Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 478/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů)
I V § N 477/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí)
I V § N 476/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
I V § N 475/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N 474/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N 473/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N A 472/2020 Sb.o změně krizových opatření
I V § N 471/2020 Sb.o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
I V § N A D 465/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí)
I V § N A D 464/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N A D 463/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
I V § N 462/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (subjekty kritické infrastruktury)
I V § 461/2020 Sb.o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti
I V § A 460/2020 Sb.změna zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 a insolvenčního zákona
I V § N A 453/2020 Sb.změna nařízení o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § N A 452/2020 Sb.změna krizových opatření vyhlášených pod č. 444/2020 Sb. a č. 447/2020 Sb.
I V § A 451/2020 Sb.změna zákona o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky
I V § A 450/2020 Sb.změna zákona o investičních pobídkách a zákona o daních z příjmů
I V § A 449/2020 Sb.změna zákona o úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
I V § A 448/2020 Sb.změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
I V § N D 447/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí)
I V § N D 446/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
I V § N D 445/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů)
I V § N D 444/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
I V § N D 443/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N A 442/2020 Sb.o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.
I V § N 441/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (odměna provozovateli informačního systému datových schránek)
I V § N A D 440/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance)
I V § N 439/2020 Sb.o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
I V § A 438/2020 Sb.úpravy poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
I V § 437/2020 Sb.úpravy v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem
I V § N 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
I V § N 435/2020 Sb.výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
I V § N A 434/2020 Sb.seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I V § N 433/2020 Sb.o údajích vedených v katalogu cloud computingu
I V § N A 430/2020 Sb.změna některých nařízení vlády v oblasti prohlašování některých památek za národní kulturní památky
I V § N 428/2020 Sb.o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021
I V § N A D 432/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí)
I V § N A 431/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
I V § N A 429/2020 Sb.o změně krizového opatření