Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § A 18/2019 Sb.m.s.změna Dohody s Rakouskem o vzájemném zastupování ve vydávání víz
I V § A 17/2019 Sb.m.s.oprava českého překladu změny Úmluvy TIR
I V § N 113/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 112/2019 Sb.podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních bytů
I V § A 111/2019 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
I V § A 110/2019 Sb.o zpracování osobních údajů
I V § N 109/2019 Sb.vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR
I V § N 108/2019 Sb.o vydání stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby
I V § N A 107/2019 Sb.změna vyhlášky o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
I V § N A 106/2019 Sb.změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona
I V § 16/2019 Sb.m.s.mezinárodní úmluva o ochraně rostlin
I V § N 105/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 104/2019 Sb.výše průměrné hrubé roční mzdy za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet
I V § N 103/2019 Sb.vyhlášení částek 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
I V § N A 102/2019 Sb.o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
I V § N A 101/2019 Sb.změna seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil
I V § A 100/2019 Sb.změna zákona o náhradách škod způsobených chráněnými živočichy
I V § 15/2019 Sb.m.s.o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
I V § A 14/2019 Sb.m.s.změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
I V § A 99/2019 Sb.o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
I V § A 98/2019 Sb.změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
I V § A 97/2019 Sb.změna transplantačního zákona
I V § N 96/2019 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny ke 100. výročí zavedení československé koruny
I V § N A 95/2019 Sb.změna vyhlášky o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
I V § N 94/2019 Sb.vyhlášení celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § 93/2019 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N 92/2019 Sb.o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele
I V § N A 91/2019 Sb.změna nařízení o nezabavitelných částkách
I V § A 90/2019 Sb.změna lesního zákona
I V § 89/2019 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 196/2012 Sb.
I V § N A 88/2019 Sb.změna vyhlášky o srážkách z odměny odsouzených
I V § N A 87/2019 Sb.změna nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce
I V § N A 86/2019 Sb.změna vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
I V § N A 85/2019 Sb.změna vyhlášek provádějících zákon o archivnictví a spisové službě
I V § N 84/2019 Sb.o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
I V § N 83/2019 Sb.o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
I V § N A 82/2019 Sb.o tabákových nálepkách
I V § N A 81/2019 Sb.o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
I V § A 80/2019 Sb.změna některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů