Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § 112/2022 Sb.ve věci návrhu na zrušení částí § 29 občanského zákoníku a § 13 zákona o evidenci obyvatel
I V § N A 111/2022 Sb.změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání a vyhlášky o krajských normativech
I V § N A 110/2022 Sb.o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů
I V § N A 109/2022 Sb.změna vyhlášky o stanovení druhů příjmu a majetku pro mezinárodní výměnu informací při správě daní
I V § N A 108/2022 Sb.změna nařízení o použití finančních prostředků SFPI na pořízení a výstavbu bytů a domů
I V § N A 107/2022 Sb.změna nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí z pohonných hmot
I V § N A 106/2022 Sb.o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.
I V § N 105/2022 Sb.o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy při financování státního dluhu
I V § N 104/2022 Sb.o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele
I V § N 103/2022 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N A 102/2022 Sb.změna nařízení o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
I V § N 101/2022 Sb.o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
I V § N A 100/2022 Sb.změna vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby v roce 2021
I V § N 99/2022 Sb.o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023
I V § N A 98/2022 Sb.o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného
I V § N 97/2022 Sb.k provedení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů
I V § A 96/2022 Sb.změna některých zákonů související s implementací předpisů EU týkajících se unie kapitálových trhů
I V § N A 95/2022 Sb.změna vyhlášky o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě
I V § N A 94/2022 Sb.změna vyhlášky o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě
I V § A 93/2022 Sb.změna zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty
I V § A 92/2022 Sb.změna zákona o státních svátcích, ostatních svátcích, významných dnech a o dnech pracovního klidu
I V § A 91/2022 Sb.zákon o panevropském osobním penzijním produktu
I V § A 90/2022 Sb.změna zákona o námořní plavbě
I V § A 89/2022 Sb.změna zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
I V § N 88/2022 Sb.o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2022
I V § N 87/2022 Sb.emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2026, 6,00%
I V § N 86/2022 Sb.emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2024, VAR%
I V § N 85/2022 Sb.emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022-2024, 0,00%
I V § A 14/2022 Sb.m.s.pozastavení zastupování Litvou při vydávání krátkodobých schengenských víz na konzulátu v Grodnu
I V § A 13/2022 Sb.m.s.výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
I V § A 12/2022 Sb.m.s.výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor se závislým územím Spojeného království Montserrat
I V § A 11/2022 Sb.m.s.výpověď Smlouvy s Anguillou týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor
I V § N 84/2022 Sb.krizové opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
I V § 83/2022 Sb.o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N A 82/2022 Sb.změna vyhlášky o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
I V § N 81/2022 Sb.o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí
I V § N A 80/2022 Sb.o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
I V § N A 79/2022 Sb.vyhláška o technicko-ekonomických parametrech
I V § N A 78/2022 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
I V § A 10/2022 Sb.m.s.změna dohody s Maďarskem o vzájemném zastupování při zpracovávání víz
I V § A 9/2022 Sb.m.s.zrušení dočasného pozastavení provádění Dohody s Novým Zélandem o programu pracovní dovolené