Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N A 379/2020 Sb.změna vyhlášky o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
I V § N 378/2020 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 377/2020 Sb.o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
I V § N 376/2020 Sb.o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2020
I V § N 375/2020 Sb.o vydání zlaté mince "Hrad Buchlov" po 5 000 Kč
I V § N A 374/2020 Sb.změna vyhlášky o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
I V § 38/2020 Sb.m.s.smlouva s Ghanou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů
I V § N A 373/2020 Sb.stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
I V § N A 372/2020 Sb.o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
I V § N A 371/2020 Sb.změna vyhlášky o státním dozoru a kontrolách v silniční dopravě
I V § N A 370/2020 Sb.změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
I V § N 369/2020 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 368/2020 Sb.o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
I V § N 367/2020 Sb.prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § N A 366/2020 Sb.změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných druhů
I V § N 365/2020 Sb.seznam katastrálních území pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu brambor
I V § N A 364/2020 Sb.změna vyhlášky o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány
I V § N A 363/2020 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává řád výkonu vazby
I V § N A 362/2020 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
I V § N A 361/2020 Sb.změna vyhlášky o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
I V § N A 360/2020 Sb.změna vyhlášky o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
I V § N A 359/2020 Sb.o měření elektřiny
I V § N A 358/2020 Sb.o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů
I V § A 37/2020 Sb.m.s.dohoda s Portugalskem o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
I V § N A 357/2020 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
I V § N 356/2020 Sb.vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu
I V § N A 355/2020 Sb.žádosti a některé informace podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
I V § N A 354/2020 Sb.změna nařízení o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
I V § N 353/2020 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N 352/2020 Sb.o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N 351/2020 Sb.emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2029, 0,05 %