Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 235/2022 Sb.o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití
I V § N 234/2022 Sb.emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2030, 5,00 %
I V § N 233/2022 Sb.emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 %
I V § A 25/2022 Sb.m.s.dohoda s Indonéskou republikou o letecké dopravě
I V § A 232/2022 Sb.změna energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie
I V § N A 231/2022 Sb.změna nařízení o údajích centrálního registru administrativních budov
I V § N A 230/2022 Sb.změna vyhlášky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
I V § N A 229/2022 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává dopravní řád drah
I V § N A 228/2022 Sb.změna nařízení o dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
I V § A 24/2022 Sb.m.s.dohoda o ukončení platnosti dohody s Rakouskem o podpoře a ochraně investic
I V § N A 227/2022 Sb.změna vyhlášky o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
I V § A 226/2022 Sb.změna zákona o kybernetické bezpečnosti
I V § A 225/2022 Sb.zákon o prekurzorech výbušnin
I V § N A 224/2022 Sb.změna vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
I V § N A 223/2022 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
I V § N A 222/2022 Sb.změna vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
I V § A 221/2022 Sb.změna zákona o důchodovém pojištění a některých dalších zákonů
I V § N A 220/2022 Sb.změna vyhlášky o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
I V § N A 219/2022 Sb.změna vyhlášky o stanovení podmínek pro používání léčivých přípravků s obsahem konopí
I V § N 218/2022 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § A 217/2022 Sb.změna zákona o silniční dopravě a dalších souvisejících zákonů
I V § A 216/2022 Sb.změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a dalších souvisejících zákonů
I V § A 215/2022 Sb.změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
I V § A 214/2022 Sb.o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
I V § 23/2022 Sb.m.s.o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno
I V § N 213/2022 Sb.o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu
I V § N 212/2022 Sb.o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie