Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § A 4/2022 Sb.ve věci návrhu na zrušení zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
I V § A RS01/2022o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.
I V § 3/2022 Sb.o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N A 2/2022 Sb.změna vyhlášky o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce
I V § N A 1/2022 Sb.o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
I V § N A 533/2021 Sb.změna nařízení o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
I V § N A 532/2021 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
I V § N A 531/2021 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců
I V § N A 530/2021 Sb.změna vyhl. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách a vyhl. o dokladech o vzdělání
I V § N 529/2021 Sb.o určení náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele přístupu k internetu
I V § N A D 528/2021 Sb.změna vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
I V § N 527/2021 Sb.o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a výše náhrad výdajů za konzultace prováděné SÚKL
I V § N A 526/2021 Sb.změna vyhlášky o správné lékárenské praxi a bližších podmínkách zacházení s léčivy
I V § N A 525/2021 Sb.změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
I V § N A 524/2021 Sb.o změně krizového opatření
I V § N 523/2021 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika
I V § N A 522/2021 Sb.změna vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
I V § N A 521/2021 Sb.změna vyhlášky o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
I V § 520/2021 Sb.další úpravy poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19
I V § 519/2021 Sb.o kompenzačním bonusu pro rok 2022
I V § 518/2021 Sb.o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
I V § N A 517/2021 Sb.změna některých vyhlášek v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
I V § N A 516/2021 Sb.o odborné justiční zkoušce, výběru a přípravě justičních kandidátů, výběru soudců a předsedů soudů
I V § N A 515/2021 Sb.změna prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách, jménu a příjmení
I V § N A 514/2021 Sb.změna vyhlášky o údajích předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu a dalších rozpočtů
I V § N A 513/2021 Sb.změna vyhlášky o regulačním výkaznictví
I V § N A 512/2021 Sb.o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
I V § N A 511/2021 Sb.změna sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
I V § N A 510/2021 Sb.změna vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
I V § N A 509/2021 Sb.změna vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
I V § N 508/2021 Sb.nařízení o úpravě náhrady
I V § N 507/2021 Sb.výše nákladů srovnatelných s nájemným pro účely příspěvku na bydlení pro rok 2022
I V § N A 506/2021 Sb.změna nařízení, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
I V § N A 505/2021 Sb.změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
I V § N A 504/2021 Sb.změna vyhlášek provádějících zákon o archivnictví a spisové službě
I V § N A 503/2021 Sb.změna seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí, které jsou kontaktními místy veřejné správy
I V § N A 502/2021 Sb.změna nařízení o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § N 501/2021 Sb.nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým
I V § N A 500/2021 Sb.podmínky poskytování zvláštních cen komunikační služby a internetu osobám se zvláštními potřebami
I V § N A 499/2021 Sb.změna nařízení o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
I V § N A 498/2021 Sb.o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
I V § N 497/2021 Sb.zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat
I V § N 496/2021 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N 495/2021 Sb.průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti
I V § N 494/2021 Sb.průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákoníku práce
I V § N 493/2021 Sb.platová základna soudců pro rok 2022
I V § N 492/2021 Sb.platová základna státních zástupců pro rok 2022
I V § N 491/2021 Sb.platová základna představitelů státní moci pro rok 2022
I V § N A 490/2021 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou
I V § N A 489/2021 Sb.registrační vyhláška
I V § N A 488/2021 Sb.o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
I V § N A 487/2021 Sb.změna vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě