrobnostech výkonu spisové služby
I N D 94/2007-OIS-STskartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy
DEMODEMO
I N A D 271/2005-Org, kterou se vydává skartační řád státního zastupitelství
I N D 646/2004 Sb.o podrobnostech výkonu spisové služby
DEMODEMO