Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 234/2014 Sb.

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I N A 63/2022 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D 347/2021 Sb.změna nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců
I N A 2/2021 (SN)o bližších pravidlech pro výkon státní služby z jiného místa
I N A 603/2020 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců
I N 1/2020 (SN), kterým se stanoví postup při zřizování zkušebních komisí
I N A 352/2019 Sb.změna katalogu prací ve veřejných službách a správě a změna katalogu správních činností
I N A 300/2019 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců
DEMODEMO
I N A D 3/2019 (SN)k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby
DEMODEMO
I N A 160/2019 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky
I N A 158/2019 Sb.změna některých nařízení v oblasti odměňování ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
DEMODEMO
I N MV-36310-1/OSK/2016, kterým se stanoví podrobnosti ke změnám služebního poměru
I N A 1/2019 (SN), kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců
I N A 2/2019 (MV)změna předpisu o služebních a pracovních místech na MV
DEMODEMO
I N A D 40/2018 (MV)požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra
DEMODEMO
I N A D 35/2018 (MV)změna předpisu o služebních a pracovních místech na MV
DEMODEMO
I N A MV-14755-38/SST-2018změna seznamu služebních míst v MV na dobu určitou
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A MV-14755-32/SST-2018změna seznamu služebních míst v MV na dobu určitou
DEMODEMO
I N A D MV-14755-29/SST-2018služební místa v MV, která lze obsadit na dobu určitou
DEMODEMO
I N A D MV-14755-21/SST-2018změna seznamu služebních míst v MV na dobu určitou
I N P A 36/2019 Sb.o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců
I N A 263/2018 Sb.změna nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A D MV-14755-18/SST-2018změna seznamu služebních míst v MV na dobu určitou
DEMODEMO
I N A D 13/2018 (MV)změna předpisu o služebních a pracovních místech na MV
I N A D MV-14755-13/SST-2018změna seznamu služebních míst v MV na dobu určitou
I N A D MV-14755-11/SST-2018změna seznamu služebních míst v MV na dobu určitou
I N A D 11/2018 (MV)změna předpisu o služebních a pracovních místech na MV
DEMODEMO
I N A D 5/2018 (MV)změna předpisu o služebních a pracovních místech na MV
DEMODEMO
I N A D MV-14755-8/SST-2018změna seznamu služebních míst v MV na dobu určitou
DEMODEMO
I N A D MV-14755-3/SST-2018změna seznamu služebních míst v MV na dobu určitou
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 388/2017 Sb.o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance
I N A 342/2017 Sb.změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I N A 44/2017 Sb.změna nař. o přijetí osoby do služebního poměru na dobu určitou
I N 1/2017 (SN)pravidla pro práci v Informačním systému o státní službě
DEMODEMO
I N MV-133585-1/OSK-2016podrobnosti kárné odpovědnosti státních zaměstnanců
I N A 327/2016 Sb.změna nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců
DEMODEMO
I N 13/2015 (SN)pravidla etiky státních zaměstnanců
DEMODEMO
I N D 11/2015 (SN)postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců
DEMODEMO
I N A 279/2015 Sb.změna nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců
I N D 274/2015 Sb.stanovení diplomatických a konzulárních hodností
DEMODEMO
DEMODEMO
I N D 5/2015 (SN)zkušební komise číslo I pro obor Organizační věci státní služby
DEMODEMO
I N 3/2015 (SN)podrobnosti vydávání služebních předpisů
I N D 162/2015 Sb.o podrobnostech úřednické zkoušky
DEMODEMO
DEMODEMO
I N P 144/2015 Sb.výkon státní služby z jiného místa a sladění s osobním životem
DEMODEMO
I N D 136/2015 Sb.o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
DEMODEMO
I N P D 134/2015 Sb.podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců
I R N D 1/2015 (SN)další požadavky pro služební místa státních tajemníků
I N A D 106/2015 Sb.o oborech státní služby
I N 92/2015 Sb.o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO