Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § A 113/2018 Sb.změna vodního zákona a zákona o Státním fondu životního prostředí
I V § A 112/2018 Sb.změna zákona o střetu zájmů
I V § A 111/2018 Sb.změna zák. o podmínkách podnikání v cestovním ruchu a dalších zák.
I V § N A 110/2018 Sb.o tabákových nálepkách
I V § N A 109/2018 Sb.změna vyhl. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků samosprávy
I V § N A 108/2018 Sb.změna vyhlášky o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků
I V § N A 107/2018 Sb.změna vyhlášky k provedení zákona o občanských průkazech
I V § N 106/2018 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I V § N 105/2018 Sb.o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
I V § N 104/2018 Sb.o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy
I V § N A 103/2018 Sb.změna vyhl. o tvorbě volacích značek, identifikačních čísel a kódů
I V § N 102/2018 Sb.o vymezení nepodnikatelské sféry pro stanovení platové základny
I V § N A 101/2018 Sb.změna nař. o omezení nebezpečných látek v elektrických zařízeních
I V § N A 100/2018 Sb.o technické způsobilosti a prohlídkách vojenských vozidel
I V § 24/2018 Sb.m.s.dohoda o spolupráci při modernizaci železniční tratě Vídeň - Praha
I V § 99/2018 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení rozpočtových zákonů
I V § N A 98/2018 Sb.o vyhlášení seznamů hraničních přechodů a přeshraničních propojení
I V § N A 97/2018 Sb.změna nařízení o investování investičních fondů
I V § N 96/2018 Sb.o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů
I V § N A 95/2018 Sb.změna vyhl. o množitelských porostech a materiálu některých druhů
I V § A 94/2018 Sb.změna daňového řádu a dalších souvisejících zákonů
I V § 93/2018 Sb.podmínky využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
I V § A 92/2018 Sb.změna zákona o sociálním zabezpečení a některých dalších zákonů
I V § A 91/2018 Sb.změna z. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
I V § A 90/2018 Sb.změna zákona o vývozu a dovozu zboží pro výkon trestu smrti
I V § A 89/2018 Sb.změna zákona o ČNB a zákona o oběhu bankovek a mincí
I V § 88/2018 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N 87/2018 Sb.o vydání výměru MF o změně seznamu zboží s regulovanými cenami
I V § N A 86/2018 Sb.změna nařízení o technických požadavcích na hračky
I V § N 85/2018 Sb.o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí
I V § N 84/2018 Sb.o vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR
I V § N A 83/2018 Sb.změna nařízení o oceněních udělovaných Ministerstvem školství
I V § N A 82/2018 Sb.vyhláška o kybernetické bezpečnosti
I V § A 81/2018 Sb.návrh na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb.
I V § N A 80/2018 Sb.změna seznamu vinařských podoblastí, obcí a viničních tratí
I V § 23/2018 Sb.m.s.smlouva s Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění
I V § N A 79/2018 Sb.o způsobu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území