Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Prováděcí předpisy k - 263/2016 Sb.

Předpis/ČísloNázev
I N 250/2020 Sb.o stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. a IV. kategorie
DEMODEMO
I N 266/2019 Sb.o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
I N 329/2017 Sb.o požadavcích na projekt jaderného zařízení
I N 162/2017 Sb.o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
DEMODEMO
I N 21/2017 Sb.o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
I N 464/2016 Sb.dotace ze státního rozpočtu ke snížení míry ozáření z radonu
DEMODEMO
DEMODEMO
I N 408/2016 Sb.o požadavcích na systém řízení
I N 379/2016 Sb.schválení typu výrobků v oblasti mírového využívání jad. energie
DEMODEMO
I N 377/2016 Sb.požadavky na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem
DEMODEMO
I N 375/2016 Sb.o vybraných položkách v jaderné oblasti
DEMODEMO
I N 362/2016 Sb.podmínky dotace v některých existujících expozičních situacích
DEMODEMO
I N 360/2016 Sb.o monitorování radiační situace
DEMODEMO
I N 358/2016 Sb.požadavky na zajišťování kvality a bezpečnosti zařízení
DEMODEMO