Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 262/2006 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I V O § N 138/2022 Sb.nařízení o úpravě náhrady
I N A 116/2022 Sb.změna vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 508/2021 Sb.nařízení o úpravě náhrady
I N 494/2021 Sb.průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákoníku práce
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 390/2021 Sb.podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků
I N A D 375/2021 Sb.změna vyhlášky o náhradě za používání motorových vozidel, stravném, průměrné ceně pohonných hmot
I N A D 347/2021 Sb.změna nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD39/2021vzdělávací program oboru klinická stomatologie
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD31/2021vzdělávací program nástavbového oboru Psychosomatika
DEMODEMO
I N ZD29/2021vzdělávací program nástavbového oboru Dětská kardiologie
DEMODEMO
I N GF04/2021k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců
I N ZD17/2021vzdělávací program nástavbového oboru UROGYNEKOLOGIE
DEMODEMO
I N ZD15/2021vzdělávací program nástavbového oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ
DEMODEMO
I N ZD13/2021vzdělávací program nástavbového oboru ONKOGYNEKOLOGIE
DEMODEMO
I N ZD11/2021vzdělávací program nástavbového oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI
DEMODEMO
I N ZD09/2021vzdělávací program nástavbového oboru GYNEKOLOGIE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
DEMODEMO
I N ZD07/2021vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE
DEMODEMO
I N ZD05/2021vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE
DEMODEMO
I N ZD03/2021vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE
DEMODEMO
I N A 603/2020 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců
DEMODEMO
I N 575/2020 Sb.průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákoníku práce
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 487/2020 Sb.změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
I N A D 358/2019 Sb.náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
I N A 352/2019 Sb.změna katalogu prací ve veřejných službách a správě a změna katalogu správních činností
DEMODEMO
I N 321/2019 Sb.nařízení o úpravě náhrady
I N A D 310/2019 Sb.o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
I N A 300/2019 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD22/2019vzdělávací program oboru urgentní medicína
I N A 158/2019 Sb.změna některých nařízení v oblasti odměňování ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
DEMODEMO
I N A D 333/2018 Sb.náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 263/2018 Sb.změna nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
I N A D 254/2018 Sb.o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
I N A D 463/2017 Sb.náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 342/2017 Sb.změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
DEMODEMO
I N A D 340/2017 Sb.změna nař. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
I N A 286/2017 Sb.změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
DEMODEMO
I N A D 440/2016 Sb.náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
I N 433/2016 Sb.nařízení o úpravě náhrady
DEMODEMO
I N A 337/2016 Sb.změna nařízení o minimální mzdě a nařízení o odchylné úpravě pracovní doby zaměstnanců v dopravě
DEMODEMO
I N A 327/2016 Sb.změna nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců
I N A D 316/2016 Sb.změna nař. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
DEMODEMO
I N A 224/2016 Sb.změna nařízení o odškodňování bolesti a ztížení uplatnění
I N A D 385/2015 Sb.náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 233/2015 Sb.změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
DEMODEMO
I N ZD08/2015vzdělávací program oboru klinická farmacie
I N A D 328/2014 Sb.náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 303/2014 Sb.změna nař. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
I N A D 242/2014 Sb.základní sazby zahraničního stravného pro rok 2015
DEMODEMO
I N A 204/2014 Sb.změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 354/2013 Sb.základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 11705/2013-201k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol
DEMODEMO
I N A D 472/2012 Sb.náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
DEMODEMO
I N A 246/2012 Sb.změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
DEMODEMO
I N 9/2012 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
I N A D 448/2011 Sb.změna nař. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 350/2010 Sb.základní sazby zahraničního stravného pro rok 2011
DEMODEMO
I N P A D 222/2010 Sb.o katalogu prací ve veřejných službách a správě
I N A D 201/2010 Sb.o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
I N A D 106/2010 Sb.změna nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
I N A D 462/2009 Sb.náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
DEMODEMO
I N A 452/2009 Sb.změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
I N A D 201/2009 Sb.změna nař. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
I N D 137/2009 Sb.katalog prací ve veřejných službách a správě
I N A D 133/2009 Sb.změna nař. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
DEMODEMO
I N A D 74/2009 Sb.změna nař. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P A D 1/2008 Sb.o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
I N 366/2007 Sb.úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti
DEMODEMO
I N A D 338/2007 Sb.základní sazby zahraničního stravného pro rok 2008
I N 263/2007 Sb.pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
I N A 249/2007 Sb.změna nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a práci ve ztíženém prostředí
I N 182/2007 Sb.o odchylné úpravě pracovní doby hasičského sboru podniku
I N 600/2006 Sb.zdravotně obtížné oblasti pro účely dodatkové dovolené
DEMODEMO
I N D 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P D 564/2006 Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
I N A D 549/2006 Sb.základní sazby zahraničního stravného pro rok 2007