Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § 55/2019 Sb.m.s.o přístupu k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
I V § 54/2019 Sb.m.s.o přístupu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
I V § N A 323/2019 Sb.změna vyhlášky o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
I V § N A 322/2019 Sb.změna nařízení o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
I V § N 321/2019 Sb.nařízení o úpravě náhrady
I V § N A 320/2019 Sb.o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
I V § N A 319/2019 Sb.o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
I V § N A 318/2019 Sb.změna seznamu katastrálních území s přiřazenými cenami pozemků
I V § N 317/2019 Sb.náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti
I V § N A 316/2019 Sb.změna vyhlášky o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
I V § A 315/2019 Sb.změna zákona o státním zastupitelství a některých dalších zákonů
I V § A 314/2019 Sb.změna lesního zákona a dalších souvisejících zákonů
I V § A 313/2019 Sb.změna zákona o dráhách
I V § A 312/2019 Sb.změna stavebního zákona a vodního zákona
I V § A 311/2019 Sb.změna zákona o elektronických komunikacích
I V § N A 310/2019 Sb.o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
I V § A 309/2019 Sb.ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
I V § N A 308/2019 Sb.změna vyhlášky o okruhu cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště
I V § A 53/2019 Sb.m.s.změna Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států
I V § N A 307/2019 Sb.změna vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
I V § N 306/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 305/2019 Sb.změna vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
I V § N A 304/2019 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
I V § A 303/2019 Sb.návrh na zrušení části § 18a odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů
I V § A 302/2019 Sb.návrh na zrušení části § 9 odst. 5 advokátního tarifu
I V § N A 301/2019 Sb.změna katastrální vyhlášky
I V § N A 300/2019 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státních zaměstnanců
I V § N A 299/2019 Sb.změna nařízení o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst
I V § N A 298/2019 Sb.o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
I V § N 297/2019 Sb.platová základna představitelů státní moci pro rok 2020
I V § N 296/2019 Sb.platová základna státních zástupců pro rok 2020
I V § N 295/2019 Sb.platová základna soudců pro rok 2020
I V § N 294/2019 Sb.o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2019
I V § N 293/2019 Sb.o Programu statistických zjišťování na rok 2020
I V § 52/2019 Sb.m.s.memorandum o dohodě s USA o přidělování styčných důstojníků
I V § N A 292/2019 Sb.změna seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I V § N 291/2019 Sb.o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny
I V § N A 290/2019 Sb.o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
I V § N 289/2019 Sb.prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
I V § N A 288/2019 Sb.o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
I V § N 287/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 286/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 285/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 284/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 283/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek