Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § N 76/2019 Sb.vyhlášení celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § 75/2019 Sb.návrh na zrušení části § 39c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
I V § 74/2019 Sb.o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Velké Británie z Evropské unie
I V § N 73/2019 Sb.o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
I V § N A 72/2019 Sb.změna vyhlášky o registraci vozidel
I V § 71/2019 Sb.návrh na zrušení zákona o registru smluv
I V § N A 70/2019 Sb.změna vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání
I V § N A 69/2019 Sb.změna vyhlášky o okruhu cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště
I V § N A 68/2019 Sb.změna vyhlášky k provedení zákona o azylu a zákona o dočasné ochraně cizinců
I V § N A 67/2019 Sb.změna vyhlášky, stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum na zastupitelském úřadu
I V § A 11/2019 Sb.m.s.ujednání s Itálií o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
I V § N A 66/2019 Sb.změna prováděcí vyhlášky k zákonu o civilním letectví
I V § N A 65/2019 Sb.změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
I V § A 10/2019 Sb.m.s.změna Úmluvy TIR
I V § 9/2019 Sb.m.s.dohoda s Arménií o spolupráci v boji proti trestné činnosti
I V § N 64/2019 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky
I V § N 63/2019 Sb.o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny
I V § N A 62/2019 Sb.změna seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I V § 61/2019 Sb.stanovisko pléna Ústavního soudu k podmínkám právních účinků trestního příkazu
I V § N A 60/2019 Sb.změna nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
I V § N A 59/2019 Sb.změna nařízení o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
I V § N A 58/2019 Sb.změna nařízení o poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
I V § N A 57/2019 Sb.změna nařízení o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
I V § 56/2019 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Postoloprty
I V § N 55/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N A 54/2019 Sb.změna vyhlášky o hospodaření složek státu a státních organizací s majetkem státu
I V § 53/2019 Sb.o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
I V § N 52/2019 Sb.emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00 %
I V § 51/2019 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení zákona o potravinách a tabákových výrobcích