Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § A 69/2017 Sb.m.s.změna dohody s Německem o výstavbě nádrže v údolí potoka Flöha
I V § D 68/2017 Sb.m.s.dohoda s Německem o výstavbě nádrže v údolí potoka Flöha
I V § A 67/2017 Sb.m.s.dodatek k dohodě s Polskem o vzájemném zastupování ve vydávání víz
I V § 378/2017 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N 377/2017 Sb.o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny
I V § N 376/2017 Sb.o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
I V § 66/2017 Sb.m.s.smlouva o spolupráci při ochraně vzdušného prostoru se Slovenskem
I V § 65/2017 Sb.m.s.dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Ukrajinou
I V § N A 375/2017 Sb.o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
I V § N A 374/2017 Sb.změna druhů prací, které agentura nemůže nabízet jako dočasné
I V § N 373/2017 Sb.o Programu statistických zjišťování na rok 2018
I V § N A 372/2017 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech povinně uváděných dat do NROD
I V § A 371/2017 Sb.změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
I V § A 370/2017 Sb.o platebním styku
I V § N 369/2017 Sb.vyhlášení celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 368/2017 Sb.změna provádění opatření společné organizace trhů v obl. vinařství
I V § A 367/2017 Sb.změna rozpočtových pravidel a dalších souvisejících zákonů
I V § A 366/2017 Sb.změna zákona o zdravotnických prostředcích
I V § A 365/2017 Sb.změna antidiskriminačního zákona a dalších souvisejících zákonů
I V § A 364/2017 Sb.změna z. o vypořádání občanům ČR za majetek na Podkarpatské Rusi
I V § N A 363/2017 Sb.změna vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství
I V § N A 362/2017 Sb.změna vyhlášky o srážkách z odměny odsouzených
I V § N A 361/2017 Sb.o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce
I V § 64/2017 Sb.m.s.Pařížská dohoda
I V § N A 360/2017 Sb.změna nařízení, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
I V § N A 359/2017 Sb.změna vyhlášky o vnějším označení příslušníků Celní správy
I V § N 358/2017 Sb.o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR
I V § N 357/2017 Sb.o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I V § N A 356/2017 Sb.zrušení vyhlášky o obsahu žádosti o povolení domácí porážky skotu
I V § N A 355/2017 Sb.změna vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem
I V § N A 354/2017 Sb.změna seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
I V § N 353/2017 Sb.hodnoty bodu, výše úhrad služeb a regulační omezení pro rok 2018
I V § A 63/2017 Sb.m.s.program kulturní spolupráce s Chorvatskem na léta 2017-2020
I V § N 352/2017 Sb.o vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I V § N 351/2017 Sb.změna cenového předpisu 2/2017/DZP o regulaci cen zdravotní péče
I V § N 350/2017 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
I V § N 349/2017 Sb.redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v r. 2018
I V § N 348/2017 Sb.odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
I V § N 347/2017 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I V § N 346/2017 Sb.vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání
I V § 345/2017 Sb.návrh na zrušení části § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
I V § N 344/2017 Sb.o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
I V § N 343/2017 Sb.všeobecný vyměřovací základ za rok 2016
I V § N A 342/2017 Sb.změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
I V § N A 341/2017 Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
I V § N A D 340/2017 Sb.změna nař. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
I V § N A 339/2017 Sb.organizace práce a pracovních postupů při práci v lese
I V § A D 19/2017 Sb.m.s.změna Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu