Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 290/2021 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N A 289/2021 Sb.změna vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
I V § 288/2021 Sb.ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 školského zákona
I V § N A 287/2021 Sb.změna vyhlášky o báňsko-technické evidenci
I V § A 286/2021 Sb.změna občanského soudního řádu, exekučního řádu a některých dalších zákonů
I V § A 284/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím stavebního zákona
I V § A 283/2021 Sb.stavební zákon
I V § A 285/2021 Sb.změna zákona o státní sociální podpoře a zákona o daních z příjmů
I V § N 282/2021 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N 281/2021 Sb.k provedení zákonů o občanských průkazech, o cestovních dokladech a o základních registrech
I V § N A 280/2021 Sb.střelné zbraně a střelivo, které je možné přepravit z EU do ČR bez předchozího souhlasu orgánů ČR
I V § N 279/2021 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I V § N 278/2021 Sb.o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
I V § N A 277/2021 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
I V § N A 275/2021 Sb.změna vyhlášky o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů
I V § A 274/2021 Sb.změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a dalších souvisejících zákonů
I V § N 273/2021 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady
I V § A 32/2021 Sb.m.s.oprava překladu Druhého dodatkového protokolu k Evr. úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
I V § A 31/2021 Sb.m.s.oprava překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
I V § A 30/2021 Sb.m.s.oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních
I V § N A 276/2021 Sb.změna nařízení o použití peněžních prostředků SFPI na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou
I V § N A 272/2021 Sb.změna vyhlášky o školním stravování
I V § N A 271/2021 Sb.změna vyhlášky o předškolním vzdělávání a vyhlášky o základním vzdělávání
I V § A D 270/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
I V § P A 269/2021 Sb.o občanských průkazech
I V § N 268/2021 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 267/2021 Sb.o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2021
I V § N A 266/2021 Sb.změna vyhlášky o technických požadavcích na stavby
I V § A RS04/2021o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.
I V § N A 265/2021 Sb.změna vyhlášky o centrální evidenci exekucí
I V § N A 264/2021 Sb.změna vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
I V § N A 263/2021 Sb.změna vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb
I V § A D 261/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
I V § N A 262/2021 Sb.změna nařízení o použití peněžních prostředků SFPI na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou