Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Speciální předpisy k - 40/1964 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
DEMODEMO
I P A D U 82/1998 Sb.o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
DEMODEMO
DEMODEMO
I P A D U 123/1996 Z.z.o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov
DEMODEMO
I R P A D U 87/1995 Sb.o spořitelních a úvěrních družstvech
I R A D U 188/1994 Z.z.o ochrane hospodárskej súťaže
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 160/1993 Z.z.o opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov
I R P A D S U 591/1992 Sb.o cenných papírech
I R P A D U 265/1992 Sb.o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
DEMODEMO
I R P A D S U 513/1991 Sb.obchodní zákoník
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R A D S U 58/1969 Sb.o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO