Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N A 279/2018 Sb.změna vyhlášky k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
I V § N 278/2018 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %
I V § N A 277/2018 Sb.změna vyhlášky o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol
I V § N 276/2018 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N 275/2018 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa
I V § N A 274/2018 Sb.změna prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě
I V § N A 273/2018 Sb.změna nař. o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy
I V § N A 272/2018 Sb.o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
I V § N 271/2018 Sb.o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 270/2018 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 269/2018 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N A 268/2018 Sb.změna vyhlášky o tabákových nálepkách
I V § N 267/2018 Sb.o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí
I V § N 266/2018 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 265/2018 Sb.změna vyhl. o ověřování shody opisu s listinou a ověřování podpisu
I V § A 50/2018 Sb.m.s.ke Smlouvě s Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
I V § A 49/2018 Sb.m.s.doplnění Dohody s Japonskem o vízech k pracovní dovolené
I V § N 264/2018 Sb.o vydání cenového rozhodnutí
I V § N A 263/2018 Sb.změna nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
I V § N 262/2018 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § 261/2018 Sb.návrh na zrušení zákona č. 123/2017 Sb. nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
I V § 260/2018 Sb.stanovisko k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem
I V § N 259/2018 Sb.stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
I V § N A 258/2018 Sb.změna vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
I V § N A 257/2018 Sb.změna nař. o jednorázovém odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany