Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § 21/2018 Sb.m.s.memorandum o dohodě s USA o přidělování obranného personálu ČR
I V § N A 66/2018 Sb.změna vyhlášky o podrobnější úpravě územního rozhodování
I V § N 65/2018 Sb.vyhlášení částek 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
I V § N 64/2018 Sb.způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
I V § N A 63/2018 Sb.zrušení některých nařízení v oblasti požadavků na výrobky
I V § 20/2018 Sb.m.s.Evropsko-středomořská letecká dohoda
I V § 62/2018 Sb.návrh na vyslovení neústavnosti části zákona o loteriích
I V § N 61/2018 Sb.o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů
I V § 60/2018 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb.
I V § N A 59/2018 Sb.změna seznamu výzkumných org. přijímajících prac. ze třetích zemí
I V § N A 58/2018 Sb.o doplňcích stravy a složení potravin
I V § N 57/2018 Sb.vyhlášení celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N 56/2018 Sb.výše průměrné hrubé roční mzdy v r. 2017 pro vydání modrých karet
I V § N 55/2018 Sb.o vydání zlaté mince "Hrad Zvíkov" po 5 000 Kč
I V § N 54/2018 Sb.o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě
I V § N 53/2018 Sb.o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků
I V § N A 52/2018 Sb.změna a zrušení předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
I V § N 51/2018 Sb.o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala
I V § N 50/2018 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika
I V § N 49/2018 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny
I V § A 19/2018 Sb.m.s.pozastavení provádění Dohody s Jemenem o zrušení vízové povinnosti
I V § 18/2018 Sb.m.s.smlouva s Francií o spolupráci v obl. průzkumu kosmického prostoru
I V § N A 48/2018 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává stavební a technický řád drah
I V § N A 47/2018 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává dopravní řád drah
I V § 17/2018 Sb.m.s.o změnách prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám
I V § A 16/2018 Sb.m.s.změna Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
I V § N A 46/2018 Sb.změna sazebníku náhrad nákladů za úkony vykonávané ÚKZÚZ
I V § N A 45/2018 Sb.o péči a podkladech k vyhlašování chráněných území
I V § N 44/2018 Sb.o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti
I V § N A 43/2018 Sb.podmínky poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti