Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 372/2011 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N D ZD36/2020seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR
DEMODEMO
I N A 279/2020 Sb.změna vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
I N A 259/2020 Sb.změna seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a vyhlášky o preventivních prohlídkách
DEMODEMO
I N ZD27/2020centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc
DEMODEMO
I N ZD19/2020národní ošetřovatelský postup - role NLZP při manipulaci s léčivými přípravky
DEMODEMO
I N ZD17/2020národní ošetřovatelský postup - asistence při zavedení a péče o periferní žilní katétr
DEMODEMO
I N ZD15/2020národní ošetřovatelské postupy
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD09/2020národní ošetřovatelský postup - katetrizace močového měchýře
DEMODEMO
I N ZD07/2020národní ošetřovatelský postup - prevence pádů a postup při zranění způsobených pády
I N ZD06/2020národní ošetřovatelské postupy
I N ZD52/2019doporučení pro následnou a dlouhodobou zdravotní péči
DEMODEMO
I N ZD50/2019vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru všeobecná sestra
DEMODEMO
I N ZD47/2019centra vysoce specializované onkologické péče v ČR
I N ZD45/2019žádost o udělení statutu centra vysoce specializované hematologické péče
I N A 304/2019 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
DEMODEMO
I N ZD31/2019žádost o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče pro léčbu dětského diabetu
I N ZD30/2019žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD14/2019centra vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou
I N ZD12/2019centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii
I N A 115/2019 Sb.změna vyhlášky o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
I N ZD06/2019žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče
I N ZD04/2019žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A ZD19/2018prodloužení platnosti statutů center vysoce specializované péče podle zákona o zdravotních službách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D ZD06/2018centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
DEMODEMO
I N ZD19/2017centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče
I N ZD17/2017národní registr zdravotnických pracovníků
DEMODEMO
I N A 284/2017 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
I N MZDR 8352/2017/ONPo duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 318/2016 Sb.změna vyhlášky o dispenzární péči
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D ZD23/2016sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních
I N A ZD20/2016k zajištění novorozeneckého laboratorního screeningu
I N D ZD10/2016seznam center vysoce specializované kardiovaskulární péče
DEMODEMO
I N ZD08/2016seznam center vysoce specializované traumatologické péče
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 364/2015 Sb.změna vyhlášky o Listu o prohlídce zemřelého
DEMODEMO
I N ZD33/2015k zavedení interního systému hodnocení kvality zdravotních služeb
I N ZD32/2015centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie
I N P ZD29/2015centra vysoce specializované traumatologické péče
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD23/2015centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti
DEMODEMO
I N D ZD21/2015centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem
DEMODEMO
I N A ZD17/2015národní radiologické standardy - radiologická fyzika
I N D ZD14/2015centra vysoce specializované onkologické péče v ČR
DEMODEMO
I N ZD12/2015Cerebrovaskulární péče v ČR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD18/2014centra vysoce specializované hematologické péče v ČR
DEMODEMO
I N MZDR 22837/2014-4/FINo změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené MZ
I N D ZD08/2014centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 296/2012 Sb.o požadavcích na vybavení zdravotnické dopravní služby
I N D 289/2012 Sb.vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD24/2012základní síť center pro vzácná onemocnění
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 101/2012 Sb.o obsahu traumatologického plánu poskytovatele zdravotní péče
I V O § N D 99/2012 Sb.o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZD15/2012k aplikaci přechodných ust. § 121 a § 122 zákona č. 372/2011 Sb.
I N A D 70/2012 Sb.o preventivních prohlídkách
DEMODEMO
I N A D 39/2012 Sb.o dispenzární péči