Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § A 5/2019 Sb.změna zákona o směnárenské činnosti a zákona o platebním styku
I V § A 4/2019 Sb.změna zákona o spotřebních daních
I V § A 3/2019 Sb.změna plemenářského zákona
I V § 1/2019 Sb.m.s.o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
I V § N A 2/2019 Sb.o evidenci krytých bloků
I V § N A 1/2019 Sb.o oborech státní služby
I V § 55/2018 Sb.m.s.dohoda s Indií o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
I V § 54/2018 Sb.m.s.o sjednání Úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
I V § 336/2018 Sb.o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
I V § A 335/2018 Sb.změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
I V § N A 334/2018 Sb.změna vyhlášky o kontaktních místech veřejné správy
I V § N A 333/2018 Sb.stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM
I V § N A 332/2018 Sb.změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
I V § N 331/2018 Sb.o vydání cenových rozhodnutí
I V § N 330/2018 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N A 329/2018 Sb.změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
I V § N A 328/2018 Sb.o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů a měření objemu
I V § N A 327/2018 Sb.zrušení nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod
I V § N A 326/2018 Sb.změna vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
I V § A 53/2018 Sb.m.s.změna Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
I V § 52/2018 Sb.m.s.o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci
I V § N 325/2018 Sb.o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
I V § N A 324/2018 Sb.o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
I V § N A 323/2018 Sb.změna nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
I V § N A 322/2018 Sb.změna nařízení, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
I V § N 321/2018 Sb.nařízení o úpravě náhrady
I V § N 320/2018 Sb.výše nákladů srovnatelných s nájemným pro účely příspěvku na bydlení pro rok 2019
I V § N 319/2018 Sb.platová základna soudců pro rok 2019
I V § N 318/2018 Sb.platová základna státních zástupců pro rok 2019
I V § N 317/2018 Sb.platová základna představitelů státní moci pro rok 2019
I V § A 316/2018 Sb.změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
I V § N A 315/2018 Sb.o strategickém hlukovém mapování
I V § N A 314/2018 Sb.změna prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách, jménu a příjmení
I V § N A 313/2018 Sb.o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
I V § N A 312/2018 Sb.o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
I V § N 311/2018 Sb.průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018
I V § N A 310/2018 Sb.o krajských normativech
I V § A 309/2018 Sb.změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
I V § A 308/2018 Sb.změna zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
I V § A 307/2018 Sb.změna zákona o dluhopisech a dalších souvisejících zákonů
I V § A 306/2018 Sb.změna zákona o daních z příjmů
I V § N A 305/2018 Sb.změna nařízení o služebních tarifech pro vojáky z povolání
I V § N A 304/2018 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
I V § N 303/2018 Sb.nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým
I V § N 302/2018 Sb.o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
I V § N A 301/2018 Sb.změna seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
I V § N A 300/2018 Sb.změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání
I V § N A 299/2018 Sb.změna vyhlášky o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
I V § N A 298/2018 Sb.o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
I V § N A 297/2018 Sb.změna vyhlášky o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba
I V § N A 296/2018 Sb.změna vyhlášky o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
I V § N 295/2018 Sb.o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
I V § N A 294/2018 Sb.změna vyhlášky o technickém a záchranném vybavení námořní jachty