Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 386/2021 Sb.o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
I V § N A 385/2021 Sb.o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
I V § N A 384/2021 Sb.o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
I V § N A 383/2021 Sb.změna vyhlášky o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
I V § A 382/2021 Sb.změna zákona o podporovaných zdrojích energie a dalších souvisejících zákonů
I V § N 381/2021 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I V § N 380/2021 Sb.výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022
I V § N 379/2021 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského
I V § N A 378/2021 Sb.změna vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
I V § N A 377/2021 Sb.změna vyhlášky o požární prevenci
I V § N A 376/2021 Sb.změna vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
I V § N A 375/2021 Sb.změna vyhlášky o náhradě za používání motorových vozidel, stravném, průměrné ceně pohonných hmot
I V § A 374/2021 Sb.změna zákona o elektronických komunikacích a některých dalších zákonů
I V § N 373/2021 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N 372/2021 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
I V § A 371/2021 Sb.změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a některých dalších zákonů
I V § N 370/2021 Sb.emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022-2028, CPI %
I V § N 369/2021 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2022-2028, FIX %
I V § N A 368/2021 Sb.změna nařízení o příspěvku ke zmírnění soc. dopadů souvisejících s útlumem těžby uhlí nebo uranu
I V § A 367/2021 Sb.o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb.,
I V § A 366/2021 Sb.změna zákona o návykových látkách, zákona o léčivech a některých dalších zákonů
I V § A 365/2021 Sb.změna zákona o silničním provozu a zákona o pozemních komunikacích
I V § A 364/2021 Sb.změna zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů
I V § A 363/2021 Sb.změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících zákonů
I V § A 362/2021 Sb.změna energetického zákona a dalších souvisejících zákonů
I V § N 361/2021 Sb.o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
I V § N A 360/2021 Sb.změna vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území
I V § N A 359/2021 Sb.změna nařízení o látkách s anabolickým a jiným hormonálním účinkem pro účely trestního zákoníku
I V § N A 358/2021 Sb.změna některých vyhlášek v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon o DPH
I V § N 357/2021 Sb.o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
I V § N 356/2021 Sb.všeobecný vyměřovací základ za rok 2020
I V § A 355/2021 Sb.změna zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona
I V § N A 354/2021 Sb.změna vyhl. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
I V § A 353/2021 Sb.změna zákona o bankách a některých dalších zákonů
I V § 352/2021 Sb.o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
I V § N 351/2021 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N A 350/2021 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
I V § N 349/2021 Sb.o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022
I V § N 348/2021 Sb.o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
I V § N A 347/2021 Sb.změna nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců
I V § N A 346/2021 Sb.změna vyhlášky o provedení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
I V § N 345/2021 Sb.o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
I V § A 344/2021 Sb.ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi
I V § N 343/2021 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 342/2021 Sb.změna nařízení o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
I V § A 35/2021 Sb.m.s.protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Gruzií
I V § D 34/2021 Sb.m.s.dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Gruzií o společném leteckém prostoru
I V § 33/2021 Sb.m.s.o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením
I V § N A 341/2021 Sb.změna technické vyhlášky o účetních záznamech
I V § N A 340/2021 Sb.změna konsolidační vyhlášky státu