Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 147/2020 Sb.výše průměrné hrubé roční mzdy za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet
I V § N A 146/2020 Sb.změna nařízení o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
I V § N 145/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (subjekty kritické infrastruktury)
I V § N 144/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (přednostní zásobování Ministerstva vnitra)
I V § N 143/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce...)
I V § 14/2020 Sb.m.s.dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy a Republikou Kazachstán
I V § N A 142/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (vstup do ČR, vycestování z ČR)
I V § N 141/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (nasazení vojáků v činné službě)
I V § N 140/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zaměstnanci subjektů kritické infrastruktury)
I V § N 139/2020 Sb.o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s opatřeními při epidemii v r. 2020
I V § N A 138/2020 Sb.změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů
I V § 137/2020 Sb.o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
I V § 136/2020 Sb.o úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s opatřeními při epidemii
I V § 135/2020 Sb.zvláštní pravidla pro přijímání a ukončování některých druhů vzdělávání ve školním roce 2019/2020
I V § A 134/2020 Sb.změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
I V § 133/2020 Sb.o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
I V § N 132/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (výjimka pro přeshraniční pracovníky)
I V § N 131/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb)
I V § N 130/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek)
I V § A 129/2020 Sb.změna státního rozpočtu České republiky na rok 2020
I V § N D 128/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (výjimka pro přeshraniční pracovníky)
I V § N A 127/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zdravotní průkaz...)
I V § N A 126/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (prodloužení omezení volného pohybu osob)
I V § N A 125/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz čerpání dovolené ve zdravotnictví)
I V § N 124/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
I V § N 123/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (odměna provozovateli informačního systému datových schránek)
I V § N 122/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (územní samosprávné celky)
I V § A 13/2020 Sb.m.s.o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
I V § 12/2020 Sb.m.s.o sjednání Dohody s Polskem o spolupráci ve vojenském letectví
I V § N A 121/2020 Sb.změna nařízení o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
I V § N A 120/2020 Sb.změna nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
I V § A 119/2020 Sb.změna některých zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
I V § A 118/2020 Sb.změna zákona o majetku ČR a zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
I V § A 117/2020 Sb.změna živnostenského zákona a dalších souvisejících zákonů
I V § 116/2020 Sb.o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
I V § A 115/2020 Sb.změna zákona o silniční dopravě a dalších souvisejících zákonů
I V § A 114/2020 Sb.změna trestního zákoníku a některých dalších zákonů
I V § A 113/2020 Sb.změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a další související zákony
I V § N 112/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (knížka přeshraničního pracovníka, cizinci zaměstnaní v ČR)
I V § N A 111/2020 Sb.o zrušení usnesení č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
I V § N D 110/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (realitní zprostředkování a činnost účetních poradců)
I V § N 109/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (ošetřovné pro OSVČ)
I V § A RS04/2020o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 37/2020 Sb.
I V § N D 108/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (vyhrazená doba pro osoby starší 65 let v prodejnách potravin)
I V § N A 107/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (prodloužení platnosti povolení k zaměstnání)
I V § N D 106/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (povinné ochranné prostředky dýchacích cest, nařízení pro pendlery)
I V § N 105/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz jiné výdělečné činnosti pro příslušníky bezpečnostních sborů)
I V § N D 104/2020 Sb.o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
I V § N A 103/2020 Sb.změna nařízení o seznamu stanovených výrobků a podmínkách pro jejich dovoz, přepravu a vývoz
I V § N 102/2020 Sb.emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %
I V § N 101/2020 Sb.emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %
I V § N 100/2020 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %
I V § A D RS03/2020o opravě tiskových chyb v usnesení vlády č. 84/2020 a č. 90/2020 Sb.
I V § N D 99/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (cizinci - poskytování ubytovacích služeb, krizová opatření)
I V § N 98/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (doporučení osobám starším 70 let)
I V § N 97/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (poskytování sociálních služeb)
I V § N D 96/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (prodej textilu a galanterie, servis elektroniky)
I V § A 11/2020 Sb.m.s.změna Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
I V § N 95/2020 Sb.o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N 94/2020 Sb.o vydání cenového předpisu o regulaci cen léčivých přípravků s obsahem konopí
I V § N 93/2020 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 92/2020 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § 91/2020 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N D 90/2020 Sb.k zajištění poskytování zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
I V § N 89/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let)
I V § N 88/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (odklad hlasování v doplňovacích volbách do Senátu)
I V § N D 87/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů)
I V § N D 86/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz čerpání dovolené pro lékaře a farmaceuty)
I V § N A D 85/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (pohyb osob na území ČR)
I V § N A D 84/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (maloobchodní prodej a prodej služeb, ubytovací služby...)
I V § N 83/2020 Sb.o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
I V § N A D 82/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (maloobchodní prodej a prodej služeb, stravovací služby, herny)
I V § N D 81/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (hlášení návratu z rizikových oblastí)
I V § N D 80/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (bazény, sportoviště, tržnice)
I V § N 79/2020 Sb.o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
I V § N 78/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (nedělní jízdy kamionů)
I V § N 77/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích)
I V § N D 76/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz cestování z ČR a do ČR)
I V § N A 75/2020 Sb.změna nařízení, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé nemoci
I V § N A 74/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (uzavření škol)
I V § N 73/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz přepravy cestujících přes hranice ČR)
I V § N A D 72/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz kulturních a dalších akcí)
I V § N D 71/2020 Sb.o přijetí krizového opatření (zákaz vstupu z rizikových oblastí a cestování do rizikových oblastí)
I V § N 70/2020 Sb.o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
I V § N 69/2020 Sb.o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s koronavirem
I V § N A 68/2020 Sb.změna vyhlášky o způsobu posuzování úrovně znečištění a informování při smogových situacích
I V § N A 67/2020 Sb.o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
I V § N 66/2020 Sb.o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2020
I V § N 65/2020 Sb.emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %
I V § N A 64/2020 Sb.změna nařízení o dotacích v rámci lesnicko-environmentální služby a dalších souvisejících nařízení
I V § N 63/2020 Sb.o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2020
I V § N A 62/2020 Sb.změna nařízení o nezabavitelných částkách
I V § N 61/2020 Sb.o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
I V § N A 60/2020 Sb.změna vyhlášky o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
I V § N A 59/2020 Sb.změna prováděcí vyhlášky k zákonu o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
I V § N A 58/2020 Sb.změna vyhlášky o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře