Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 343/2021 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 342/2021 Sb.změna nařízení o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
I V § A 35/2021 Sb.m.s.protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a Gruzií
I V § D 34/2021 Sb.m.s.dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Gruzií o společném leteckém prostoru
I V § 33/2021 Sb.m.s.o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením
I V § N A 341/2021 Sb.změna technické vyhlášky o účetních záznamech
I V § N A 340/2021 Sb.změna konsolidační vyhlášky státu
I V § N 339/2021 Sb.vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny
I V § N 338/2021 Sb.o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč
I V § N 337/2021 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky
I V § N A 336/2021 Sb.změna vyhlášky o způsobu dodání hlasovacích lístků zastupitelským úřadům
I V § N A 335/2021 Sb.změna vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů
I V § N A 334/2021 Sb.změna nařízení o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
I V § N A 333/2021 Sb.k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
I V § N 332/2021 Sb.pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů
I V § N 331/2021 Sb.o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství
I V § A 330/2021 Sb.změna zákona o nemocenském pojištění a některých dalších zákonů
I V § A 329/2021 Sb.změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a některých dalších zákonů
I V § A 328/2021 Sb.změna zákona o sociálních službách
I V § A 327/2021 Sb.změna zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o některých přestupcích
I V § A 326/2021 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
I V § 325/2021 Sb.o elektronizaci zdravotnictví
I V § A 324/2021 Sb.jednorázové odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu Vlachovice-Vrbětice
I V § A 323/2021 Sb.změna zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
I V § N A 322/2021 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
I V § N 321/2021 Sb.o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
I V § N 320/2021 Sb.o činnostech, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu - certifikát psychiatrický
I V § N 319/2021 Sb.o činnostech, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu - certifikát gynekologicko-porodnický
I V § N A 318/2021 Sb.změna notářského tarifu
I V § N 317/2021 Sb.o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
I V § N 316/2021 Sb.o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
I V § N 315/2021 Sb.o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
I V § N A 314/2021 Sb.o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
I V § N A 313/2021 Sb.o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu DPH a daní z příjmů
I V § N A 312/2021 Sb.změna vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva
I V § N A 311/2021 Sb.změna vyhlášky o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a o obsahu havarijního plánu
I V § N 310/2021 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 309/2021 Sb.o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
I V § N 308/2021 Sb.o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) o souladu portálu a databáze pro hodnocení léčivých přípravků
I V § N 307/2021 Sb.emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %
I V § 306/2021 Sb.návrh na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec
I V § A 305/2021 Sb.návrh na zrušení § 52 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody
I V § N A 304/2021 Sb.zrušení nařízení o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
I V § N A 303/2021 Sb.změna nařízení o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
I V § N 302/2021 Sb.o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou