Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N A 427/2020 Sb.o změně krizového opatření
I V § N A 423/2020 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
I V § A 422/2020 Sb.změna zákona, kterým se mění živnostenský zákon a další související zákony
I V § N A 426/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů)
I V § N D 425/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení prodeje, služeb, kulturních akcí)
I V § N A 424/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)
I V § N A 421/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N 420/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích)
I V § N 419/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zaměstnávání cizinců při provádění krizových opatření)
I V § N 418/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zdravotní způsobilost, periodické lékařské prohlídky, posudky...)
I V § N A 417/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (změna usnesení č. 409/2020 Sb.)
I V § N 416/2020 Sb.o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření SARS CoV-2
I V § A 45/2020 Sb.m.s.oprava ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2017 Sb. m. s.
I V § A 44/2020 Sb.m.s.protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskem
I V § D 43/2020 Sb.m.s.dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Moldavskem
I V § A 42/2020 Sb.m.s.protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a Jordánskem
I V § D 41/2020 Sb.m.s.evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a Jordánskem
I V § A 40/2020 Sb.m.s.protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a Izraelem
I V § D 39/2020 Sb.m.s.evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a Izraelem
I V § N A 415/2020 Sb.změna nařízení o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s útlumem těžby černého uhlí
I V § N 406/2020 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR
I V § N 414/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (nezbytná péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro některé zaměstnance)
I V § N 413/2020 Sb.o zabezpečení a organizaci poskytování soc. služeb - zákaz vycházení pro vybrané druhy soc. služeb
I V § N 412/2020 Sb.o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
I V § N 411/2020 Sb.o zajištění poskytování sociálních služeb a péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
I V § N 410/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek)
I V § N D 409/2020 Sb.k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
I V § N A D 408/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N A D 407/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz a omezení hromadných akcí, stravovacích služeb, prodejen...)
I V § N A 405/2020 Sb.změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou a dalších vyhlášek
I V § N A 404/2020 Sb.změna vyhlášky o předkládání informací penzijní společností České národní bance
I V § A 403/2020 Sb.změna zákona o urychlení výstavby infrastruktury a dalších souvisejících zákonů
I V § N A 397/2020 Sb.o vzdělávání v základních kmenech lékařů
I V § N 402/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních soc. služeb)
I V § N D 401/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení provozu škol)
I V § N D 400/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz a omezení hromadných akcí, stravovacích služeb, prodejen...)
I V § N A 399/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz a omezení hromadných akcí, stravovacích služeb, prodejen...)
I V § N D 398/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů)
I V § N 396/2020 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu Děčín
I V § N 395/2020 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů
I V § N A 394/2020 Sb.změna nařízení o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
I V § N 393/2020 Sb.o digitální technické mapě kraje
I V § N D 392/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (hromadné akce, stravovací služby)
I V § N 391/2020 Sb.o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu SARS CoV-2
I V § N 390/2020 Sb.emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI %
I V § N 389/2020 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX %
I V § N 388/2020 Sb.o maximální částce příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
I V § N 387/2020 Sb.o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
I V § A 386/2020 Sb.zrušení zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
I V § N A 385/2020 Sb.o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
I V § N A 384/2020 Sb.změna nařízení o dalších vozidlech, která mohou být vybavena zvláštním výstražným zařízením
I V § N 383/2020 Sb.o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
I V § N 382/2020 Sb.o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
I V § N 381/2020 Sb.všeobecný vyměřovací základ za rok 2019
I V § N A 380/2020 Sb.změna seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil