Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 201/2012 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I V O § N A 265/2022 Sb.změna vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
I N A 107/2022 Sb.změna nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí z pohonných hmot
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A ZP11/2021k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A ZP04/2021k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
DEMODEMO
I N A D ZP02/2021k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
I N A ZP25/2020k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A ZP21/2020k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 280/2020 Sb.o stanovení pravidel pro zařazení motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 216/2019 Sb.změna vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
I N A ZP31/2018změna přílohy metodického pokynu ke zpracování rozptylových studií
I N A D ZP23/2018seznam měřicích lokalit pro vyhlašování smogových situací
I N A ZP13/2018vyhlašování nízkoemisních zón a stanovení podmínek vydávání emisních plaket
DEMODEMO
I N A D 189/2018 Sb.o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
I N ZP07/2018emisní faktory podle vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování
I N A ZP02/2018k zařazování chovů hospodářských zvířat - aktualizace
DEMODEMO
I N A D ZP39/2017aktualizace Přechodného národního plánu ČR
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N ZP45/2016program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
DEMODEMO
I N D ZP43/2016program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A
DEMODEMO
I N D ZP41/2016program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04
DEMODEMO
I N D ZP39/2016pogram zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
DEMODEMO
I N ZP33/2016vypracování odborných posudků autorizovanou osobou
I N D ZP27/2016program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A ZP05/2016seznam stanic zahrnutých do státní sítě imisního monitoringu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D ZP28/2014vyhlašování nízkoemisních zón a podmínky vydávání emisních plaket
DEMODEMO
I N A 154/2014 Sb.změna vyhlášky o palivech pro plavidla z hlediska ochrany ovzduší
DEMODEMO
I N D ZP33/2013vypracování rozptylových studií podle zákona o ochraně ovzduší
I N ZP26/2013pro osoby autorizované k certifikaci výroby udržitelných biopaliv
I N D ZP11/2013k vyhlaš. nízkoemisních zón a k podmínkám vydávání emisních plaket
DEMODEMO
I N D ZP04/2013k zařazování chovů hospodářských zvířat k výpočtu emisí
DEMODEMO
I N D 56/2013 Sb.o stanovení pravidel pro zařazení motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
I N A 19/2012 (KS)změna nařízení o Programu snižování emisí Středočeského kraje
DEMODEMO
I N A D 351/2012 Sb.o kritériích udržitelnosti biopaliv
I N D 330/2012 Sb.o způsobu posuzování úrovně znečištění a rozsahu informování veřejnosti při smogových situacích
DEMODEMO
DEMODEMO