Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § A 263/2020 Sb.změna zákona o úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
I V § A 262/2020 Sb.změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § A 261/2020 Sb.změna zákona o obecní policii
I V § N 260/2020 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy
I V § N A 259/2020 Sb.změna seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a vyhlášky o preventivních prohlídkách
I V § N A 258/2020 Sb.změna seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
I V § N A 257/2020 Sb.o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
I V § N A 256/2020 Sb.změna vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
I V § A 255/2020 Sb.o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
I V § A 254/2020 Sb.ve věci návrhů na zrušení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských produktů
I V § 253/2020 Sb.stanovisko k posuzování skutečností dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení
I V § N 252/2020 Sb.vyhlášení částek 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
I V § N A 251/2020 Sb.změna nařízení o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
I V § N 250/2020 Sb.o stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. a IV. kategorie
I V § 249/2020 Sb.o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 v oblasti sportu
I V § 248/2020 Sb.o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 při platební neschopnosti zaměstnavatele
I V § 247/2020 Sb.o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
I V § N 246/2020 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 245/2020 Sb.o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2020
I V § N A 244/2020 Sb.změna nařízení o údajích centrálního registru administrativních budov
I V § 243/2020 Sb.o pravomoci policie postihovat porušení opatření nařízených v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § 242/2020 Sb.ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina
I V § N 241/2020 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I V § N 240/2020 Sb., kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
I V § N 239/2020 Sb.o vydání zlaté mince "Hrad Bečov nad Teplou" po 5 000 Kč
I V § A 238/2020 Sb.změna zákona o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících zákonů
I V § A 237/2020 Sb.změna zákona o oceňování majetku a dalších souvisejících zákonů
I V § N A 236/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (posouzení zdravotní způsobilosti, pracovnělékařské prohlídky)
I V § N A 235/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (změna pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb)
I V § A 234/2020 Sb.změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § N A 233/2020 Sb.o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s opatřeními při epidemii SARS CoV-2
I V § N 232/2020 Sb.o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
I V § A 231/2020 Sb.změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
I V § A 230/2020 Sb.změna zákona o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s opatřeními při epidemii v roce 2020
I V § A 229/2020 Sb.změna zákona o spotřebních daních v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
I V § 228/2020 Sb.poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky
I V § A 227/2020 Sb.o zrušení krizového opatření (zajištění poskytování zdravotních služeb a zajištění poskytování péče)
I V § N A 226/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (vstup na území České republiky)
I V § N A 225/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (letecká doprava s cestujícími na palubě přes hranice ČR)