Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § A 336/2020 Sb.změna zákona o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a některých dalších zákonů
I V § 335/2020 Sb.o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
I V § A 334/2020 Sb.změna zákona o oběhu osiva a sadby a dalších souvisejících zákonů
I V § A 333/2020 Sb.změna trestního zákoníku, trestního řádu a některých dalších zákonů
I V § A 332/2020 Sb.o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
I V § A 331/2020 Sb.změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s opatřeními v souvislosti s výskytem SARS CoV-2
I V § 29/2020 Sb.m.s.protokol k provádění Dohody mezi EU a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
I V § N 330/2020 Sb.o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami MF č. 01/2020
I V § N 329/2020 Sb.o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
I V § N A 328/2020 Sb.o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
I V § A 28/2020 Sb.m.s.sjednání Prováděcího ujednání ke Smlouvě o policejní spolupráci s Německem
I V § 327/2020 Sb.návrh na zrušení § 96 odst. 6 občanského soudního řádu
I V § N A 326/2020 Sb.změna seznamu znečišťujících látek a prahových hodnot
I V § A 27/2020 Sb.m.s.odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody s Německem o zpětném přebírání osob
I V § A 26/2020 Sb.m.s.odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody s Polskem o předávání osob
I V § A 25/2020 Sb.m.s.odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody s Rakouskem o předávání a přebírání osob
I V § A 24/2020 Sb.m.s.odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody se Slovenskem o předávání a přebírání osob
I V § A 325/2020 Sb.ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
I V § N 324/2020 Sb.o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § A 323/2020 Sb.změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
I V § N A 322/2020 Sb.změna nařízení o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
I V § N 321/2020 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 320/2020 Sb.emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %
I V § N A 319/2020 Sb.změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
I V § N 318/2020 Sb.o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření SARS CoV-2
I V § 317/2020 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N 316/2020 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N A 315/2020 Sb.změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
I V § N A 314/2020 Sb.změna vyhlášky o množitelských porostech a materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů
I V § N A 313/2020 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu