Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § 52/2019 Sb.m.s.memorandum o dohodě s USA o přidělování styčných důstojníků
I V § N A 292/2019 Sb.změna seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I V § N 291/2019 Sb.o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny
I V § N A 290/2019 Sb.o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
I V § N 289/2019 Sb.prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
I V § N A 288/2019 Sb.o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
I V § N 287/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 286/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 285/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 284/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N 283/2019 Sb.o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
I V § N A 282/2019 Sb.o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
I V § N A 281/2019 Sb.změna prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách, jménu a příjmení
I V § N A 280/2019 Sb.změna vyhlášky o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
I V § A 279/2019 Sb.změna některých zákonů na úseku vnitřní správy
I V § A 278/2019 Sb.změna zákona o místních poplatcích
I V § A 277/2019 Sb.změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
I V § A 276/2019 Sb.změna zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
I V § N 275/2019 Sb.o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020
I V § N A 274/2019 Sb.změna vyhlášky o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
I V § N A 273/2019 Sb.změna nařízení o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
I V § N 272/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 271/2019 Sb.o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
I V § A 51/2019 Sb.m.s.změna Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
I V § 50/2019 Sb.m.s.dohoda s Černou Horou o vědeckotechnické spolupráci
I V § 49/2019 Sb.m.s.dohoda s Černou Horou o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice
I V § N 270/2019 Sb.výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
I V § N A 269/2019 Sb.změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
I V § N 268/2019 Sb.o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
I V § N 267/2019 Sb.o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace
I V § N 266/2019 Sb.o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
I V § A 265/2019 Sb.změna vyhlášek provádějících volební zákony
I V § A 264/2019 Sb.změna zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
I V § A 263/2019 Sb.změna zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze
I V § A 262/2019 Sb.změna zákona o léčivech a dalších souvisejících zákonů
I V § N 261/2019 Sb.o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
I V § N 260/2019 Sb.všeobecný vyměřovací základ za rok 2018
I V § N 259/2019 Sb.o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí