Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 500/2004 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N A 26/2022 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/08.2022-1 pro kmitočtové pásmo 146-174 MHz.
DEMODEMO
I N 24/2022 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/08.2022-16 pro kmitočtové pásmo 33,4-39,5 GHz
I N A 21/2022 (TV)opatření obecné povahy č. SP/4/07.2022-15, kterým se stanoví identifikační označení sítí
DEMODEMO
I N P 19/2022 (TV)analýzu trhu č. A/2/07.2022-13, trh č. 2
DEMODEMO
I N A 17/2022 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/07.2022-8 pro kmitočtové pásmo 10-12,5 GHz.
DEMODEMO
I N A 16/2022 (TV)zrušení opatření č. OOP/10/10.2012-12 o podmínkách přenositelnosti telefonních čísel
DEMODEMO
I N A 14/2022 (TV)zrušení opatření č. OOP/7/07.2005-12 o uveřejňování informací o přístupu k síti
DEMODEMO
I N A 11/2022 (TV)rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 6/2022 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/02.2022-3 pro kmitočtové pásmo 2700-4200 MHz.
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 22/2021 (TV)zrušení opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5 o parametrech kvality poskytovaných služeb
I N A 20/2021 (TV)všeobecné oprávnění č. VO-R/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 11/2021 (TV)všeobecné oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k využívání rádiových kmitočtů
I N A 9/2021 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2021-6 pro kmitočtové pásmo 1900-2200 MHz
DEMODEMO
I N A D 7/2021 (TV)všeobecné oprávnění č. VO-R/10/03.2021-4 k využívání rádiových kmitočtů
I N A MZDR 3725/2021-8/OLZPopravné rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí č. j. MZDR 3725.2021-7.OLZP
I N A D 6/2021 (TV)všeobecné oprávnění č. VO-R/12/03.2021-3 k využívání rádiových kmitočtů
DEMODEMO
I N A 4/2021 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2021-1 pro kmitočtové pásmo 2200-2700 MHz
DEMODEMO
I N A D 53/2020 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/12.2020-11, kterou se mění opatřením obecné povahy
DEMODEMO
I N 51/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/2/11.2020-89 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 49/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/2/11.2020-87 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 47/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-85 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 45/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-83 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 43/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-81 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 41/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-79 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 39/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-77 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 37/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-75 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 35/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-73 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 33/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-71 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 31/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-69 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 29/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-67 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 27/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-65 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 25/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-63 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 23/2020 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/1/11.2020-61 ve věci uložení povinnosti s regulací cen podniku
DEMODEMO
I N 11/2020 (KR)vyhrazení tras k pohybu osob v klidovém území Pomezní hřeben
DEMODEMO
I N 9/2020 (KR)vyhrazení tras k pohybu osob v klidovém území Černá a Světlá hora
DEMODEMO
I N 7/2020 (KR)vyhrazení tras k pohybu osob v klidovém území Hřebeny západních Krkonoš
DEMODEMO
I N ZD76/2020metodika pro příjemce dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví - rezidenční místa
I N ZD74/2020výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace - rezidenční místa
DEMODEMO
I N A 19/2020 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/10.2020-10 pro kmitočtové pásmo 24,25-27,5 GHz
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 3/2020 (KR)o vyhrazení lezeckých terénů na území KRNAP
DEMODEMO
I N 1/2020 (KR)o vyhrazení cyklotras na území KRNAP
DEMODEMO
I N A 11/2020 (TV)všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 4/2020 (TV)analýza trhu č. A/1/04.2020-3, trh č. 1
DEMODEMO
I N A D 27/2019 (TV)změna opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy
DEMODEMO
I N A D 25/2019 (TV)všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
I N A D 24/2019 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2019-8 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz
DEMODEMO
I N A 20/2019 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3/11.2019-6 pro kmitočtové pásmo 52,6-59 GHz
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 2/2017 (KR)o povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábavní pyrotechniku
DEMODEMO
I N ZD41/2018poskytnutí dotace na realizaci projektů v nelékařských oborech
I N A D 45/2018 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/11.2018-7 pro kmitočtové pásmo 960-1700 MHz
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A KUJI 70207/2016aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
DEMODEMO
I N TV01/2017seznam rozhodnutí ČTÚ o ceně
DEMODEMO
I N A 25/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N A 24/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N 23/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N 21/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N A 19/2016 (PL)úprava plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 3/2016-150-ORG3/15pozastavení platnosti osvědčení k provozování školicího zařízení
DEMODEMO
I N 15/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
I N 13/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
I N A 85/2015 (PL)úprava plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N A 83/2015 (PL)úprava plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N D 81/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N A D 79/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N D 77/2015 (PL)úprava plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N A 11/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
I N D 9/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 6/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
I N 5/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
I N 3/2016 (PL)vymezení plochy na VD Hracholusky pro provozování vodního lyžování
DEMODEMO
I N 1/2016 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 74/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N 73/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N A 71/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N A 69/2015 (PL)úprava plavebního provozu na vodní cestě Vltava
I N 68/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N 66/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N A 64/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N 62/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 59/2015 (PL)zastavení a úprava plavebního provozu na vodní cestě Vltava
I N 58/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodních cestách Vltava a Malše
DEMODEMO
I N D 56/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
I N D 55/2015 (PL)omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N 54/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
I N 52/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N 51/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
I N 49/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 46/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N 44/2015 (PL)omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 41/2015 (PL)úprava plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N 39/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 35/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N 34/2015 (PL)omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
I N 32/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 30/2015 (PL)úprava plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N 29/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, Čertovka
DEMODEMO
I N 27/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě VD Plumlov
I N 21/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N 26/2015 (PL)zastavební plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N 24/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
I N 22/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
I N A 20/2015 (PL)úprava plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 16/2015 (PL)omezení plavebního provozu na vodní cestě Vltava
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 11/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 6/2015 (PL)zastavení plavebního provozu na labsko-vltavské vodní cestě
DEMODEMO
I N D 3/2015 (PL)omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N D 1/2015 (PL)omezení plavebního provozu na vodní cestě Labe
I N VYR-29/2žádost o povolení/změnu v povolení k výrobě transfuzních přípravků
DEMODEMO
I N A D 92/2014 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/12.2014-10
DEMODEMO
I N 49/2014 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/7/06.2014-100
DEMODEMO
I N A 47/2014 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/7/06.2014-98
DEMODEMO
I N D 23/2013 (TV)o výběrovém řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 6/2013 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/7/02.2013-1
I N 1/2012 (CE)o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody
DEMODEMO
I N 7/2011 (KR)o místní úpravě provozu na pozem. komunikacích na území KRNAP
DEMODEMO
I N 4/2011 (KR)o místní úpravě provozu na pozem. komunikacích na území KRNAP
DEMODEMO
I N 6/2010 (KR)o stanovení místní úpravy provozu v některých částech KRNAP
DEMODEMO
I N 4/2010 (KR)o stanovení místní úpravy provozu v některých částech KRNAP
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 2/2011 (KR)o místní úpravě provozu na pozem. komunikacích na území KRNAP
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 1/2010 (SU)návštěvní řád Národního parku Šumava
DEMODEMO
I N 73/2008 (TV)rozhodnutí o ceně CEN/9/11.2008-12
DEMODEMO
I N 71/2008 (TV)rozhodnutí o ceně CEN/9/11.2008-9
DEMODEMO
I N 69/2008 (TV)rozhodnutí o ceně CEN/9/11.2008-6
DEMODEMO
I N 67/2008 (TV)rozhodnutí o ceně CEN/9/11.2008-4
DEMODEMO
I N D KV01/2009zásady územního rozvoje kraje Vysočina
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 85/2007 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-24
DEMODEMO
I N 83/2007 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-22
DEMODEMO
I N 81/2007 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-21
DEMODEMO
I N 79/2007 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-19
DEMODEMO
I N 77/2007 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-17
DEMODEMO
I N 75/2007 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-15
DEMODEMO
I N 73/2007 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-13
I N ZP38/2007o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
I N 25/2007 (TV)oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N JC01/2007změna č. 2 územního plánu velkého územ. celku Písecko-Strakonicko
I N 6/2007 (TV)oznámení o volné přenosové kapacitě vysílacích sítí
I N D 4/2007 (TV)všeobecné oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 175/2006 (TV)část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2006-37
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 155/2006 (TV)analýza trhu č. A/10/08.2006-32, trh č. 10
I N 154/2006 (TV)analýza trhu č. A/6/08.2006-28, trh č. 6
DEMODEMO
I N 152/2006 (TV)analýza trhu č. A/4/08.2006-26, trh č. 4
I N 151/2006 (TV)analýza trhu č. A/14/08.2006-31, trh č. 14
DEMODEMO
I N 149/2006 (TV)analýza trhu č. A/7/08.2006-29
DEMODEMO
I N 137/2006 (TV)plán využití rádiového spektra č. PV-P/24/07.2006-24
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 125/2006 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-56
DEMODEMO
I N 123/2006 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-51
DEMODEMO
I N 121/2006 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-49
DEMODEMO
I N 119/2006 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-47
DEMODEMO
I N 117/2006 (TV)rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-45
I N A 109/2006 (TV)změna všeobecného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
DEMODEMO
I N 100/2006 (TV)stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9
DEMODEMO
I N 98/2006 (TV)stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9
DEMODEMO
I N 96/2006 (TV)stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9
DEMODEMO
I N 94/2006 (TV)stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 90/2006 (TV)změna opatření o relevantních trzích v oboru elektron. komunikací
I N D 76/2006 (TV)o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/16/04.2006-24
DEMODEMO
I N 74/2006 (TV)o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/16/04.2006-22
DEMODEMO
I N 72/2006 (TV)o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2006-18
DEMODEMO
I N 70/2006 (TV)o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/1/04.2006-15
DEMODEMO
I N 67/2006 (TV)ukončení volání ve veřejných telefonních sítích v pevném místě
DEMODEMO
I N 65/2006 (TV)přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnik.osoby
I N 43/2006 (TV)původ (originace) volání ve veřejné telefonní síti v pevném místě
DEMODEMO
DEMODEMO
I N SC-243/2006postup obecních úřadů při vydávání strojově čitelných cest. pasů
DEMODEMO
DEMODEMO