Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N A 303/2020 Sb.změna vyhlášky o technických prohlídkách vozidel a vyhlášky o technických silničních kontrolách
I V § N A 302/2020 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou
I V § 301/2020 Sb.o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie COVID-19
I V § A 300/2020 Sb.o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
I V § A 299/2020 Sb.změna některých daňových zákonů a zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § A 287/2020 Sb.o vyhlášení dokladů osvědčujících kvalifikaci lékaře, farmaceuta, sestry a porodní asistentky v EU
I V § 286/2020 Sb.ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
I V § A 285/2020 Sb.změna zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů
I V § A 284/2020 Sb.změna školského zákona
I V § A 283/2020 Sb.změna daňového řádu a dalších souvisejících zákonů
I V § A 282/2020 Sb.změna zákona o volbách do Evropského parlamentu
I V § N 292/2020 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N 291/2020 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I V § N 290/2020 Sb.celkový počet odběrných míst elektřiny a celkové množství plynu spotřebované v ČR v roce 2019
I V § N 289/2020 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
I V § 288/2020 Sb.stanovení termínu předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
I V § N 281/2020 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N A 280/2020 Sb.o stanovení pravidel pro zařazení motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
I V § N A 279/2020 Sb.změna vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
I V § N A 278/2020 Sb.změna vyhlášky o náležitostech žádosti o udělení licence v lesním hospodářství
I V § N A 277/2020 Sb.změna nařízení o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
I V § N 276/2020 Sb.emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, CPI %
I V § N 275/2020 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, FIX %
I V § N 274/2020 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
I V § N 273/2020 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § A 22/2020 Sb.m.s.změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
I V § N A 272/2020 Sb.o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
I V § N A 271/2020 Sb.o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
I V § N A 270/2020 Sb.změna nařízení o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
I V § N A 269/2020 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává stavební a technický řád drah
I V § 21/2020 Sb.m.s.o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy se Sýrií o sociálním zabezpečení
I V § 20/2020 Sb.m.s.o sjednání Smlouvy se Sýrií o sociálním zabezpečení
I V § N A 268/2020 Sb.změna nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
I V § N A 267/2020 Sb.o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu České národní bance
I V § N A 266/2020 Sb.změna vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s epidemií v roce 2020
I V § N A 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
I V § N A 264/2020 Sb.o energetické náročnosti budov
I V § A 263/2020 Sb.změna zákona o úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
I V § A 262/2020 Sb.změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § A 261/2020 Sb.změna zákona o obecní policii
I V § N 260/2020 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy
I V § N A 259/2020 Sb.změna seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a vyhlášky o preventivních prohlídkách
I V § N A 258/2020 Sb.změna seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
I V § N A 257/2020 Sb.o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku