Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Speciální předpisy k - 513/1991 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I D U 207/1996 Z.z.o nadáciách
I P A D U 123/1996 Z.z.o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov
I P A D U 85/1996 Sb.o advokacii
I R P A D U 248/1995 Sb.o obecně prospěšných společnostech
I R P A D U 87/1995 Sb.o spořitelních a úvěrních družstvech
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 263/1993 Z.z.o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác
I R P A D U 160/1993 Z.z.o opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov
I R P A D S U 591/1992 Sb.o cenných papírech
I R P D S U 248/1992 Sb.o investičních společnostech a investičních fondech
DEMODEMO
DEMODEMO
I R P A D U 424/1991 Sb.o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
DEMODEMO
I R P A D S U 44/1988 Sb.horní zákon