Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Speciální předpisy k - 65/1965 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I R P D U 320/1993 Z.z.Náhrady po skončení pracov. neschopnosti z prac. úrazu
I R P A D S U 283/1993 Sb.o státním zastupitelství
I R P D U 182/1993 Sb.o Ústavním soudu
I R A D U 166/1993 Sb.o Nejvyšším kontrolním úřadu
I R P A D U 38/1993 Z.z.o organizácii Ústavného súdu SR a o konaní pred ním
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 513/1991 Sb.obchodní zákoník
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D S U 427/1990 Sb.o převodech vlastnictví státu k věcem na jiné právnické osoby
I R N A D U 374/1990 Sb.o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
DEMODEMO
I R N D U 196/1989 Sb.o pružné pracovní době
I R P A D U 133/1985 Sb.o požární ochraně
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO
DEMODEMO