Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § 50/2017 Sb.m.s.dohoda s Brazílií o spolupráci v záležitostech obrany
I V § A 49/2017 Sb.m.s.dohoda s Itálií o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
I V § 245/2017 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek
I V § N A 244/2017 Sb.změna vyhl. o podmínkách předcházení vzniku infekčních onemocnění
I V § N A 243/2017 Sb.změna vyhlášky o základním vzdělávání a povinné školní docházce
I V § N 242/2017 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 241/2017 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N 240/2017 Sb.o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
I V § N A 239/2017 Sb.o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
I V § N A 238/2017 Sb.změna vyhl. k provedení školského zákona pro školy zřizované MV
I V § N A 237/2017 Sb.změna vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva
I V § N A 236/2017 Sb.změna vyhlášky o měření plynu a náhradě za neoprávněný odběr
I V § N A 235/2017 Sb.změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel
I V § A 48/2017 Sb.m.s.změna Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
I V § 47/2017 Sb.m.s.dohoda s Ukrajinou o válečných hrobech
I V § 234/2017 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N A 233/2017 Sb.změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
I V § A 232/2017 Sb.změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
I V § A 231/2017 Sb.návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb.
I V § N A 230/2017 Sb.změna seznamu výzkumných org. přijímajících prac. ze třetích zemí
I V § N A 229/2017 Sb.změna vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv
I V § N A 228/2017 Sb.změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
I V § N 227/2017 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § A 226/2017 Sb.změna zákona o státních svátcích
I V § A 225/2017 Sb.změna stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů
I V § N A 224/2017 Sb.změna vyhl. o náležitostech vyžadovaných zákonem o pobytu cizinců
I V § N 223/2017 Sb.podmínky vydání povolení k pobytu za účelem investování
I V § A 222/2017 Sb.změna zákona o pobytu cizinců na území ČR a dalších zákonů
I V § N A 221/2017 Sb.o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
I V § N A 220/2017 Sb.změna zkušebního řádu pro vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
I V § N 219/2017 Sb.o znehodnocování některých zbraní a střeliva
I V § N 218/2017 Sb.o minimálních technických požadavcích na střelnici
I V § N A 217/2017 Sb.o požadavcích na zabezpečení zbraní a střeliva
I V § 46/2017 Sb.m.s.smlouva o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava
I V § A 45/2017 Sb.m.s.změna Protokolu o provádění Dohody o vzájemném zastupování se SR
I V § N A 216/2017 Sb.změna vyhlášky k zajištění BOZP při výrobě výbušnin
I V § N A 215/2017 Sb.o stanovení výjimek z vízové povinnosti
I V § N A 214/2017 Sb.změna vyhlášky k provedení zákona o zeměměřictví
I V § N A 213/2017 Sb.změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
I V § A D 19/2017 Sb.m.s.změna Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu