Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § 20/2019 Sb.m.s.dohoda o spolupráci mezi min. průmyslu a obchodu ČR a min. hospodářství Kyrgyzské republiky
I V § 19/2019 Sb.m.s.sjednání Rámcové dohody o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT
I V § N 127/2019 Sb.o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč
I V § A 126/2019 Sb.změna zákona o finanční kontrole
I V § A 125/2019 Sb.změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
I V § N 124/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části
I V § N 123/2019 Sb.o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N 122/2019 Sb.o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N A 121/2019 Sb.o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
I V § N A 120/2019 Sb.změna vyhlášky o zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení
I V § 119/2019 Sb.návrh na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
I V § N A 118/2019 Sb.změna vyhl. o organizaci jednotek požární ochrany a vyhl. o technických podmínkách požární techniky
I V § N 117/2019 Sb.o výši dluhu sektoru veřejných institucí
I V § N 116/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 115/2019 Sb.změna vyhlášky o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
I V § N 114/2019 Sb.o parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
I V § A 18/2019 Sb.m.s.změna Dohody s Rakouskem o vzájemném zastupování ve vydávání víz
I V § A 17/2019 Sb.m.s.oprava českého překladu změny Úmluvy TIR
I V § N 113/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 112/2019 Sb.podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních bytů
I V § A 111/2019 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
I V § A 110/2019 Sb.o zpracování osobních údajů