Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 261/2019 Sb.o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
I V § N 260/2019 Sb.všeobecný vyměřovací základ za rok 2018
I V § N 259/2019 Sb.o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
I V § N 258/2019 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I V § N 257/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § A 256/2019 Sb.změna zákona o evidenci tržeb a zákona o dani z přidané hodnoty
I V § A 255/2019 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o znalcích a zákona o soudních tlumočnících
I V § A 254/2019 Sb.o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
I V § N A 253/2019 Sb.o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
I V § N A 252/2019 Sb.změna vyhl. o činnostech zdravotnických pracovníků a vyhl. o zkouškách podle zák. 96/2004 Sb.
I V § N A 251/2019 Sb.změna vyhlášky proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
I V § A 48/2019 Sb.m.s.sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy s Běloruskem o důchodovém zabezpečení
I V § D 47/2019 Sb.m.s.sjednání Smlouvy s Běloruskem o důchodovém zabezpečení
I V § N 250/2019 Sb.o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
I V § N 249/2019 Sb.o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
I V § N A 248/2019 Sb.změna vyhl. o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a vyhl. o poskytování poradenských služeb
I V § A 46/2019 Sb.m.s.změna a ukončení platnosti Dohody s Polskem o podpoře a vzájemné ochraně investic
I V § 45/2019 Sb.m.s.o přístupu České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
I V § N 247/2019 Sb.o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N A 246/2019 Sb.o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
I V § N 245/2019 Sb.o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
I V § A 244/2019 Sb.změna zákona o důchodovém pojištění
I V § N A 243/2019 Sb.změna vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
I V § N 242/2019 Sb.emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026, 1,25 %
I V § N 241/2019 Sb.emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026, CPI %
I V § N 240/2019 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX %
I V § N 239/2019 Sb.vyhlášení celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § 238/2019 Sb.o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N 237/2019 Sb.o vydání zlaté mince "Hrad Švihov" po 5 000 Kč
I V § N 236/2019 Sb.o ocenění udělovaném předsedou vlády