Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N A 166/2018 Sb.změna vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
I V § N 165/2018 Sb.o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
I V § N A 164/2018 Sb.změna nařízení o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků
I V § N A 163/2018 Sb.změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání
I V § N A 162/2018 Sb.změna vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení
I V § N 161/2018 Sb.o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
I V § N A 160/2018 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na potraviny, které lze prodávat ve školách
I V § N 159/2018 Sb.o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
I V § N 158/2018 Sb.o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
I V § N 157/2018 Sb.o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
I V § N 156/2018 Sb.o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
I V § N A 155/2018 Sb.změna vyhlášky o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
I V § N A 154/2018 Sb.změna statistické vyhlášky
I V § N A 153/2018 Sb.změna vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
I V § N 152/2018 Sb.o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
I V § N A 151/2018 Sb.změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
I V § N A 150/2018 Sb.změna sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro očkování pro rok 2018
I V § N A 149/2018 Sb.změna seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I V § 37/2018 Sb.m.s.dohoda se Srí Lankou o vzájemné spolupráci
I V § 36/2018 Sb.m.s.dvouletá smlouva o spolupráci s Regionální úřadovnou WHO pro Evropu na období 2018/2019
I V § A 35/2018 Sb.m.s.změna příloh Rotterdamské úmluvy o souhlasu pro chemické látky
I V § 148/2018 Sb.o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
I V § N 147/2018 Sb.podmínky při provádění opatření společné organizace trhů v oblasti vinohradnictví a vinařství
I V § N 146/2018 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
I V § N A 145/2018 Sb.změna vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
I V § N A 144/2018 Sb.změna nařízení o soustavě oborů vzdělání
I V § N A 143/2018 Sb.změna seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami