Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 167/2021 Sb.o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy při financování státního dluhu
I V § N 166/2021 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I V § N A 165/2021 Sb.změna vyhlášky o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
I V § N 164/2021 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 163/2021 Sb.změna vyhlášky k provedení zákona o centrální evidenci účtů
I V § N A 162/2021 Sb.o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně
I V § A 161/2021 Sb.změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a některých dalších zákonů
I V § 160/2021 Sb.o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie COVID-19
I V § N A 159/2021 Sb.o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
I V § N A 158/2021 Sb.změna vyhlášky o ochraně pokusných zvířat
I V § N A 156/2021 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
I V § N A 157/2021 Sb.změna vyhlášky, kterou se provádějí ustanovení zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
I V § N 145/2021 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § 144/2021 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N 143/2021 Sb.výše průměrné hrubé roční mzdy za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet
I V § N 142/2021 Sb.o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele
I V § N 141/2021 Sb.o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
I V § N A 140/2021 Sb.o energetickém auditu
I V § A 155/2021 Sb.změna zákonů č. 38/2021 Sb. (změna o. s. ř. a dalších zákonů) a č. 191/2020 Sb. (lex COVID justice)
I V § N 154/2021 Sb.ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
I V § A 153/2021 Sb.změna zákona o vysokých školách
I V § A 152/2021 Sb.změna zákona o metrologii
I V § 151/2021 Sb.o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
I V § A 150/2021 Sb.změna zákona o Vojenském zpravodajství a některých dalších zákonů
I V § N 149/2021 Sb.emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI
I V § N 148/2021 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX %
I V § N A 147/2021 Sb.o změně krizových opatření
I V § N 146/2021 Sb.o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
I V § A 15/2021 Sb.m.s.doplnění oznámení k části Přílohy A k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
I V § N 138/2021 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 137/2021 Sb.změna nařízení o technických požadavcích na hračky
I V § N 139/2021 Sb.o přijetí krizového opatření (přednostní zásobování medicinálním kyslíkem)