Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledáníObsah§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Subsidární předpisy k - 100/1977 Sb.
Přehled textu všech příslušných derogací nebo vztahů

Předpis/ČísloNázev
I R P A D S 10/1996 Z.z.o kontrole v štátnej správe
I R P A D S U 287/1994 Z.z.o ochrane prírody a krajiny