Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § A 179/2019 Sb.změna zákona o ochraně spotřebitele
I V § A 178/2019 Sb.změna zákona o podpoře sportu a některých dalších zákonů
I V § A 177/2019 Sb.změna zákona o registru smluv
I V § A 176/2019 Sb.změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a dalších zákonů
I V § A 36/2019 Sb.m.s.změna Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
I V § A 35/2019 Sb.m.s.sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu s USA o vědeckotechnické spolupráci
I V § N A 175/2019 Sb.změna vyhlášky o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
I V § N A 174/2019 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech označování zvířat a jejich evidence
I V § 173/2019 Sb.návrh na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb.
I V § N 172/2019 Sb.o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami č. 01/2019
I V § N A 171/2019 Sb.změna vyhlášky o stanovení doby setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání
I V § N A 170/2019 Sb.o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
I V § N 169/2019 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %
I V § N 168/2019 Sb.emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %
I V § N 167/2019 Sb.emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %
I V § N A 166/2019 Sb.změna vyhlášky o vzoru paměťové karty řidiče
I V § A 165/2019 Sb.změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
I V § A 164/2019 Sb.změna zákona o nemocenském pojištění a některých dalších zákonů
I V § A 163/2019 Sb.změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
I V § N 162/2019 Sb.o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § 161/2019 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení právní úpravy uchovávání údajů o elektronické komunikaci
I V § A 34/2019 Sb.m.s.změna Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
I V § 33/2019 Sb.m.s.sjednání Smlouvy s Vietnamem o předávání odsouzených osob
I V § 32/2019 Sb.m.s.sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci s Bangladéší
I V § N A 160/2019 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky
I V § N A 159/2019 Sb.změna vyhlášky o provedení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
I V § N A 158/2019 Sb.změna některých nařízení v oblasti odměňování ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
I V § N A 157/2019 Sb.změna nařízení o rovnocennosti zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
I V § N A 156/2019 Sb.změna seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
I V § N 155/2019 Sb.celkový počet odběrných míst elektřiny a celkové množství plynu spotřebované v ČR v roce 2018
I V § N 154/2019 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I V § N A 153/2019 Sb.o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
I V § N 152/2019 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
I V § N 151/2019 Sb.o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel
I V § N 150/2019 Sb.o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
I V § N A 149/2019 Sb.změna Řádu pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
I V § N A 148/2019 Sb.podmínky poskytnutí dotace na zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů
I V § N 147/2019 Sb.vyhlášení celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 146/2019 Sb.změna nařízení o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních