Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N A 41/2020 Sb.změna nařízení, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
I V § N A 40/2020 Sb.změna vyhlášky o registraci vozidel
I V § A 39/2020 Sb.zákon o realitním zprostředkování
I V § 9/2020 Sb.m.s.dohoda mezi státy zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu EU
I V § N 38/2020 Sb.emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2025, 1,25 %
I V § N A 37/2020 Sb.změna seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I V § N 36/2020 Sb.vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy
I V § N A 35/2020 Sb.o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
I V § A 34/2020 Sb.změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
I V § A 33/2020 Sb.změna zákona o obchodních korporacích a dalších souvisejících zákonů
I V § 8/2020 Sb.m.s.o sjednání Dohody o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
I V § N A 32/2020 Sb.změna vyhlášky o správné lékárenské praxi a bližších podmínkách zacházení s léčivy
I V § N A 31/2020 Sb.změna nařízení vlády o požadavcích dle aktů dobrého zemědělského a enviromentálního stavu
I V § 30/2020 Sb.návrh na zrušení § 18 zákona o státní sociální podpoře
I V § N A 29/2020 Sb.změna nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
I V § A 28/2020 Sb.návrh na zrušení části § 9 odst. 5 advokátního tarifu
I V § N 27/2020 Sb.o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Velké Británie z EU
I V § N A 26/2020 Sb.seznam dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území EU a dalších států
I V § N A 25/2020 Sb.o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
I V § A 7/2020 Sb.m.s.změna dohody s Maďarskem o vzájemném zastupování při zpracování víz
I V § A 6/2020 Sb.m.s.o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
I V § N A 24/2020 Sb.změna prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě
I V § N 23/2020 Sb.o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
I V § N A 22/2020 Sb.změna vyhl. o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí
I V § N A 21/2020 Sb.změna vyhlášky o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol
I V § N A 20/2020 Sb.změna vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
I V § N A 19/2020 Sb.jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
I V § N A 18/2020 Sb.o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
I V § N A 17/2020 Sb.změna vyhlášky o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
I V § N 16/2020 Sb.o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na energetickou modernizaci bytových domů