Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § A 203/2019 Sb.změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže a některých dalších zákonů
I V § A 202/2019 Sb.změna zákona o poštovních službách
I V § 201/2019 Sb.o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
I V § N A 200/2019 Sb.změna vyhl. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. o podmínkách ukládání odpadů na skládky
I V § N A 199/2019 Sb.změna vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
I V § N A 198/2019 Sb.o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
I V § N A 197/2019 Sb.změna vyhlášky o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
I V § N A 196/2019 Sb.změna některých vyhlášek v oblasti školství
I V § N A 195/2019 Sb.změna nař. o rozsahu činností pedagogických pracovníků a nař. o maximálním počtu hodin výuky
I V § 39/2019 Sb.m.s.úmluva o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech
I V § A 38/2019 Sb.m.s.změna dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
I V § N 194/2019 Sb.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
I V § N 193/2019 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
I V § N A 192/2019 Sb.změna nařízení o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
I V § N A 191/2019 Sb.změna nařízení o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
I V § N A 190/2019 Sb.změna podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
I V § N 189/2019 Sb.o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
I V § N A 188/2019 Sb.změna oceňovací vyhlášky
I V § N A 187/2019 Sb.změna vyhlášky o postupu ČTÚ při výpočtu nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
I V § 186/2019 Sb.návrh na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona o pozemních komunikacích
I V § N A 185/2019 Sb.změna nařízení o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu
I V § N A 184/2019 Sb.změna nařízení o výši úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky