Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 16/2020 Sb.o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na energetickou modernizaci bytových domů
I V § A 5/2020 Sb.m.s.o změně limitů odpovědnosti přijatých podle Úmluvy o mezinárodní letecké přepravě
I V § A 4/2020 Sb.m.s.o skutečnostech k provádění Dohody s Kanadou o usnadňování pracovních pobytů mládeže
I V § N 15/2020 Sb.o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
I V § N 14/2020 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
I V § N A 13/2020 Sb.změna vyhl. o vzorech formulářů a jazykcích států EU používaných při pomoci obětem trestných činů
I V § A 12/2020 Sb.o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
I V § A RS01/2020oprava tiskových chyb ve vyhláškách 361/2019 Sb. a 362/2019 Sb.
I V § N 11/2020 Sb.o vydání cenových předpisů o regulaci cen
I V § N A 10/2020 Sb.zrušení vyhlášky o nákladech provozovatele dráhy spojených s provozováním dopravní cesty
I V § A 3/2020 Sb.m.s.změna dohody o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
I V § D 2/2020 Sb.m.s.dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
I V § N 9/2020 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I V § N 8/2020 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N A 7/2020 Sb.změna vyhlášky o paušálních nákladech
I V § N A 6/2020 Sb.o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
I V § N A 5/2020 Sb.o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
I V § N A 4/2020 Sb.o energetických specialistech
I V § A 3/2020 Sb.změna zákona o hospodaření energií
I V § A 1/2020 Sb.m.s.smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou
I V § 2/2020 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § A 1/2020 Sb.změna zák. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a energetického zákona
I V § N 374/2019 Sb.emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, FIX %
I V § N 373/2019 Sb.emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, CPI %
I V § N 372/2019 Sb.emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, 1,50 %
I V § N A 371/2019 Sb.změna vyhlášky o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol
I V § A 370/2019 Sb.změna zákona, kterým se mění zákon o základních registrech a další související zákony
I V § A 369/2019 Sb.změna zákona o rostlinolékařské péči a dalších souvisejících zákonů
I V § A 368/2019 Sb.změna veterinárního zákona a dalších souvisejících zákonů
I V § A 367/2019 Sb.změna zákona o dráhách a dalších souvisejích zákonů
I V § A 366/2019 Sb.změna zákoníku práce
I V § A 365/2019 Sb.změna zákona o zaměstnanosti
I V § A 364/2019 Sb.změna některých zákonů v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
I V § A 363/2019 Sb.změna zákona o státní sociální podpoře
I V § N A D 362/2019 Sb.změna vyhlášky o policejním označení
I V § N A D 361/2019 Sb.vzor průkazu zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
I V § N A 360/2019 Sb.změna vyhlášky o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny
I V § N A 359/2019 Sb.změna vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
I V § N A 358/2019 Sb.stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM
I V § N A 357/2019 Sb.změna vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb
I V § A 356/2019 Sb.změna zákona o státních svátcích
I V § 355/2019 Sb.o státním rozpočtu České republiky na rok 2020